Infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Admiterea recursului și trimiterea cauzei spre rejudecare

7 mai 2024
Vizualizari: 183
 • NCP: art. 335 alin. (1)
 • NCP: art. 336 alin. (1)
 • NCP: art. 39 alin. (1) lit. c)
 • NCP: art. 61 alin. (4) lit. c)
 • NCPP: art. 275 alin. (3)
 • NCPP: art. 396 alin. (10)
 • NCPP: art. 433
 • NCPP: art. 438
 • NCPP: art. 447
 • NCPP: art. 448
 • NCPP: art. 449 alin. (4)

Prin sentința penală nr. 2244 din 21.09.2021 pronunțată în dosarul nr. x/2021, Judecătoria Sectorului 4 București a hotărât următoarele:

În baza art. 335 alin. (1) din C. pen., cu aplic.art. 396 alin. (10) din C. proc. pen. l-a condamnat pe inculpatul A. , la o pedeapsă de 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere (faptă comisă la data de 01.06.2016).

În baza art. 67 alin. (1) C. pen., a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a conduce vehicule – în sensul art. 6 pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2002, prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) C. pen., pe o perioadă de 2 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) și (3) C. pen. rap.la art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) C. pen. a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a conduce vehicule – în sensul art. 6 pct. 6 din O.U.G. nr. 195/2002, de la rămânerea definitivă a sentinței și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 96/RC din 8 februarie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Preliminar examinării fondului prezentei cauze, Înalta Curte notează că potrivit C. proc. pen., recursul în casație este o cale extraordinară de atac prin care se atacă hotărâri definitive, care au intrat în autoritatea lucrului judecat și care poate fi exercitată doar în cazuri anume prevăzute de lege și numai pentru motive de nelegalitate. Astfel, potrivit art. 433 din C. proc. pen., scopul acestei căi de atac este judecarea, în condițiile legii, a conformității hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile, iar conform art. 447 din același cod, pe calea recursului în casație instanța verifică exclusiv legalitatea hotărârii atacate. Drept urmare, orice chestiune de fapt analizată de instanța de fond, respectiv de apel, intră în puterea lucrului judecat și excede cenzurii instanței învestită cu judecarea recursului în casație.

În același sens, se constată că fiind reglementat ca o cale extraordinară de atac ce trebuie să asigure echilibrul între principiul legalității și principiul respectării autorității de lucru judecat, recursul în casație vizează numai legalitatea anumitor hotărâri definitive indicate de lege și numai anumite motive expres și limitativ prevăzute, fără ca pe calea recursului în casație să se poată invoca și, corespunzător, Înalta Curte de Casație și Justiție să poată analiza, orice nelegalitate a hotărârilor, ci numai pe acelea pe care legiuitorul le-a prevăzut în mod expres.

Instanța de casație nu judecă procesul propriu – zis, respectiv litigiul care are ca temei juridic cauza penală, ci judecă exclusiv dacă din punct de vedere al dreptului hotărârea atacată este corespunzătoare.

Se mai reține că, în cazul admiterii recursului în casație, potrivit dispozițiilor art. 448 C. proc. pen., instanța poate pronunța o soluție de achitare a inculpatului, încetarea procesului penal ori înlăturarea greșitei aplicări a legii, precum și rejudecarea cauzei de către instanța de apel ori instanța competentă material sau după calitatea persoanei, dacă sunt incidente cazurile de casare prev. de art. 438 C. proc. pen.

Referitor la cazul de recurs în casație prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., potrivit căruia hotărârile sunt supuse casării atunci când „s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege”, legiuitorul, prin „pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege”, a avut în vedere limitele de pedeapsă ce sunt prevăzute de textul de lege în raport de încadrarea juridică și de cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei a căror incidența a fost stabilită cu titlu definitiv de către instanța de apel.

Totodată, se referă nu doar la aplicarea unei pedepse întru-un cuantum situat sub minim sau peste maxim, ci privește întreg regimul sancționator aplicat unei situații juridice concrete, respectiv ansamblul pedepselor prevăzute de lege pentru infracțiunea reținută, indiferent că acestea sunt principale, complementare sau accesorii și modalitatea de individualizare a aplicării sau a executării pedepsei.

Raportând considerentele teoretice anterior reliefate la speța de față, Înalta Curte de Casație și Justiție constată că este întemeiat recursul formulat de către Parchet urmând a-l admite și a trimite cauza spre rejudecare pentru a se aplica pedepse în limitele prevăzute de lege inculpatului A. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 335 alin. (1) C. pen. (fapta din data de 01.06.2016, respectiv din data de 16.06.2016), precum și sub aspectul pedepsei rezultante.

Astfel, prin motivele de recurs în casație formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a fost invocată incidența cazului de casare prev. de art. 438 alin. (1) pct. 12 din C. proc. pen., potrivit căruia hotărârile sunt supuse casării dacă s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege, întrucât inculpatului A. i s-a aplicat pedepse nelegale pentru săvârșirea celor două infracțiuni prevăzute de art. 335 alin. (1) C. pen.

Prin decizia recurată, inculpatul A. a fost condamnat la:

– pedeapsa amenzii în cuantum de 1.500 RON, calculată prin înmulțirea unui număr de 150 zile-amendă, determinat conform art. 61 alin. (4) lit. c) C. pen., cu aplic.art. 396 alin. (10) C. proc. pen., cu suma de 10 RON corespunzătoare unei zile-amendă stabilită conform art. 61 alin. (2) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe prevăzută de art. 336 alin. (1) din C. pen. (fapta din data de 01.06.2016).

– pedeapsa amenzii în cuantum de 1.500 RON, calculată prin înmulțirea unui număr de 150 zile-amendă, determinat conform art. 61 alin. (4) lit. c) C. pen., cu aplic. art. 396 alin. (10) C. proc. pen., cu suma de 10 RON corespunzătoare unei zile-amendă stabilită conform art. 61 alin. (2) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (1) C. pen. (fapta din data de 01.06.2016).

– la pedeapsa amenzii în cuantum de 1.500 RON, calculată prin înmulțirea unui număr de 150 zile-amendă, determinat conform art. 61 alin. (4) lit. c) C. pen., cu aplic.art. 396 alin. (10) C. proc. pen., cu suma de 10 RON corespunzătoare unei zile-amendă stabilită conform art. 61 alin. (2) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (1) C. pen. (fapta din data de 16.06.2016).

– pedeapsa amenzii în cuantum de 1.500 RON, calculată prin înmulțirea unui număr de 150 zile-amendă, determinat conform art. 61 alin. (4) lit. c) C. pen., cu aplic.art. 396 alin. (10) C. proc. pen., cu suma de 10 RON corespunzătoare unei zile-amendă stabilită conform art. 61 alin. (2) C. pen., pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe prevăzută de art. 336 alin. (1) din C. pen. (fapta din data de 20.05.2016).

S-a constatat că infracțiunile au fost săvârșite în concurs și potrivit art. 39 alin. (1) lit. c) C. pen., la pedeapsa cea mai grea, de 150 zile-amendă la care s-a adăugat un spor obligatoriu de 150 zile amendă, pedeapsa rezultantă fiind de 300 zile amendă, suma de plată fiind de 3.000 RON.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Înalta Curte constată că instanța de apel a făcut o greșită aplicare a legii în sensul aplicării unor pedepse inferioare limitei legale prevăzute de lege pentru infracțiunile de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art. 335 alin. (1) C. pen. (fapte din 01.06.2016, respective din16.06.2016), cu consecința aplicării unei pedepse rezultante, de asemenea, inferioare limitei legale.

Astfel, potrivit art. 335 alin. (1) C. pen., Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Deopotrivă, dispozițiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen. aplicabile inculpatului prevăd că limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime.

Or, instanța de apel pentru infracțiunile de conducere a unui vehicul fără permis de conducere (fapta din data de 01.06.2016, respectiv din 16.06.2016) prevăzute de art. 335 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. a dispus pentru fiecare faptă condamnarea inculpatului A. la pedeapsa amenzii în cuantum de 1.500 RON, calculată prin înmulțirea unui număr de 150 zile-amendă, determinat conform art. 61 alin. (4) lit. c) C. pen., cu aplic.art. 396 alin. (10) C. proc. pen., cu suma de 10 RON corespunzătoare unei zile-amendă stabilită conform art. 61 alin. (2) C. pen., însă se constată că în mod greșit a aplicat inculpatului pedepse cu amenda în condițiile în care pentru infracțiunea săvârșită se prevede pedeapsa cu închisoarea de la unu la 5 ani.

În consecință, Înalta Curte constată că pedepsele aplicate de instanța de apel inculpatului A. sunt nelegale, având în vedere aplicarea unor pedepse situate în afara limitelor prevăzute de legiuitor pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 335 alin. (1) C. pen. (fapta din data de 01.06.2016, respectiv din data de 16.06.2016), reduse cu o treime conform art. 396 alin. (10) C. proc. pen., precum și sub aspectul pedepsei rezultante aplicate.

În acest context, având în vedere limitele casării și dispozițiile art. 449 alin. (4) din C. proc. pen., instanța căreia i se va trimite cauza nu va realiza o judecată efectivă a cauzei, ci în limitele anterior menționate, va stabili pedepse în limite legale pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 335 alin. (1) C. pen. (fapta din data de 01.06.2016, respectiv din data de 16.06.2016) și va aplica în mod corespunzător pedeapsa rezultantă.

Pentru considerentele expuse, fiind incident cazul de casare prevăzut de dispozițiile art. 438 alin. (1) pct. 12 din C. proc. pen., în temeiul dispozițiilor art. 448 alin. (2) lit. b) din C. proc. pen., Înalta Curte va admite recursul în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București împotriva deciziei penale nr. 306/A din data de 24 martie 2022 pronunțată de Curtea de Apel București, secția I Penală, în dosarul nr. x/2021.

Va casa, în parte, decizia penală recurată numai sub aspectul legalității pedepselor aplicate inculpatului A. pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 335 alin. (1) C. pen. (fapta din data de 01.06.2016, respectiv din data de 16.06.2016) și al pedepsei rezultante și va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare Curții de Apel București, secția I Penală.

Va anula formele de executare emise în cauză.

Va menține celelalte dispoziții ale deciziei penale recurate care nu contravin prezentei.

În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile ocazionate de soluționarea recursului în casație formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București vor rămâne în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat A., în sumă de 170 RON va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Admiterea recursului și trimiterea cauzei spre rejudecare was last modified: mai 6th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.