Efectuarea plăților în contul unic începând cu luna iulie 2018

3 iul. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
12.054 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

I. Ordinul președintelui ANAF nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic (*intrare in vigoare: 1 iulie 2018, Monitorul Oficial nr. 544/29 iunie 2018)

II. Ordinul președintelui ANAF nr. 1.613/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale (*intrare in vigoare: 1 iulie 2018, Monitorul Oficial nr. 545/29 iunie 2018)

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

 

I. OPANAF nr. 1.612/2018

Prin acest ordin se aprobă Nomenclatorul obligațiilor fiscale ce se plătesc în contul unic (55.03 – vezi mai jos).

Față de versiunea anterioară, Nomenclatorul se completează cu „impozitul datorat de persoanele fizice pentru veniturile obținute din activități independente în baza contractelor de activitate sportivă”.

De asemenea, acesta cuprinde obligațiile fiscale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat așa cum au fost modificate de la data de 1 ianuarie 2018 prin trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat.

Ordinul intră în vigoare la data de 1 iulie 2018 și abrogă OPANAF nr. 531/2016.

 

II. OPANAF nr. 1.613/2018

Acest ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2018 și abrogă OPANAF nr. 3.637/2015.

Față de versiunea anterioară, Metodologia aprobată prin acest ordin conține prevederi referitoare la:

2.1. Distribuirea sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale datorate de aceștia

Plata obligațiilor fiscale în contul unic de disponibil (55.03 „Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în curs de distribuire”) se face prin utilizarea unui ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Contul unic este deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent care administrează creanțele datorate de aceștia.

În cazul impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, acesta se virează în contul unic deschis pe codul de identificare fiscală al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului în a cărui rază teritorială se află contribuabilul care le-a înființat.

Distribuirea sumelor plătite în contul unic se face de către organul fiscal competent pe fiecare buget sau fond astfel:

a) pentru toate impozitele și contribuțiile sociale cu reținere la sursă;

b) pentru toate celelalte obligații fiscale principale;

c) pentru obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor de la a) și b).

În urma distribuirii, organul fiscal competent efectuează stingerea obligațiilor fiscale și va înștiința contribuabilul asupra modului de realizare a stingerii numai dacă acesta a optat pentru a fi înștiințat.

Dacă, în urma distribuirii și stingerii, rămân sume nedistribuite în contul unic, acestea se distribuie în conturile 20.A.47.01.00, „Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs

de distribuire”, 22.A.47.02.00 – Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, încasate în contul unic, în curs de distribuire” și 26.A.47.05.00 – „Venituri ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire”, în ultima zi lucrătoare a lunii. Distribuirea se face proporțional cu ponderea veniturilor prevăzute în legile bugetare anuale (pentru bugetul de stat, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate) și în ordinea vechimii plăților la data înregistrării de obligații fiscale față de bugetele respective.

2.2. Distribuirea sumelor plătite de debitorii care efectuează plata în contul unic și beneficiază de înlesniri la plată și de stingere a obligațiilor fiscale datorate de aceștia

Se stabilește ordinea de stingere a obligațiilor fiscale în cazul:

a) eșalonării la plată:

1) ratele de eșalonare și/sau obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea valabilității eșalonării la plată;

2) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată, până la concurența cu suma eșalonată la plată sau până la concurența cu suma achitată.

b) amânării la plată:

1) obligațiile fiscale datorate, altele decât cele care fac obiectul amânării;

2) obligațiile fiscale amânate la plată.

2.3. Distribuirea sumelor plătite în contul unic de contribuabilii aflați sub incidența legislației privind insolvența

Ordinea stingerii obligațiilor fiscale este următoarea:

1) obligații fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenței, în ordinea vechimii;

2) sume datorate în contul ratelor din programele de plăți ale obligațiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat, dar și obligațiile fiscale accesorii datorate pe perioada reorganizării dacă în plan s-au prevăzut calcularea și plata acestora;

3) obligații fiscale născute anterior datei la care s-a deschis procedura insolvenței, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situația contribuabililor aflați în stare de faliment;

4) alte obligații fiscale în afara celor de mai sus.

Distribuirea sumelor plătite de face distinct pe fiecare buget/fond, proporțional cu sumele datorate, iar în cadrul fiecărui buget/fond pe tipuri de obligații, în funcție de starea contribuabilului la momentul plății (insolvență, reorganizare judiciară, faliment).

2.4. Distribuirea sumelor plătite în contul unic de către debitorii care se află în executare silită și stingerea obligațiilor fiscale datorate de aceștia

În adresa de înființare a popririi se menționează contul de disponibil 50.67.02 – „Disponibil din sume încasate din înființarea popririi (bancă/terț) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor” și numărul de evidență a plății. Aceste informații vor fi utilizate de către terții popriți și instituțiile bancare pentru virarea obligațiilor fiscale.

Distribuirea sumelor încasate se face în ordinea vechimii titlurilor executorii pentru care s-a înființat poprirea. În cadrul titlului executoriu, se sting inițial creanțele fiscale principale, în ordinea vechimii și apoi creanțele fiscale accesorii, în ordinea vechimii.

Dacă la momentul virării sumelor nu este utilizat numărul de evidență a plății, sumele încasate se vor distribui în ordinea vechimii popririlor, respectiv a titlurilor executorii acre au stat la baza acestora.

2.5. Dispoziții tranzitorii

Plățile efectuate începând cu data de 1 iulie 2018 în conturile unice 20.A.47.01.00 și 55.02 vor fi redirecționate de către unitățile Trezoreriei Statului în contul unic 55.03 până la data de 30 septembrie 2018.

Unitățile Trezoreriei Statului vor transmite zilnic organelor fiscale centrale competente pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de contribuabilii care au efectuat plăți eronate informații referitoare la sumele virate eronat. Contribuabilii vor fi notificați cu privire la efectuarea eronată a plății obligațiilor fiscale și contul în care vor fi achitate acestea.

Eventualele plăți efectuate după 30 septembrie 2018 în conturile unice 20.A.47.01.00 și 55.02 vor fi returnate plătitorilor.

Sumele rămase nedistribuite la data de 30 iunie 2018 în conturile 20.A.47.01.00 și 22.A.47.02.00 rămân înregistrate în aceste conturi. Distribuirea sumelor după data de 1 iulie 2018 se va face în ordinea vechimii plăților la data înregistrării de obligații fiscale față de respectivele bugete.

Efectuarea plăților în contul unic începând cu luna iulie 2018 was last modified: iulie 3rd, 2018 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter