Modificări fiscale

13 dec. 2022
Vizualizari: 553

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene (M. Of. nr. 1186/9 decembrie 2022)

Intrare în vigoare: 9 decembrie 2022, cu excepții

O.U.G. nr. 168/2022 modifică o serie de acte normative, printre care Codul fiscal, O.G. nr. 16/2022 și Codul muncii.

Legislația fiscală

Principalele modificări de natură fiscală se referă la următoarele:

1. Impozit pe profit.

1.1. În cazul în care, după depunerea formularului de redirecționare a impozitului pe profit conform at. 42 C. fisc., acest impozit se rectifică în sensul diminuării lui, contribuabilul va datora bugetului de stat diferența de impozit pe profit care a fost redirecționată în plus. Procedura pentru regularizarea diferenței de impozit pe profit se va stabili prin OPANAF.

1.2. Cheltuielile privind funcționarea creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabilului sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată (similare cheltuielilor sociale) și sunt deductibile în limita unei cote de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023.

2. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

În cazul în care, după depunerea formularului de redirecționare a impozitului pe veniturile microîntreprinderii, conform at. 56 C. fisc., acest impozit se rectifică în sensul diminuării lui, contribuabilul va datora bugetului de stat diferența de impozit pe veniturile microîntreprinderii care a fost redirecționată în plus. Procedura pentru regularizarea diferenței de impozit pe veniturile microîntreprinderii se va stabili prin OPANAF.

3. Impozit pe venit.

3.1. De la data de 1 ianuarie 2023, pentru sectorul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (fără a include indemnizații, sporuri, adaosuri) este de 4.000 lei. Aceste prevederi intră în vigoare la 1 ianuarie 2023 și se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

3.2. În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023, se suspendă aplicarea prevederilor art. 76 alin. (4) lit. x) și art. 142 lit. z) potrivit cărora sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor salariaților nu sunt considerate venituri impozabile și se nu includ în baza de calcul a CAS.

3.3. De la 1 ianuarie 2023, pentru salariații încadrați cu contract individual de muncă, cu normă întreagă, suma de 200 lei nu se include în baza de calcul a contribuțiilor sociale și pentru ea nu se datorează impozit pe venit dacă se îndeplinesc cumulativ condițiile:

− salariul de bază brut lunar, fără sporuri și adaosuri, este egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Condiția nu este îndeplinită dacă salariul de bază brut lunar este diminuat în perioada 9 decembrie 2022-31 decembrie 2023.

− venitul brut din salarii și asimilate salariilor nu depășește 4.000 lei.

Condițiile de mai sus se aplică și pentru:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(i) salariații care lucrează în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilități fiscale conform art. 60 pct. 7 C. fisc.,

(ii) venituri din salarii și asimilate obținute în baza unui raport de serviciu.

Suma de 200 lei se diminuează în funcție de următoarele elemente:

– perioada din lună în care salariul de bază se menține la nivelul salariului minim;

– data la care angajații noi sunt încadrați în muncă;

– fracția din lună pentru care se determină veniturile;

– data de la care încetează contractul de muncă sau raportul de serviciu.

Aceste prevederi se aplică veniturilor aferente perioadei ianuarie-decembrie 2023.

4. TVA.

4.1. În vederea aplicării taxării inverse, este considerat comerciant persoană impozabilă și cel care are calitatea de achizitor unic în cadrul mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică. Intrare în vigoare 1 ianuarie 2023.

4.2. Prelungirea termenului de suspendare a obligațiilor de raportare prevăzute la art. 324 alin. (4)-(6) C. fisc. în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2023 (declarațiile informative 392A, 392B, 393). Aceste prevederi se referă la comunicarea unor informații către organele fiscale competente de către:

− persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA a căror cifră de afaceri, realizată la finalul unui an calendaristic, este mai mică de 300.000 lei;

− persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA a căror cifră de afaceri (exclusiv venituri obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane), realizată la finalul unui an calendaristic, este mai mică de 300.000 lei;

− persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care prestează servicii de transport internațional.

5. Impozite și taxe locale. Pentru clădirile unităților sanitare private nu se datorează impozit/taxă pe clădiri.

Codul muncii

1. În perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru sectorul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (fără a include indemnizații, sporuri, adaosuri) este de 4.000 lei pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore/lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră.

2. Aceste prevederi se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 C. fisc. (construcții, sectorul agricol, industria alimentară). Nerespectarea acestor prevederi se sancționează conform art. 260 alin. (1) lit. a) C. muncii și atrage anularea acordării facilităților fiscale.

 

Modificări fiscale was last modified: decembrie 13th, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: