Cod Fiscal. Codul Muncii

25 mai 2022
Vizualizari: 554

Legea nr. 142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 502/ 25 mai 2022)

Intrare în vigoare: 1 ianuarie 2023

Legea nr. 144/2022 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (M. Of. nr. 502/ 25 mai 2022)

Intrare în vigoare: 26 mai 2022

I. Legea nr. 142/2022 – modificare Cod fiscal
Această lege vizează simplificarea regimului fiscal pentru investitori pe piața bursieră românească. Prin această lege, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023, a fost implementat un sistem de impozitare la sursă pentru investitorii individuali care operează au ajutorul intermediarilor stabiliți în România:

– 1% pe câștigul din transferul titlurilor de valoare/instrumente financiare derivate deținute mai mult de un an (365 de zile);

– 3% pe câștigul din transferul titlurilor de valoare/instrumente financiare derivate deținute mai puțin de un an (365 de zile).

Legea stabilește obligațiile fiscale ale entităților*) care ar urma să rețină la sursă impozitul pe venit, în cotele prevăzute mai sus:
a) intermediarii definiți potrivit legislației în materie (n.n.legislația privind piața de capital),
b) societățile de administrare a investițiilor,
c) societățile de investiții autoadministrate; și
d) administratorilii de fonduri de investiții alternative,
*) Persoane fizice sau juridice rezidente fiscal în România saunerezidenți care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar.

Au fost stabilite reguli tranzitorii pentru câștigurile/pierderile realizate în anul fiscal 2022 și cu privire la reportarea pierderilor
fiscale din anii anteriori.

II. Legea nr. 144/2022 – modificare Codul muncii
Prin Legea nr. 144/2022 se modifică art. 34 din Codul Muncii și se reglementează dreptul angajaților/foștilor angajați de a avea acces online la datele lor din registrul de evidență al salariaților, aflat pe portalul administrat de Inspecția Muncii. Accesul la registru se va face necondiționat de consimțământul angajatorilor sau al ITM.

Accesul online se limitează la vizualizarea, descărcarea și tipărirea informațiilor, generarea online și descărcarea unui extras din registru. Cu acest extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau specialitate.

Procedura de acces online la registru, modalitatea de generare și descărcare a extrasului, condițiile prin care se poate dovedi vechimea în muncă/specialitate se va stabili prin hotărâre aGuvernului în 60 zile de la intrarea în vigoare a acestei legi (termenul se împlinește la 26 iulie 2022).

 

 

Cod Fiscal. Codul Muncii was last modified: mai 25th, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: