Decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

15 mart. 2022
Vizualizari: 1092

Ordinul președintelui ANAF nr. 352/2022 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare (M. Of. nr. 242/11 martie 2022)

Intrare în vigoare: 11 martie 2022

Prin acest ordin se modifică Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare ca urmare a modificărilor legislative aduse Codului de procedură fiscală prin O.G. nr. 11/2021 (se modifică integral art. 169, cu intrarea în vigoare la 1 februarie 2022).

Potrivit acestor modificări, regula generală este că se efectuează rambursarea TVA, urmând ca, ulterior, să se efectueze inspecția fiscală. De la această regulă există următoarele excepții:

a) în cazul contribuabililor mari și mijlocii, TVA se rambursează după efectuarea inspecției fiscale dacă:

(i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni,

Conferința națională de insolvență

(ii) se constată că există riscul unei rambursări necuvenite,

(iii) a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare.

b) în cazul celorlalți contribuabili, TVA se rambursează după efectuarea inspecției fiscale dacă:

(i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni,

(ii) se constată că există riscul unei rambursări necuvenite,

(iii) a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare,

(iii) contribuabilul/plătitorul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA,

(iv) soldul sumei negative de TVA solicitată la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni.

Ordinul aprobă, de asemenea, modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.

b) Notificare privind prelungirea termenului de soluționare a decontului cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare.

c) Decizie privind încheierea procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare pentru contribuabilii declarați inactivi fiscal.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Aceste prevederi se aplică pentru deconturile de TVA depuse începând cu data de 1 februarie 2022.

Decont cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare was last modified: martie 14th, 2022 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: