Contracte cu timp parțial. CAS și CASS

23 aug. 2022
Vizualizari: 638

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 807/16 august 2022)

Intrare în vigoare: 16 august 2022

Procedura aprobată prin acest ordin stabilește baza lunară de calcul a CAS și CASS pentru salariații care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, din mai multe contracte individuale de muncă, ale căror câștiguri lunare brute cumulate sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Acești salariați au obligația de a depune, la fiecare angajator, o declarație pe propria răspundere (vezi model atașat) din care să rezulte că se află în situația prevăzută la art. 146 alin. (57) lit. e) C. fisc. Termenul de depunere a declarației pe propria răspundere este lunar, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituite drepturile salariale.

Declarația pe propria răspundere nu se depune la angajatorul unde salariatul realizează un venit brut lunar cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară garantat în plată corespunzător numărului de zile lucrate în lună.

Angajatorul are obligația de a înregistra și de a ține evidența acestor declarații pentru încadrarea salariatului în situația reglementată la art. 146 alin. (57) lit. e) și art. 168 alin. (61) C. fisc.

Contracte cu timp parțial. CAS și CASS was last modified: august 23rd, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: