[UPDATE: Reminder] Sponsorizare. Redirecționare impozit

20 oct. 2022
5.089 views

[UPDATE: Reminder]

Vă reamintim că plătitorii de impozit pe profit și cei care plătesc impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot redirecționa, până la 25 decembrie 2022, sume reprezentând sponsorizări către organizații non-profit (înregistrate în Registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale), dacă cheltuiala cu sponsorizarea în anul 2021 nu a depășit plafonul pentru sponsorizare în anul fiscal 2021, respectiv suma minimă dintre 0,75% din cifra de afaceri si 20% din impozitul pe profit/venitul microîntreprinderilor).

În acest scop, se depune la ANAF formularul 177 – formularul se regăsește aici.

Formularul inteligent se regăsește aici.

Baza legală este Legea nr. 322/2021 și OPANAF nr. 1679/2022.


Ordinul președintelui ANAF nr. 1.679/2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M. Of. nr. 923/ 21 Septembrie 2022)

Intrare în vigoare: 21 Septembrie 2022

Prin acest ordin al președintelui ANAF se aprobă:

a) Procedura privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private.

b) Modelul și conținutul:

− formularului 177 „Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”.

− formularului „Notificare privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”.

1. Procedura

1.1. Formularul (177) se depune de către contribuabilii care, dispun redirecționarea impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private.

1.2. Pentru calculul valorii impozitului pe profit sau a diferenței de impozit pe profit care poate fi redirecționată, se scad din valoarea minimă stabilită conform art. 25 alin. (4) lit. i) C. fisc. (0,75% din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit din care s-a scăzut creditul fiscal sau impozitul pe profit scutit/redus) sumele reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private acordate în anul pentru care s-a depus declarația anuală de impozit pe profit și sumele reportate înscrise în formularul 101.

1.3. Valoarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau valoarea diferenței de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care poate fi redirecționată se calculează prin scăderea din valoarea stabilită potrivit art. 56 alin. (11) C. fisc. (20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective), calculată pentru întregul an fiscal, a sumelor acordate în anul respectiv și a sumelor reportate.

1.4. Redirecționarea impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microîntreprinderilor poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris la data plății sumei în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. În cazul redirecționării impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor către UNICEF și alte organizații internaționale care își desfășoară̆ activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, nu există obligația înscrierii entității beneficiare în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

2. Depunerea formularului 177

2.1. Formularul (177) se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil/plătitor.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

2.2. În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, formularul se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de persoana juridică responsabilă a grupului.

2.3. Termen de depunere. Formularul se depune în termen de maximum 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit/ declarației de impozit aferent trimestrului IV.

 

[UPDATE: Reminder] Sponsorizare. Redirecționare impozit was last modified: octombrie 20th, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: