Info fiscal – mai 2017

7 iun. 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1000

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL
M. Of. nr. 319/ 4 mai 2017
Hotărârea Guvernului nr. 284/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Comentarii
Principalele modificări aduse normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 284/2017 se referă la:
a) implicațiile fiscale ale reînregistrării după anularea codului de TVA, tratamentul facturilor emise după reînregistrarea în scopuri de TVA,
b) prelungirea scutirii de impozit pe profit în echipamente tehnologice pentru o perioadă nedeterminată, tratamentul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile și diferențele de curs valutar, recuperarea pierderii fiscale pentru contribuabili care aplică sistemul de impunere pe venitul microîntreprinderilor,
c) condițiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor și pentru aplicarea celor două cote de impozitare,
d) scutiri la impozitul pe venit, calculul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor,
e) contribuții sociale obligatorii,
f) aspecte privind impozitul pe veniturile nerezidenților,
g) ajustarea bazei de impozitare, cotele reduse de TVA, locul prestării în legătură cu bunuri imobile, norme privind regimul special pentru agricultori.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Informații suplimentare au fost furnizate în Tax focus nr. 16 din 5 mai 2017.

M. Of. nr. 348/ 11 mai 2017
Legea nr. 98/2017 pentru ratificarea Protocolului semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenției dintre România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996.

M. Of. nr. 351/ 12 mai 2017
Legea nr. 99/2017 privind ratificarea Acordului dintre România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor, semnat la București la 4 iulie 2016.

M. Of. nr. 376/ 19 mai 2017
Legea nr. 107/2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii
Legea nr. 107/2017 modifică art. 456 din Codul fiscal. Potrivit modificărilor aduse, casele parohiale sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri.

PROCEDURĂ FISCALĂ
M. Of. nr. 313/ 2 mai 2017
Legea nr. 82/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar fiscal.

Comentarii
Legea aprobă OUG nr. 84/2016 cu modificări privind Codul de Procedură Fiscală referitoare la activitatea de executare silită (înștiințarea debitorului privind înființarea popririi, urmărirea veniturilor bănești, pensiilor, indemnizațiilor și ajutoarelor). Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 14 din 3 mai 2017.

M. Of. nr. 321/ 4 mai 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 1.024/2017 privind modificarea anexelor nr. 1-5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 560/2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii și pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii.

M. Of. nr. 342/ 10 mai 2017
1. Ordinul președintelui ANAF nr. 1381/2017 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Comentarii
Ordinul nr. 1381/2017 modifică formularele:
a) formularul (091) „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri”.
b) în formularul (098) – ”Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”.

Informații suplimentare au fost transmise prin Tax focus nr. 17 din 12 mai 2017.

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 1382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Conferintele Video Universul Juridic

Comentarii
Ordinul nr. 1382/2017 modifică formularul (010) – „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică”. Astfel:
a) se introduc informații privind organizarea și conducerea contabilității persoanei impozabile care se înregistrează/ radiază/modifică, în baza unor contracte de prestări servicii în domeniul contabilității, conform Legii nr. 82/1991.
b) se introduce Anexa la formularul (010) unde se completează informații privind persoanele juridice sau fizice autorizate, membre CECCAR, care asigură organizarea și conducerea contabilității.
c) se elimină casetele referitoare la: reprezentarea prin reprezentant fiscal sau sucursala pentru sediu, informații privind impozitul pe construcții și se adaugă informațiile privind impozitul specific unor activități.

M. Of. nr. 346/ 11 mai 2017
Decizia ÎCCJ nr. 9/2017 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „dacă art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, în forma în vigoare până la data 1 februarie 2014, reglementează o cauză de nepedepsire/ reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter real sau personal”.

Comentarii
Prin această decizie, ÎCCJ a stabilit că dispozițiile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în forma în vigoare până la data 1 februarie 2014, reglementează o cauză de nepedepsire/reducere a limitelor de pedeapsă cu caracter personal.

M. Of. nr. 368/ 17 mai 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

Comentarii
Față de reglementarea anterioară (OMFP nr. 1154/2014), principala modificare vizează faptul că sistemul de comunicare prin mijloace electronice reglementat de OMFP nr. 660/2017 se adresează nu numai persoanelor fizice, dar și persoanelor juridice, precum și entităților fără personalitate juridică.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 18 din 18 mai 2017.

M. Of. nr. 383/ 23 mai 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

Comentarii
Conform ordinului, actele de executare emise de organele fiscale vor fi comunicate insituțiilor de credit prin intermediul sistemului informatic de pe portalul ANAF prin care se încarcă/descarcă documentele.

Aceste documente vor fi în format .pdf și însoțite de semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat. De la 1 iulie 2018, actele de executare vor fi semnate cu sigiliu electronic calificat, emis conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014.

Comunicarea actelor de executare presupune încheierea unui Protocol de colaborare între ANAF, Asociația Română a Băncilor și instituțiile de credit (formalizarea asistenței reciproce, acțiuni comune, interconectare procese operaționale). Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face conform Legii nr. 677/2001.

Ordinul intră în vigoare în 30 zile de la publicare (22 iunie 2017).

M. Of. nr. 401/ 29 mai 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 1546/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”.

Comentarii
Acest ordin abrogă OPANAF nr. 3495/2015.

Față de reglementarea anterioară, formularul (014) se modifică în sensul introducerii posibilității de reprezentare a contribuabilului și prin reprezentant legal (nu numai prin împuternicit). Se solicită informații privind numărul actului de împuternicire și data acestuia.

De asemenea, se introduc două opțiuni: (i) pentru modificarea perioadei anului fiscal modificat și (ii) pentru trecerea de la an fiscal modificat la an fiscal calendaristic.

M. Of. nr. 410/ 31 mai 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 769/2017 privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgență, a bunurilor de consum alimentar și a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante sau bunuri degradabile, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii și/sau executorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

LEGISLAȚIA MUNCII
M. Of. nr. 316/ 3 mai 2017
1. Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 625/2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2017.

Comentarii
Conform ordinului, valoarea nominală a unui tichet de masă, începând cu luna mai 2017, nu poate depăși cuantumul de 15,09 lei (reamintim că valoarea tichetelor de masă a fost majorată la 15 lei, începând cu data de 1 decembrie 2016).

2. Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 626/2017 pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2017.

Comentarii
Prin Ordinul MMJS nr. 626/2017, valoarea sumei lunare acordată sub forma tichetelor de creșă este de 440 lei, începând cu luna mai 2017 (se menține aceeași valoare ca până acum).

M. Of. nr. 334/ 8 mai 2017
Hotărârea Guvernului nr. 291/2017 pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011.

M. Of. nr. 376/ 19 mai 2017
Legea nr. 105/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Comentarii
Legea nr. 52/2011 privind activitatea desfășurată de zilieri a fost modificată prin Legea nr. 105/2017. Astfel:
– zilierii pot presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă mai mare de 90 zile dacă desfășoară aceste activități (i) în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor și (ii) în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate. Perioada nu poate depăși însă 180 zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
– pentru prima categorie de zilieri (cei care prestează activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor),

Registrul de evidență a zilierilor se va întocmi săptămânal.
– plata zilierului se poate face de către beneficiar și lunar (până acum la sfârșitul zilei sau la sfârșitul săptămânii) numai dacă perioada activității desfășurate depășește 30 zile.

M. Of. nr. 381/ 22 mai 2017
Legea nr. 106/2017 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulații a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene.

M. Of. nr. 385/ 23 mai 2017
Legea nr. 108/2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Comentarii
Potrivit modificărilot aduse Legii nr. 95/2006, persoanele juridice autorizate să elibereze medicamentele către populație pot desfășura și activitate de distribuție angro de medicamente.

M. Of. nr. 398/ 26 mai 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 1517/2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum și pentru aprobarea modelelor unor formulare.

Comentarii
Prin O.U.G. nr. 32/2017 se aduc modificări Legii nr. 186/2016, în sensul completării stagiului de cotizare de către persoanele care nu au calitatea de pensionari prin încheierea unui contract de asigurare socială.

Contractul se poate încheia până la data de 31 decembrie 2017, plata CAS putându-se efectua într-o singură tranșă ori în tranșe lunare până la această dată.

M. Of. nr. 411/ 31 mai 2017
Hotărârea Guvernului nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României.

Comentarii
Normele metodologice aprobate prin această hotărâre sunt stabilite în baza Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (publicată în M.Of nr. 196 din 21 martie 2017).

Pentru efectuarea evaluării de ansamblu, de către Inspecția Muncii, în vederea identificării situațiilor de detașare, prevenirii abuzurilor și eludării prevederilor legii, se stabilesc prin norme elementele faptice ce caracterizează:
– activitățile desfășurate de către întreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, atât în statul membru în care acestea sunt stabilite, cât și, după caz, în România;
– munca și situația salariatului detașat pe teritoriul României.

În cazul în care nu se pot obține informațiile și documentele privind aceste elemente faptice, Inspecția Muncii le va obține prin intermediul sistemului de informare a pieței interne (IMI).

Se stabilește modalitatea de cooperare administrativă între Inspecția Muncii, inspectoratele teritoriale de muncă, întreprinderile stabilite pe teritoriul României.

Întreprinderile stabilite pe teritoriul unui stat membru, altul decât România, sau pe teritoriul Confederației Elvețiene care, în cadrul prestării de servicii transnaționale, detașează pe teritoriul României salariați cu care au stabilite raporturi de muncă sunt obligate să transmită inspectoratului teritorial de muncă o declarație privind detașarea transnațională a salariaților, în limba română, cu minim o zi lucrătoare înaintea începerii activității.

Modificările aduse elementelor din declarație se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii lor.

Normele stabilesc, de asemenea:
– criteriile în baza cărora se realizează evaluarea riscurilor în vederea efectuării controalelor la societăți/locații
– contravențiile și sancțiunile aplicate acestora.

Această hotărâre de guvern abrogă HG nr. 104/2007.

FONDURI SPECIALE. ALTE TAXE
M. Of. nr. 323/ 5 mai 2017
Ordinul președintelui ANRE nr. 33/2017 pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016.

M. Of. nr. 332/ 8 mai 2017
Ordinul președintelui ANPC nr. 215/2017 privind aprobarea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate.

M. Of. nr. 377/ 19 mai 2017
1. Ordinul ministrului mediului nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Comentarii
Prevederile acestui ordin se aplică:
– comercianților care nu intră fizic în posesia deșeurilor;
– brokerilor;
– transportatorilor rutieri de deșeuri nepericuloase;
– operatorilor economici care fac obiectul derogărilor de la cerințele de autorizare potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 211/2011.

Aceste prevederi nu se aplică pentru transportatorii rutieri de deșeuri nepericuloase aflați în tranzit pe teritoriul României.

Conform Procedurii, se înființează Registrul național al operatorilor economici care desfășoară activități pe teritoriul României și nu se supun autorizării de mediu. Operatorii economici care se includ în categoriile de mai sus au obligația de a solicita înregistrarea în Registru în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a ordinului (până pe 18 iunie 2017).

Operatorii economici care desfășoară activități de comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor fără a intra fizic în posesia acestora și dețin autorizație de mediu la data de 18 iunie 2017 au obligația de a notifica autoritățile competente pentru protecția mediului și de a solicita înregistrarea în Registru în termen de 30 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului (până pe 18 iunie).

2. Ordinul ministrului mediului nr. 757/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziționate”.

Comentarii
Decizia de impunere se va emite de Administrația Fondului pentru Mediu prin personalul de specialitate, precum și prin intermediul aplicațiilor informatice utilizate în cadrul instituției.

3. Ordinul ministrului mediului nr. 758/2017 privind modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1.004/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Decizie de impunere privind aplicarea penalității prevăzute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”.

Comentarii
Decizia de impunere se va emite de Administrația Fondului pentru Mediu prin personalul de specialitate, precum și prin intermediul aplicațiilor informatice utilizate în cadrul instituției.

ALTE REGLEMENTĂRI PENTRU MEDIUL DE AFACERI
M. Of. nr. 372/ 18 mai 2017
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 146/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de comercializare cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi.

M. Of. nr. 374/ 19 mai 2017
Ordinul ministrului sănătății nr. 565/2017 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor art. 11 din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, privind etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decât țigaretele, tutunul de rulat și tutunul pentru narghilea.

Comentarii
Ordinul aprobă normele metodologice de aplicare a art. 11 al Legii nr. 201/2016. Acest articol se referă la etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decât țigaretele, tutunul de rulat și tutunul pentru narghilea și se aplică pentru țigările (trabucurile) și țigările de foi care sunt introduse pe piața din România în pachete unitare ce conțin o singură unitate de produs.

M. Of. nr. 385/ 23 mai 2017
Legea nr. 108/2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Comentarii
Prin modificările aduse Legii nr. 95/2006, persoanele juridice care sunt autorizate să elibereze medicamente către populație pot desfășura și activități de distribuire angro de medicamente (acest lucru nu a fost posibil până în prezent). Legea intră în vigoare la data de 26 mai 2017.

M. Of. nr. 386/ 23 mai 2017
Decizia ÎCCJ nr. 45 din 12 decembrie 2016 privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: „1. Dispozițiile art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 554/2004), se interpretează în sensul că motivul de revizuire este admisibil în baza unor decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) ulterioare hotărârii a cărei revizuire se cere și în lipsa invocării dispozițiilor de drept unional în litigiul de bază sau motivul de revizuire este admisibil doar în baza deciziilor CJUE existente la data pronunțării hotărârii a cărei revizuire se cere și în condițiile invocării respectivelor dispoziții în litigiul de bază?; 2. în ipoteza admisibilității cererii de revizuire, care este termenul în care se poate formula cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004?”

Comentarii
În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (2) teza I din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererea de revizuire este admisibilă în baza unor decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, indiferent de momentul pronunțării acestora și de împrejurarea invocării sau nu în litigiul de bază a dispozițiilor de drept european preexistente, încălcate prin hotărârea a cărei revizuire se cere.

Termenul în care poate fi formulată cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 este de o lună și curge de la data comunicării hotărârii definitive, supusă revizuirii.

M. Of. nr. 388/ 24 mai 2017
Legea nr. 112/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii.

Comentarii
Modificările pe care această lege le aduce O.U.G. nr. 10/2017 se referă, în principal, la:
– categoriile de întreprinderi care pot beneficia de prevederile legii și, anume: întreprinderi înființate după 30 ianuarie 2017 în baza Legii nr. 31/1990, OUG nr. 6/2011 sau Legii nr. 1/2005 de către persoane fizice care nu au/nu au avut calitatea de acționar/asociat în altă întreprindere care a desfășurat aceeași activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului reglementat prin această lege.
– se stabilesc etapele ce trebuie parcurse pentru înregistrare în vederea obținerii ajutorului de minimis.
– obligațiile întreprinderii beneficiare: angajarea a cel puțin unui loc de muncă pe durată nedeterminată (anterior minim 2 salariați) și menținerea acestuia pentru cel puțin 2 ani (anterior 3 ani).
– se stabilesc criteriile privind evaluarea online a planului de afaceri.

M. Of. nr. 398/ 24 mai 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 1517/2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și valorificare, în regim de urgență, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum și pentru aprobarea modelelor unor formulare.

Comentarii
Prin acest ordin se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare:
– Anunț privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării;
– Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul procedurii de valorificare a bunurilor perisabile sau supuse degradării;
– Proces-verbal privind valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării;
– Proces-verbal de predare-primire a bunurilor perisabile sau supuse degradării valorificate (nou introdus față de reglementarea anterioară).

Referitor la Procedura aprobată, aceasta conține prevederi privind:
– definirea unor termeni (bunuri supuse degradării, bunuri perisabile, organ de executare);
– consituirea Comisiei de valorificare și atribuțiile acesteia;
– evaluarea bunurilor perisabile sau supuse degradării (la prețul pieței de achiziție cu ridicata practicat de operatorii economici semnificativi);
– valorificarea bunurilor perisabile sau supuse degradării.

OMFP nr. 1517/2017 intră în vigoare la data abrogării OMFP nr. 2389/2010 (acesta din urmă a fost abrogat prin OMFP nr. 769/2017, începând cu data de 31 mai 2017).

M. Of. nr. 403/ 29 mai 2017
Legea nr. 116 din 26 mai 2017 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor

Comentarii
Legea a aprobat O.G. nr. 25/2016 fără modificări.

M. Of. nr. 406/ 30 mai 2017
Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

Info fiscal – mai 2017 was last modified: iunie 7th, 2017 by Emilian Duca
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter