Formular 101

25 mart. 2022
Vizualizari: 349

Ordinul președintelui ANAF nr. 423/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele” (M. Of. nr. 273/22 martie 2022)

Intrare în vigoare: 11 martie 2022

Prin acest ordin se modifică formularul (101) „Declarație privind impozitul pe profit” pentru a evidenția reducerea impozitului pe profit potrivit O.U.G. nr. 153/2020, precum și diferența de impozit pe profit datorat ca urmare a restituirii sponsorizării/bursei private/ mecenatului, conform Legii nr. 296/2020.

1. Conform O.U.G. nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, pentru perioada 2021 – 2025, plătitorii de impozit pe profit beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual, cu excepția contribuabililor pentru care reglementările contabile sunt emise de BNR, respectiv de ASF. În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute la art. 1 alin.(1) din OUG nr. 153/2020, pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

Procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul pe profit anual al anului în care sunt îndeplinite condițiile pentru reducere, iar valoarea reducerii rezultate se scade din acesta.

Pe perioada aplicării reducerii de impozit, prin derogare de la prevederile art. 41 și 42 C. fisc, termenul pentru depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii prevăzuți la art. 16 alin. (5) C. fisc (care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic) până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

Conferința națională de insolvență

2. Conform Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dacă un beneficiar al unei sponsorizări/burse private/mecenat restituie suma respectivă contribuabilului într-un an fiscal diferit de cel în care a fost acordată sponsorizarea/ bursa privată/mecenatul, suma dedusă pentru acea sponsorizare/bursă privată sau mecenat din impozitul pe profit, în perioade fiscale precedente se adaugă ca diferență de plată la impozitul pe profit datorat în anul restituirii sponsorizării/bursei private/mecenatului.

3. Potrivit art. 45 alin. (7) Cod fiscal, contribuabilii care la determinarea impozitului pe profit aferent anului 2020 scad costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale achiziționate și puse în funcțiune în anii 2018 și 2019, potrivit Legii nr. 153/2020, pentru care au aplicat în anii respectivi prevederile art. 22, adaugă la impozitul datorat și valoarea impozitului pe profit scutit aferent acestor aparate.

 

 

Formular 101 was last modified: martie 25th, 2022 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: