Facilități fiscale. Codul Fiscal

13 iul. 2022
Vizualizari: 2069

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară și Ordinul ministrului finanțelor nr. 1528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor (M. Of. nr. 661/1 iulie 2022)

Intrare în vigoare: 1 iulie 2022 (se aplică cu veniturile aferente lunii iunie 2022)

În concordanță cu modificările aduse Codului fiscal prin Legea nr. 135/2022), cele două ordine aprobă:

I. Procedura de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară.

II. Procedura de acordare a facilitaților fiscale în domeniul construcțiilor.

Astfel, persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru activitatea desfășurată în România până la data de 31 decembrie 2028 și care realizează activități în sectorul agricol , industria alimentară și construcții pot beneficia de unele facilități fiscale dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) activitățile desfășurate aparțin codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 C.fisc (011, 012, 013, 014, 015, 016, 10 -industrie alimentară și agricultură) și codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 5 C.fisc (41.42.43, 2312, 2331, 2332, 2361, 2362, 2363, 2364, 2369, 2370, 2223, 1623, 2512, 2511, 0811, 0812, 2351, 2352, 2399, 711 – construcții);

b) cifra de afaceri obținută din aceste activități este de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală;

c) salariul brut de încadrare pentru veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor pentru care se aplică scutirea este de minimum 3.000 lei lunar pentru 8 ore de muncă/zi.

Facilitățile fiscale pentru sectorul agricol și industria alimentară constau în:

− Scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;

− Reducerea cotei de CAS, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor. Cota de CAS se reduce cu 3,75% față de cota de 25% prevăzută la art. 138 lit. a) C.fisc. Persoanele care datorează contribuția la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 sunt scutite de la plata acestei contribuții în limita cotei de mai sus, dar pot opta pentru plata acesteia;

− Exceptarea de la plata CASS, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor. Persoanele care se încadrează în condițiile de scutire sunt asigurate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției. Prin urmare, pentru acești salariați angajatorii nu rețin cota de CASS pentru veniturile din salarii. Pentru alte venituri decât cele din salarii se datorează CASS;

− Reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă, la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006. Salariații beneficiază de drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru șomaj, inclusiv de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, fără plata de către angajatori a contribuției asiguratorii pentru muncă. Perioadele lucrate în sectorul agricol și în industria alimentară constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă;

− Scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condițiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă. Angajatorii nu datorează CAS pentru salariații care îndeplinesc condițiile de scutire și care lucrează în condiții deosebite (4%) și speciale de muncă (8%).

Cifra de afaceri totală include suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, realizate din vânzarea de produse și prestarea de servicii la care:

1. Se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:

i. Veniturile din subvențiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

ii. Soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit și pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse și servicii în curs de execuție, evidențiate în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;

iii. Veniturile din producția de imobilizări corporale, înregistrate în contabilitate;

2. Se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit și pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse și servicii în curs de execuție, evidențiate în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor. Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară/construcții include suma veniturilor cumulate de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare, obținute din vânzarea de produse și prestarea de servicii din activitățile aferente codurilor CAEN de mai sus la care:

1. Se adaugă, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând:

i. Veniturile din subvențiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete specifice activității în sectorul agricol și în industria alimentară/construcții, înregistrate în contabilitate;

ii. Soldurile lunare creditoare înainte de transferul în contul de profit și pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse și servicii în curs de execuție, evidențiate în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;

iii. Veniturile din producția de imobilizări corporale efectuate în scopul desfășurării activității în sectorul agricol și în industria alimentară, înregistrate în contabilitate;

2. Se scad, cumulat de la începutul anului până la luna de raportare inclusiv, sumele reprezentând soldurile lunare debitoare înainte de transferul în contul de profit și pierdere ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse și servicii în curs de execuție, specifice activității în sectorul agricol și în industria alimentară/construcții, evidențiate în contabilitate la sfârșitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.

Facilități fiscale. Codul Fiscal was last modified: iulie 13th, 2022 by Emilian Duca

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: