Aprobarea procedurilor de anulare a unor obligații fiscale

30 mart. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1033

OPANAF nr. 883/2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale (*intrare în vigoare: 28 martie 2018, M. Of. nr. 271/28 mar. 2018)

Prin acest ordin se aprobă:

1. Procedura privind întocmirea și transmiterea de cătrestructura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale, precum și accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise și comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii.

1.1. Procedura are în vedere anularea diferențelor de obligații fiscale principale (impozit pe venit și contribuțiile sociale), precum și obligațiile fiscale accesorii aferente, ca urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independentă, obținute de către persoanele fizice din transferul proprietăților imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele fiscale de până la 1 iunie 2017, și neachitate până la data de 21 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Legii nr. 29/2018).

1.2. Această procedură presupune: identificarea rapoartelor de inspecție fiscală și actele administrativ-fiscale prin care s-au stabilit diferențe de obligații fiscale, analiza acestor acte, întocmirea listei (eventual, cu refacerea unor calcule).

1.3. Sumele din deciziile de impunere emise în urma inspecției fiscale care nu au fost comunicate contribuabilului nu fac obiectul anulării și nu se vor înscrie în listă.

Campanie Craciun UJmag 2020

1.4. Anularea obligațiilor fiscale se realizează din oficiu, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale care se comunică contribuabilului.

2. Procedura privind întocmirea și transmiterea de către structura de inspecție fiscală a listei cu obligațiile fiscale reprezentând diferențe de TVA și accesoriile aferente acestora, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuți la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale, care pot beneficia de anularea obligațiilor fiscale potrivit prevederilor art. 3 din acest act normativ.

2.1. Procedura are în vedere anularea diferențelor de TVA, precum și accesoriile aferente, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016, ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 220.000 lei, realizate de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu sediul activității economice în România, care au realizat activitățile de producție agricolă, inclusiv activitățile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie și/sau echipamentele specifice.

2.2. Această procedură presupune: identificarea rapoartelor de inspecție fiscală și actele administrativ-fiscale prin care s-au stabilit diferențe de TVA și accesorii, analiza acestor acte, întocmirea listei (eventual, cu refacerea unor calcule).

2.3. Sumele din deciziile de impunere emise în urma inspecției fiscale și necomunicate contribuabilului nu fac obiectul anulării și nu se vor înscrie în listă.

3. Procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale în baza prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale.

3.1. Procedura presupune verificarea stingerii obligațiilor fiscale ce fac obiectul anulării, eventuale refaceri ale stingerilor astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte doar obligațiile nestinse, verificarea emiterii și comunicării deciziilor referitore le obligații fiscale accesorii, întocmirea listelor și a referatului.

3.2. Contribuabilii care au efectuat plata obligațiilor fiscale pentru care legea prevede anularea au dreptul la restituirea sumelor.

4. Modelul formularului „Decizie de anulare a obligațiilor fiscale”.

Aprobarea procedurilor de anulare a unor obligații fiscale was last modified: aprilie 17th, 2018 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter