Codul Fiscal

23 nov. 2022
Vizualizari: 411

Legea nr. 301/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (M. Of. nr. 1107/17 noiembrie 2022)

Intrare în vigoare: 20 noiembrie 2022

Legea nr. 301/2022 aduce modificări Codului fiscal în sensul definirii noțiunii de „locuințe care în momentul livrării pot fi locuite ca atare” în vederea aplicării cotei reduse de TVA de 5%.

Aceste locuințe trebuie să îndeplinească următoarele condiții în momentul livrării:

– deținătorii acestora au acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de către o altă persoană sau familie;

– au acces la energie electrică și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere;

– sunt formate cel puțin dintr-un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei și un grup sanitar, indiferent care sunt dotările existente și gradul de finisare la data livrării.

Legea nr. 309/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1109/17 noiembrie 2022)

Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2024

Legea nr. 309/2022 modifică art. 99 alin. (2) și art. 100 din Codul fiscal în sensul stabilirii venitului impozabil aferent sumelor primite de către participanții la fondurile de pensii administrate privat/pensii facultative și/sau ocupaționale și moștenitorii legali ai acestora conform Legii nr. 411/2004, Legii nr. 204/2006 și Legii nr. 1/2020. Astfel:

a) Pentru sumele primite ca plată unică, venitul impozabil este format din sumele care depășesc contribuțiile nete ale participanților la care fiecare fond de pensii acordă un singur plafon de venit neimpozabil.

b) În cazul sumelor primite ca plăți eșalonate în rate, venitul impozabil este constituit din sumele care depășesc contribuțiile nete ale participanților la care se aplică plafonul de venit neimpozabil pentru fiecare rată lunară de la fiecare fond de pensii.

Legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

 

Codul Fiscal was last modified: noiembrie 23rd, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: