Info fiscal – Martie 2021

2 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 257

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 258/ 15 martie 2021

Ordinul ministrului finanțelor nr. 267/2021 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual.

Comentarii

Conform ordinului, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual, pentru anul fiscal 2021, este de 102,4%.

M. Of. nr. 285/ 22 martie 2021

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Ordinul ministrului finanțelor nr. 420/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.062/2018 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare și control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați.

Comentarii

Conform art. 359 alin. (1) C. fisc, autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se efectuează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, pentru operatorii economici mari contribuabili.

M. Of. nr. 315/ 29 martie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Comentarii

OUG nr. 19/2021 modifică Codul fiscal sub următoarele aspecte:

1. Asocieri fără personalitate juridică. Se clarifică modalitatea de deducere a costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, în cazul asocierilor fără personalitate juridică (entități transparente fiscale), în vederea determinării impozitului pe venitul anual datorat de fiecare asociat: costul de achiziție se distribuie proporțional cu cota procentuală de participare a fiecărui asociat.

2. Decont TVA. Nu se includ în decontul de TVA sumele reprezentând TVA de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa credală conform Legii nr. 85/2014.

3. Declarația recapitulativă TVA (Brexit). În Declarația recapitulativă pentru operațiuni intracomunitare (formular 390) nu se menționează operațiunile intracomunitare realizate de persoane impozabile din România cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu excepția operațiunilor intracomunitare care implică
transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord.
Formularul 390 se întocmește pentru fiecare lună calendaristică în care intervin modificări ale informațiilor furnizate.

4. Educație timpurie. Aplicarea facilităților privind cheltuielile efectuate de angajatori cu educația timpurie (credit fiscal la impozitul pe profit, venit neimpozabil/exclus din baza de calcul a contribuțiilor sociale) se suspendă în
perioada 1 aprilie 2021-31 decembrie 2021.

În această perioadă, cheltuielile pentru funcționarea creșelor și grădinițelor administrate de contribuabili sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura cheltuielilor sociale, în limita unei cote de până
la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.
Suspendarea aplicării facilităților se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2021.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

PROCEDURA FISCALĂ

M. Of. nr. 270/ 18 martie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 398/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului și modalității de gestionare a formularului „Fișa capacității de cazare”.

Comentarii

Formularul aprobat prin acest ordin se completează de către persoanele fizice care realizează, în cursul unui an fiscal, venituri impuse pe bază de norme de venit din închirierea în scop turistic a unui număr 1 până la 5 camere situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care acestea sunt situate.

Formularul se completează și în cazul depășirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiași an fiscal.
Prevederile acestui ordin se aplică pentru veniturile realizate începând cu anul 2021.

M. Of. nr. 278/ 19 martie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 409/2021 pentru modificarea și completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică OPANAF nr. 1.503/2016 și OPANAF nr. 3.725/2017.

I. OPANAF nr. 1.503/2016 se modifică cu privire la: plafonul pentru înregistrarea în Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare, actualizarea și depunerea formularului (097), aplicarea sistemului de TVA la încasare prin opțiune

II. OPANAF nr. 3.725/2017 – se actualizează formularul și instrucțiunile de completare cu privire la plafonul pentru înregistrarea în Registrul persoanelor care aplică sistemul TVA la încasare

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 7 din 21 martie 2021.

M. Of. nr. 286/ 22 martie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 393/2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) Cod fiscal.
Această procedură se aplică persoanelor impozabile cu sediul activității economice în România, societăți înființate în baza Legii nr. 31/1990, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. h) C. fisc. (deoarece au prezentat risc fiscal ridicat).

2. Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) Cod fiscal.
Procedura se aplică persoanelor impozabile, societăți înființate în baza Legii nr. 31/1990, cu sediul activității economice în România, a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) C. fisc, și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) lit. e) C. fisc.

3. Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) Cod fiscal.
Anularea înregistrării în scopuri de TVA se face de către organul fiscal, în baza art. 316 alin. (11) lit. h) C. fisc pentru persoanele impozabile, societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, care prezintă risc fiscal ridicat.
Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 8 din 27 martie 2021.

M. Of. nr. 315/ 29 martie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Comentarii

O.U.G. nr. 19/2021 unele prevederi procedural fiscale după cum urmează:

1. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități – scutire de impozit, recalculare impozit.

2. O.U.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale – prelungire termene, reluarea executării silite.

3. O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

4. O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale – Termenul prevăzut de O.U.G. nr. 69/2020 (31 martie 2021) se prelungește până la data de 31 ianuarie 2022.

5. O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 9 din 29 martie 2021.

M. Of. nr. 319/ 30 martie 2021

Ordinul președintelui ANAF nr. 435/2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Comentarii

Conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale se realizează pe categorii de contribuabili:
– marii contribuabili – până la 30 iunie 2021.
– contribuabilii mijlocii și mici – până la 30 noiembrie 2021.
– operatorii economici care achiziționează aparatele după data de 1 decembrie 2021
– la data instalării aparatului.

Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe website-ul ANAF, se depune în format PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Acest ordin abrogă OPANAF nr. 2.668/2020.

FONDURI SPECIALE

M. Of. nr. 276/ 19 martie 2021

Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 66/2021 pentru modificarea Instrucțiunilor tehnice privind modul de evidență, raportare, calcul și plată a taxei pe activitatea minieră și a redevenței miniere, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 198/2009.

Comentarii

Modificările se referă la baza de calcul a redevenței miniere pentru ape minerale naturale.

M. Of. nr. 263/ 17 martie 2021

Legea 32/2021 pentru completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

Comentarii

Se completează art. 7 din O.U.G. nr. 80/2013 cu privire la acțiunile și cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale și morale decurgând din vătămări ale integrității fizice și/sau psihice.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr.223/ 4 martie 2021

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Comentarii

Prin această ordonanță de urgență se aduc modificări O.U.G. nr. 194/2002 cu privire la:

– noțiunea de „elev” (include și străinul de origine română, bursier al statului român sau exonerat de la plata taxelor de școlarizare, înscris la o instituție de învățământ preuniversitar de stat, ciclul liceal, cu frecvență).

– acordarea vizei de lungă ședere pentru studii și pentru desfășurarea de activități de cercetare-științifică (beneficiari, documente).

– prelungirea dreptului de ședere temporară pentru străinii veniți în scop de studii.

M. Of. nr. 266/ 17 martie 2021

Ordinul președintelui ANOFM nr. 85/2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II – Anularea unor obligații accesorii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

Comentarii

Procedura are în vedere obligațiile bugetare administrate de ANOFM, prin entitățile subordonate AJOFM/AMOFM și centrele regionale de formare profesională a adulților CRFPA și stabilește modul de anulare a obligațiilor de plată accesorii conform O.U.G. nr. 69/2020.

Obligațiile administrate de ANOFM prin entitățile subordonate sunt debitele care provin din nerespectarea Legii nr. 76/2002 și alte debite ce pot fi stabilite de AJOFM/ AMOFM/CRFPA (prin decizii de impunere, procese-verbale de control, hotărâri judecătorești, decizii/procese-verbale referitoare la obligații bugetare accesorii), inclusiv obligații bugetare individualizate în titluri executorii existente în evidența AJOFM/AMOFM/CRFPA în vederea recuperării.

M. Of. nr. 327/ 31 martie 2021

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 438/2021 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2021.

Comentarii

Valoarea sumei acordată lunar/ocazional, sub formă de tichete culturale, pentru semestrul I 2021 este de maximum 160 lei/lună sau 320 lei/eveniment (se păstrează valorile din semestrul II al anului 2020).
Această valoare se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II 2021 (august și septembrie).

ALTE REGLEMENTĂRI

M. Of. nr. 235/ 8 martie 2021

Legea nr. 14/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021.

Comentarii

Legea are în vedere plafoanele pentru: soldul bugetar general consolidat, cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, datoria publică, finanțările rambursabile, emiterea de garanții de către Guvern, soldurile bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale.

M. Of. nr. 236/ 9 martie 2021

Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021.

M. Of. nr. 238/ 9 martie 2020

Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

M. Of. nr. 240/ 9 martie 2021

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Comentarii

Acest ordin abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (M. Of. nr. 75/3 februarie 2020).

M. Of. nr. 265/ 17 martie 2021

Hotărârea președintelui Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021 și prorogarea unor termene.

M. Of. nr. 270/ 18 martie 2021

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

M. Of. nr. 271/ 18 martie 2021

Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora.

Comentarii

Ordinul aprobă forma și conținutul:
– Raportului de tranzacții suspecte pentru entități bancare și non-bancare.
– Raportului de tranzacții cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000
euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele, pentru entități bancare și non-bancare.
– Raportului de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută într-o singură operație sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, pentru entități bancare și non-bancare.
– Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.
– metodologia de transmitere a rapoartelor.

M. Of. nr. 277/ 19 martie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 299/2021 pentru modificarea Normelor privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011.

M. Of. nr. 285/ 22 martie 2021

1. Ordinul ministrului finanțelor nr. 410/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică unele aspecte contabile cuprinse în OMFP nr. 1.802/2014 și OMFP nr. 2.844/2016.

I. OMFP nr. 1.802/2014 se modifică sub următoarele aspecte:
a) Modalitatea de evidențiere în contabilitate a reducerii numărului de acțiuni deținute de o societate sau reducerea valorii nominale a acestor acțiuni în cazul în care societatea la care sunt deținute participațiile își reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii și acoperite din capitalul social.
b) Prevederile referitoare la înregistrarea în contabilitate a beneficiilor sub forma acțiunilor proprii ale entității acordate angajaților se aplică inclusiv în cazul în care angajații primesc beneficii direct de la societatea-mamă a entități raportoare sau de la o altă societate din grup.
c) Tratamentul contabil aplicabil operațiunilor determinate de racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică.

II. OMFP nr. 2.844/2016 se modifică cu referire la:

a) Se abrogă prevederile privind imposibilitatea combinării a două rapoarte de audit într-unul singur, unul din aceste rapoarte fiind realizat de către societatea-mamă.
b) Tratamentul contabil aplicabil operațiunilor determinate de racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică.

2. Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 417/2021 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării și pregătirii pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

M. Of. nr. 303/ 25 martie 2021

Decizia camerei Deputaților nr. 5/2021 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părțile I-VII.

M. Of. nr. 312/ 29 martie 2021

Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil.

Info fiscal – Martie 2021 was last modified: aprilie 2nd, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter