Restructurare obligații bugetare

16 sept. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 365

Ordinul ministrului finanțelor nr. 764/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020 (M. Of. nr. 880/14 septembrie 2021)

Intrare în vigoare: 14 septembrie 2021

OMFP nr. 2.810/2019 se modifică prin acest ordin cu privire la următoarele aspecte referitoare la sfera de aplicare a Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020 (Procedura):

1. Data de referință. Data la care debitorii, persoane juridice de drept public sau privat înregistrează obligații bugetare restante, nestinse până la data emiterii CAF pentru aplicarea Procedurii: 31 decembrie 2020 (anterior, 31 iulie 2020).

2. Condiții (cumulative) ce trebuie îndeplinite de debitorul aflat în insolvență până la aprobarea restructurării obligațiilor bugetare:

a) Debitorul aflat în insolvență până la data la care are obligația de a notifica organul fiscal cu privire la intenția de restructurare [vezi lit. b) de mai jos] și care dorește restructurarea obligațiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenția sa cu condiția, ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare, să iasă din procedura insolvenței.

b) Notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, care se depune până la datele menționate mai sus, se poate depune și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în următoarele perioade:

8 august 2019 – 31 octombrie 2019,

1 februarie 2020 – 30 septembrie 2020,

1 noiembrie 2020 – 30 septembrie 2021, conform art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 6/2019.

c) Până la data depunerii cererii prin care se solicită restructurarea obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să achite, printre altele, obligațiile bugetare scadente în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 (anterior, 1 august 2020) și data depunerii cererii.

3. Restructurarea obligațiilor bugetare în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea (articol nou).

Pot beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare și debitorii cărora li s-a stabilit răspunderea solidară, conform Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală sau răspunderea conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. În acest caz, notificarea/cererea de restructurare se depune la organul fiscal în raza căruia debitorul își are domiciliul fiscal cu indicarea debitorului principal și a cuantumului obligațiilor bugetare pentru care le-a fost atrasă răspunderea.

Restructurare obligații bugetare was last modified: septembrie 16th, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: