OMFP nr. 3.456/2018 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile

13 nov. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1223

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Prin acest ordin se modifică:

– OMFP nr. 1.802/2014 privind Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

Campania Back to  Law School

– OMFP nr. 2.844/2016 privind Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;

– OMFP nr. 3.103/2017 privind Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

I. OMFP nr. 1.802/2014 se modifică sub următoarele aspecte:

1.1. Domeniu de aplicare. Reglementările contabile prevăzute de acest ordin se aplică și de către societățile europene cu

sediul social în România.

Notă: Aceste prevederi intră în vigoare începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar aferent anului 2018.

1.2. Metoda de amortizare. Alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor nu mai reprezintă un exemplu de politică contabilă.

Dacă se constată modificarea semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile, entitatea va revizui metoda de amortizare. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.

Se abrogă prevederile conform cărora metoda de amortizare se modifică când aceasta este determinată de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficilor aferent respectivei imobilizări corporale.

1.3. Declarația nefinanciară. Toate entitățile (nu numai cele de interes public ca în reglementarea anterioară) care depășesc la data bilanțului criteriul privind numărul mediu de 500 de salariați sunt obligate să includă o declarație nefinanciară în raportul administratorilor. Aceeași obligație este valabilă în cazul entităților care sunt societăți-mamă ale unui grup.

II. OMFP nr. 2.844/2016 se modifică astfel:

2.1. Active imobilizate. Activele imobilizate cuprind și: (i) imobilizări în curs de aprovizionare, (ii) în curs de execuție,

(iii) active biologice productive, (iv) drepturi de utilizare a activelor luate în leasing.

2.2. Active suport. Drepturile de utilizare a activelor-suport ce fac obiectul contractelor de leasing se recunosc distinct în contabilitatea locatarului (251 = 167). Activele-suport ce fac obiectul contractelor de leasing se înregistrează de locatar în conturi din afara bilanțului (contul 8039).

Creanța aferentă contractelor de leasing va fi înregistrată distinct de către locator (contul 4642).

2.3. Angajamente și alte elemente extrabilanțiere. În această categorie se includ și: (i) bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active, (ii) active-suport preluate în leasing.

2.4. Câștiguri/pierderi din active financiare. Câștigurile/pierderile reprezentând diferențe favorabile sau nefavorabile din evaluare, la scoaterea din evidență a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, nu se înregistrează în conturile 7623, 6613 dacă entitatea, la recunoașterea inițială, face o alegere irevocabilă pentru a prezenta în alte elemente ale rezultatului global modificările ulterioare în valoarea justă a unei investiții într-un instrument de capitaluri proprii.

Notă: Aceste prevederi intră în vigoare începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar aferent anului 2018.

2.5. Planul de conturi.

a) La contul 296, în cazul acțiunilor deținute în capitalul social al altor societăți, conturile de ajustări se utilizează dacă acele titluri imobilizate sunt contabilizate la cost.

Notă: Aceste prevederi intră în vigoare începând cu situațiile financiare ale exercițiului financiar aferent anului 2018.

b) Se modifică denumirea unor conturi: – 655 – „Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor”, 755 – „Venituri din reevaluarea imobilizărilor”, 6583 – „Cheltuieli cu cedarea altor active și alte operațiuni de capital”.

c) Se introduc conturi noi și informații privind funcțiunea conturilor:

– 1055 „Rezerve din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing” (P),

– grupa 25 „Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing”, 251 „Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing” (A),

– 285 „Amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing” (P),

– 295 „Ajustări pentru deprecierea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing” (P),

– 464 „Decontări aferente contractelor de leasing”, 4641 “Datorii aferente contractelor de leasing” (P) – (în acest cont se transferă soldul contului 406 „Datorii din operațiuni de leasing financiar” la 1 ianuarie 2019), 4642 “Creanțe aferente contractelor de leasing” (A),

– 494 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor aferente contractelor de leasing” (P),

– 6555 „Cheltuieli din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing”,

– 6682 „Cheltuieli privind dobânzile aferente plăților în avans”,

6685 „Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing”,

– 685 „Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing” și

– 7555 „Venituri din reevaluarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing”.

III. OMFP nr. 3.103/2017 se modifică cu privire la:

3.1. Amortizare. Dacă se constată modificarea semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile, entitatea va revizui metoda de amortizare. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.

OMFP nr. 3.456/2018 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile was last modified: noiembrie 13th, 2018 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter