Procedura fiscală. Analiza de risc

23 nov. 2022
Vizualizari: 696

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.017/2022 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 1112/17 noiembrie 2022)

Intrare în vigoare: 17 noiembrie 2022

Potrivit art. 7 alin. (5) C. proc. fisc, în cazul creanțelor administrate de organul fiscal central, procedurile de administrare se realizează în funcție de clasa/subclasa de risc fiscal în care se încadrează contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal. Prin acest ordin se aprobă subcriteriile de risc derivate din criteriile generale stabilite la art. 7 alin. (7) C. proc. fisc în funcție de care se stabilește clasa/subclasa de risc fiscal:

1. Criterii cu privire la înregistrarea fiscală

1.1 neînregistrarea în scopuri de TVA;

1.2 neînregistrarea ca plătitor de impozit pe profit;

1.3 neînregistrarea ca plătitor de impozit specific;

1.4 neînregistrarea ca plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor;

1.5 neînregistrarea ca plătitor de accize;

1.6 neînregistrarea ca plătitor de impozit pe impozitul pe venit, precum și al contribuțiilor sociale obligatorii;

1.7 neînregistrarea fiscală în cazul desfășurării de activități, obținerii de venituri și altor situații prevăzute de lege pentru care există obligativitatea de înregistrare fiscală;

1.8 riscurile asociate acționarilor/asociaților/administratorilor/altor persoane, din perspectiva înregistrării fiscale;

2. Criterii cu privire la depunerea declarațiilor fiscale

2.1 depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale;

2.2 nedepunerea declarațiilor fiscale;

2.3 depunerea eronată a declarațiilor fiscale;

2.4 riscurile asociate acționarilor/ asociaților/administratorilor/altor persoane, din perspectiva depunerii declarațiilor fiscale;

3. Criterii cu privire la nivelul de declarare

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

3.1 incoerența datelor din declarațiile fiscale față de datele din alte formulare prevăzute de lege, depuse de contribuabil;

3.2 neconcordanța datelor din declarațiile fiscale și din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil, în comparație cu datele și informațiile transmise de terți;

3.3 declararea incorectă a cotei și cuantumului impozitelor, taxelor și contribuțiilor de către contribuabil;

3.4 reducerea profitabilității;

3.5 riscurile asociate acționarilor/asociaților/administratorilor/altor persoane, din perspectiva nivelului de declarare;

4. Criterii cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori

4.1 plata cu întârziere a obligațiilor fiscale;

4.2 neachitarea obligațiilor fiscale;

4.3 insolvabilitatea;

4.4 riscurile asociate acționarilor/asociaților/administratorilor/altor persoane, din perspectiva realizării obligațiilor de plată.

 

Procedura fiscală. Analiza de risc was last modified: noiembrie 23rd, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: