TVA. Produse cu risc fiscal ridicat

14 ian. 2022
Vizualizari: 435

1. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanțelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 și 3152 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

2. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 12/2022 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B (M. Of. nr. 27 din 10 ianuarie 2022)

Intrare în vigoare: 10 ianuarie 2022

I. OPANAF nr. 10/2022

Prin acest ordin se aprobă:

a) Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

b) Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale.

Aceste proceduri se aplică contribuabililor care utilizează regimurile speciale prevăzute de Codul fiscal la:

– art. 314 – Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;

– art. 315 – Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum;

– art. 3152 – Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe.

Se aprobă și modelele, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare a următoarelor formulare:

– Decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere aferente sumelor datorate ca urmare a utilizării regimurilor speciale.

– Cererea de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente.

– Decizia de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzilor.

– Decizia de respingere a cererii de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătite în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale sau de acordare a dobânzii aferente.

I. Procedura de evidențiere și plată a sumelor reprezentând TVA datorată de contribuabilii care utilizează regimurile speciale.

În cazul utilizării regimurilor speciale de mai sus, contribuabilii au obligația de a completa și depune o declarație specială de TVA. Declarația specială se depune la organul fiscal competent, prin mijloace electronice puse la dispoziție de ANAF pe pagina proprie de internet. Organul fiscal competent este Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

TVA declarată, inclusiv obligațiile fiscale accesorii calculate de România ca stat membru de consum, se achită într-un cont special deschis, în euro, la o bancă comercială, până la data la care contribuabilul are obligația depunerii declarației speciale.

TVA datorată se plătește în euro:

– până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea fiecărui trimestru calendaristic, în care au fost prestate servicii, vânzări intracomunitare de bunuri la distanță sau livrări de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări, conform art. 314 și 315 C. fisc.;

– până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, potrivit art. 3152 C. fisc.

Contul în care se achită TVA declarată este cel indicat de organul fiscal competent prin intermediul recipisei care atestă validarea declarației speciale depuse de contribuabil. Pe documentul de plată se înscrie numărul unic de referință alocat în momentul depunerii fiecărei (format din codul de țară, codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de înregistrare special potrivit art. 314 alin. (4), art. 3152 alin. (11) și (13) C. fisc. după caz) și perioada de declarare.

În cazul în care România este stat membru de înregistrare, TVA datorată se înregistrează, în euro, în evidența specială organizată de organul fiscal competent.

Dacă România este stat membru de consum, evidența TVA se realizează de organul fiscal competent, pentru fiecare contribuabil care aplică regimurile speciale, în euro și în lei.

II. Procedura de restituire a sumelor reprezentând TVA plătită în plus de contribuabilii care utilizează regimurile speciale

În cazul în care România este stat membru de înregistrare, dacă contribuabilul depune la organul fiscal competent, o declarație de modificare a TVA cu diminuare de sumă, înainte de virarea sumelor cuvenite fiecărui stat membru de consum, organul fiscal competent restituie TVA plătită în plus rezultată ca urmare a rectificării, la cererea contribuabilului. Cererea de restituire poate fi depusă și în mediul electronic la adresa de e-mail pusă la dispoziție de statul român, ce poate fi identificată accesând linkul: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/oss_en, la secțiunea Member States OSS Contacts.

Restituirea TVA plătite în plus se efectuează numai după compensarea eventualelor obligații fiscale datorate de contribuabilul care utilizează regimurile speciale.

În situația în care România este stat membru de consum, dacă contribuabilul modifică declarația specială de TVA, prin
diminuare de sumă, după virarea de către statul membru de înregistrare a sumelor cuvenite României ca stat membru de consum, la cererea contribuabilului, organul fiscal competent restituie acestuia suma reprezentând TVA plătită în plus, rezultată din modificarea declarației speciale de TVA și virată în contul special deschis.

Restituirea TVA se efectuează de către organul fiscal competent în euro.

II. OPANAF nr. 12/2022

Prin acest ordin au fost stabilite categoriile de produse cu risc fiscal ridicat, pentru care se aplică prevederile art. XXXVII din O.U.G. nr. 130/2021. Pentru aceste produse comercializate în regim B2B (între agenți economici) se va utiliza sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, astfel:

a) în perioada 1 aprilie-30 iunie 2022, furnizorii pot să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura;

b) începând cu data de 1 iulie 2022, furnizorii sunt obligați să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Sunt incluse în categoria produselor cu risc ridicat:

– Legume, fructe și rădăcini/tuberculi, alte plante comestibile;

– Băuturile alcoolice;

– Construcțiile noi;

– Apa minerală naturală, nisip și pietriș;

– Îmbrăcăminte și încălțăminte.

Pentru identificarea produselor au fost indicate codurile de poziție din nomenclatura armonizată.

 

TVA. Produse cu risc fiscal ridicat was last modified: ianuarie 14th, 2022 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: