Modificare Cod de Procedură Fiscală

1 iul. 2022
Vizualizari: 753

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 102/2022 pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală (M. Of. nr. 654/30 iunie 2022)

Intrare în vigoare: 30 iunie 2022, cu unele excepții

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2022 pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Principalele modificări se referă la:

1. Obligația instituțiilor financiare raportoare de a furniza informații privind conturile financiare ale contribuabililor nerezidenți (formulare de raportare, termen de raportare, păstrarea înregistrărilor, categorii de informații).

2. Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice (informațiile se transmit și automat, spontan, nu numai la cererea autorității solicitante).

3. Sfera de aplicare și condițiile schimbului automat obligatoriu de informații.

4. Regimul contravențiilor (cu intrare în vigoare la 30 iulie 2022). Astfel, constituie contravenții și următoarele fapte:

− Neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea incorectă ori incompletă de către instituțiile financiare raportoare a informațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1)-(3) și art. 291 alin. (4) C.proc.fisc. Sancțiune – amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru fiecare cont care face obiectul raportării;

− Neaplicarea de către instituțiile financiare raportoare a procedurilor de diligență fiscală, a procedurilor de raportare, a procedurilor speciale de diligență fiscală, precum și a procedurilor suplimentare de raportare și de diligență fiscală sau a procedurilor de conformare pentru Acordul FATCA. Sancțiune – amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare cont care face obiectul raportării;

− Nerespectarea de către instituțiile financiare raportoare a obligației prevăzute la art. 62 alin. (11) C.proc.fisc cu privire la termenul de păstrare de către instituțiile financiare raportoare a înregistrărilor obținute prin aplicarea procedurilor de diligență fiscală și de raportare. Sancțiune – amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei pentru fiecare cont care face obiectul raportării;

− Nerespectarea de către instituțiile financiare raportoare a obligației prevăzute la art. 62 alin. (12) C.proc.fisc cu privire la furnizarea de informații și documente la cererea ANAF. Sancțiune – amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare cont care face obiectul raportării.

5. Extinderea termenului de prescripție a sancționării contravențiilor. Aplicarea sancțiunii amenzii pentru contravențiile prevăzute în Titlul XI – Sancțiuni, din Codul de procedură fiscală, se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptei, prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din OG nr. 2/2001 (anterior, termenul de prescriere era 6 luni de la data săvârșirii faptei).

Modificare Cod de Procedură Fiscală was last modified: iulie 1st, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: