Mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor de executare

13 mai 2022
Vizualizari: 856

Ordinul președintelui ANAF nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distantă a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora (M. Of. nr. 466/10 mai 2022)

Intrare în vigoare: la data abrogării OMFP nr. 1.665/2020 – 11 mai 2022

Ca urmare a modificărilor art. 47 alin. (16) C. pr. fisc. aduse prin O.G. nr. 11/2022, prin acest ordin se stabilesc mijloacele electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și se reglementează cadrul legal pentru procedura de comunicare a actelor de executare către instituțiile de credit prin încărcarea acestora în spațiul privat de pe portalul ANAF (platforma e-Popriri) unde utilizatorii pot încărca și descărca documente.

Actele de executare emise în formă electronică de organul fiscal central se comunică prin portal, sub forma unui fișier
.pdf cu .xml atașat și se semnează cu semnătură electronică extinsă a Ministerului Finanțelor, bazată pe un certificat
calificat, sau cu semnătură electronică calificată emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, înscris în Trusted List, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

De asemenea, se aprobă modelele, precum și modul de difuzare, utilizare și de păstrare a următoarelor formulare:

– adresă pentru înștiințarea instituțiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor
efectuate, din popririle înființate prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

– adresă privind comunicarea motivelor pentru care nu au fost înregistrate măsurile dispuse prin documentele comunicate de A.N.A.F.

– adresă privind comunicarea sumelor pe care le poate plăti instituția de credit.

– ordonanțare de plată

– referat privind nevirarea de către instituția de credit a sumei cuprinse în ordonanțarea de plată.

Prevederile acestui ordin se aplică pentru popririle înființate de către organele fiscale competente începând cu data intrării în vigoare a OPANAF nr. 878/2022. Popririle înființate până la această dată se supun regulilor stabilite la momentul înființării lor (viramente efectuate de către instituțiile de credit pentru stingerea obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare individualizate în titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale centrale de către alte instituții sau autorități publice, ce au stat la baza acestora, ori, după caz, suspendarea, continuarea, ridicarea acestor popriri).

Zilnic, organele fiscale centrale transmit electronic adresele de înființare a popririi către Unitatea de Imprimare Rapidă (UIR) în vederea procesării acestora. După procesarea și validarea de către UIR a informațiilor cuprinse în adresele de înființare a popririi, sistemul informatic e-Popriri preia și prelucrează aceste informații și le comunică instituțiilor de credit prin intermediul platformei e-Popriri. Operațiunile ce se realizează în legătură cu actele de executare sunt gestionate în funcție de numărul de evidență a plătii.

Organul fiscal competent poate accesa, în orice moment, informațiile existente în sistemul informatic e-Popriri, astfel
încât să fie analizate în contextul respectării prevederilor legale de către instituțiile de credit, cum ar fi atragerea răspunderii solidare sau sancționarea acestora, după caz.

Schimbul de mesaje cu instituțiile de credit se realizează prin intermediul platformei e-Popriri.

Ordinul a intrat în vigoare la 11 mai 2022, atunci când a fost abrogat OMFP nr. 1665/2020.

Mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor de executare was last modified: mai 13th, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: