Modificare Cod Fiscal și O.G. nr. 6/2019

21 iun. 2022
Vizualizari: 328

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2022 privind modificarea unor acte normative (M. Of. nr. 594/17 iunie 2022).

Intrare în vigoare:17 iunie 2022, cu excepțiile menționate în text

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 85/2022 privind modificarea unor acte normative din domeniul fiscal și vamal.

1. Codul fiscal

1. TVA – intrare în vigoare 1 iulie 2022

1.1. Se extinde, până la 31 decembrie 2026 (anterior, 30 iunie 2022), termenul de aplicare a taxării inverse pentru
următoarele operațiuni:

– livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt în principiu destinate ca atare consumatorilor finali.

– transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

– livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România.

– transferul de certificate verzi.

– furnizările de telefoane mobile (dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea
autorizată și care funcționează pe anumite frecvente, fie că au sau nu vreo altă utilizare).

– furnizările de dispozitive cu circuite integrate (microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final).

– furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri.

– livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă, stabilit în România.

2. Accize și alte taxe speciale

2.1. Băuturile fermentate cu o concentrație alcoolică pe volum de maxim 8,5% se încadrează la pozițiile:

− 3.1.1. (Băuturi fermentate liniștite – cidru de mere și de pere),

− 3.1.2. (Băuturi fermentate liniștite – hidromel obținut prin fermentarea unei soluții de miere în apă), 3.1.3. (Băuturi fermentate liniștite – obținute din fructe de pădure, fără alte adaosuri de arome sau alcool),

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

− 3.2.1. (Băuturi fermentate spumoase – cidru de mere și de pere) – intrare în vigoare 1 Iulie 2022.

2.2. Contravențiile privind accizele pot fi constatate și sancționate și de către ofițerii și agenții de politie din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române și de polițiștii locali.

2.3. Deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 țigarete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, peste 300 litri, precum și săvârșirea, de mai multe ori în
decursul unui an calendaristic a acestor fapte constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 2 la 7 ani.

II. O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
Prin O.U.G. nr. 85/2022 se aprobă măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2021
(anterior, 31 decembrie 2020). Principale modificări aduse O.G. nr. 6/2019 se referă la următoarele:

1. Obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2022 aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 decembrie 2021 sunt considerate obligații bugetare principale restante la 31 decembrie 2021.

2. Restructurarea se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

3. Nu constituie obiect al restructurării:

– obligațiile bugetare principale și accesorii care reprezintă ajutor de stat de recuperat, acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezintă fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene, precum și cele care reprezintă taxe vamale, accize și TVA pentru care administrarea, cu excepția inspecției fiscale și a executării silite, revine Autorității Vamale Române;

– obligațiile bugetare rămase de plată ca urmare a unei restructurări acordate potrivit acestei ordonanțe de urgență, pentru care a eșuat planul de restructurare.

4. Notificarea organului fiscal cu privire la intenția de restructurare a obligațiilor restante se depune și în perioada 20 iunie 2022-31 ianuarie 2023. Aceeași perioadă se aplică și în cazul obligațiilor de plată aferente sumelor acordate, în perioada stării de urgență, cu titlul de împrumut din venituri rezultate din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise spre recuperare organului fiscal central, care nu privesc sume ce fac obiectul ajutorului de stat.

5. Solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 31 iulie 2023.

Modificare Cod Fiscal și O.G. nr. 6/2019 was last modified: iunie 21st, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: