Măsuri protecție socială salariați

11 apr. 2022
Vizualizari: 441

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului (M. Of. nr. 340/7 aprilie 2022)

Intrare în vigoare: 7 aprilie 2022

Prin această ordonanță de urgență se stabilesc o serie de măsuri de protecție socială a salariaților pentru perioada
7 aprilie-31 decembrie 2022 ca urmare a restrângerii/întreruperii unor activități economice afectate de conflictul
armat din Ucraina.

Beneficiari:

De aceste măsuri beneficiază:

− salariații angajatorilor afectați direct/indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus care înregistrează o diminuare a încasărilor cu minimum 20% raportat la încasările realizate în luna ianuarie 2022 sau la încasările realizate în luna similară a anului 2021, comparativ cu luna pentru care se solicită indemnizația.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

− salariații angajatorilor supuși sancțiunilor internaționale care au instituite măsuri restrictive în raport cu acțiunile
care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independentă Ucrainei și care au fondurile sau resursele economice blocate prin ordin emis de președintele ANAF.

Nu beneficiază de această indemnizație salariații următorilor angajatori:

− instituții și autorități publice.

− angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricții din alte motive decât cele legate de conflictul armat din Ucraina.

Măsuri:

Pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, conform art.
52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, se stabilește o indemnizație de 75% aplicată la salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat care se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021 (6.095 lei).

Aspecte fiscale:

Indemnizația se calculează și se acordă proporțional cu numărul de zile în care activitatea a fost întreruptă sau redusă
temporar.

Indemnizația este supusă contribuțiilor și impozitului pe venit.

Pentru aceasta, angajatorul nu datorează contribuție asigurătorie de muncă (CAM).

Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a CAS și CASS se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25 inclusiv
a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Dacă un salariat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, dintre care cel puțin unul este în executare, din
care obține venituri la nivelul indemnizației stabilită prin această O.U.G., acesta nu beneficiază de indemnizația respectivă.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În situația în care un salariat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate, acesta beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Perioada pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu
datorează CAM constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005

Procedura:

Pentru a obține sumele stabilite prin această O.U.G., angajatorii depun, prin posta electronică, la AJOFM/Mun. București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria
răspundere din care să reiasă că au fost afectați în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă și Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina.

La acestea vor anexa:

− balanța de venituri și cheltuieli aferentă lunii pentru care se solicită indemnizația,

− balanța de venituri și cheltuieli la care se raportează diminuarea sau, după caz, de copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale, emis de președintele ANAF

− lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Modelul cererii, al declarației pe propria răspundere, precum și al listei persoanelor beneficiare se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a acestei OUG (până pe 17 aprilie 2022).

Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documente.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către AJOFM.

Măsuri protecție socială salariați was last modified: aprilie 11th, 2022 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: