Rambursare TVA

21 Apr 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 630

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 30 de zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1232/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare ți pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Acest ordin modifică OPANAF nr. 3699/2015 referitor al procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a TVA. Principalele modificări se referă la următoarele aspecte:

1. Se modifică obiectivul procedurii în sensul evaluării riscului fiscal atât pentru persoanele impozabile, cât și pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de acestea.

„GDPR în actele avocaţilor şi ale clienţilor”

2. Se constituie baza de date speciale cu persoane impozabile în vederea evaluării riscului fiscal. Baza de date specială reprezintă o listă în care se înscriu persoanele impozabile despre care există informații că reprezintă risc fiscal la rambursarea TVA, în baza unor referate motivate întocmite de compartimentul de specialitate, pe baza informațiilor pe care acestea le obțin de la structurile cu atribuții de inspecție fiscală, administrare fiscală, Direcția Generală Antifraudă, compartimentele juridice.

3. Se stabilesc situațiile prin care persoanele impozabile se încadrează în categoria risc fiscal mare:

a) primirea de documente oficiale de către organele fiscale de la alte instituții, care vizează aspecte de natură fiscală și care ar putea avea incidență în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA (numai dacă informațiile respective au legătură cu operațiunile economice desfășurate de persoana impozabilă);

b) constatarea de fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni cu implicații de natură fiscală în cadrul acțiunilor de control fiscal.

c) dacă au fost stabilite, în cadrul inspecției fiscale anterioare, diferențe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecției fiscale ulterioare;

d) dacă s-au constatat neconcordanțe semnificative între informațiile înscrise de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în formularul 394 și cele depuse de partenerii de afaceri și/sau neconcordanțe semnificative între datele primite prin sistemul VIES și cele declarate de către persoana impozabilă prin declarația recapitulativă 390 VIES.

Se stabilește pentru fiecare din situațiile de mai sus modalitatea de întocmire a referatelor și categoriile informații pe care le conțin acestea, precum și modalitatea de comunicare internă a informațiilor referitoare la persoanele impozabile înscrise în baza de date specială precum și procedura de radiere din baza de date specială.

4. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse de contribuabilii mai/mijlocii se încadrează la risc fiscal mare dacă pentru respectivul contribuabil a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura insolvenței, cu excepția celor pentru care este confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale.

5. În cazul deconturilor cu risc fiscal mic compartimentul de specialitate va emite decizia de rambursare în termen de o zi de la încadrarea la risc fiscal mic (în reglementarea anterioară: 5 zile de la depunerea decontului).

Decizia de rambursare, în cazul în care suma solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu standardul individual negativ (SIN – suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspecție fiscală anticipată) se emite în termen de o zi de la încadrarea în categoria de risc fiscal mic (în reglementarea anterioară: 5 zile de la depunerea decontului).

6. Se modifică termenul de soluționare a deconturilor cu sume negative, supuse analizei de risc, la 25 zile calendaristice de la depunerea acestora, față de 15 zile calendaristice în reglementarea anterioară.

7. Ordinul se aplică începând cu deconturile depuse după data de 1 mai 2017.

Rambursare TVA was last modified: aprilie 21st, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter