Guvernul României. Proiect de Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi a O.U.G. nr. 51 /2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și alte acte adoptate în ședința din 23 mai 2024

23 mai 2024
261 views

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 23 mai 2024, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial:

I.    PROIECTE DE LEGI
– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51 /2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Prin acest proiect de lege, va fi redus nivelul taxelor judiciare de timbru în unele situații.
Concret, se va reduce la jumătate nivelul taxelor judiciare de timbru în cazul partajului propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia, la valoarea masei partajabile, precum și în cazul bunurilor supuse partajului, al creanțelor pe care coproprietarii  le au unii față de alții, născute din starea de proprietate comună.
Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești se taxeaza în funcție de valoarea bunurilor, prin aplicarea unui procent cuprins între 1% și 8%.
În prezent, acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:
a) până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puțin de 20 lei;
b) între 501 lei și 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depășește 500 lei;
c) între 5.001 lei și 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depășește 5.000 lei;
d) între 25.001 lei și 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depășește 25.000 lei;
e) între 50.001 lei și 250.000 lei – 2.105 lei +2% pentru ce depășește 50.000 lei;
f) peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depășește 250.000 lei.
De asemenea, se reduc la jumătate taxele judiciare pentru acele situatii de divort în care cererea vine din partea aceluia dintre soți a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei. O reducere similară se va aplica și pentru alte cereri care nu sunt accesorii unei cereri de divort și au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, cheltuieli de creștere si educare a copilului, etc.
Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

– Proiect de Lege privind majorarea capitalului autorizat deținut de România la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în conformitate cu Rezoluția nr.265 privind creșterea capitalului social autorizat și subscrierea la acesta, adoptată la data de 15 decembrie 2023 de Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Prin proiectul de lege se aprobă majorarea capitalului autorizat deținut de România în calitate de membru la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), subscrierea acțiunilor și condițiile de plată, conform Rezoluției adoptate la data de 15 decembrie 2023 de Consiliul Guvernatorilor BERD.
Astfel, capitalul social autorizat al BERD va fi majorat cu 4 miliarde euro, începând cu 31 decembrie 2024, iar României îi revin 1.936 acțiuni, în valoare de 19,3 milioane euro.
Capitalul se va achita, începând cu anul 2025, prin virament bancar în euro, în cinci tranșe anuale egale până la data de 30 aprilie 2029.
Plata acțiunilor subscrise în conformitate cu prevederile Rezoluției se asigură anual din bugetul de stat, prin Ministerul Finanțelor.
Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

– Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS IV), semnat la Varșovia, Polonia, la 20 septembrie 2023
Ca urmare a semnării de către partea română a acordului, potrivit legii nr. 590 din 22 decembrie 2003 privind tratatele, este necesară adoptarea legii de ratificare de către Parlament, prin care se exprimă consimțământul de a deveni parte la Acord.
Ulterior ratificării, în vederea aplicării prevederilor actului normativ, este necesară elaborarea unei hotărâri de Guvern privind implementarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS IV), semnat la Varșovia, Polonia, la 20 septembrie 2023.
Proiectul de lege aprobat de Guvern va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
– Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 58 alin. (4) și (5) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Indemnizațiile lunare pentru adultul cu handicap grav și pentru copilul cu handicap grav vor fi majorate începând cu drepturile aferente lunii iunie 2024, care se vor plăti în luna iulie. Creșterea va fi cu 10 puncte procentuale din indicatorul social de referință, potrivit Ordonanței de urgență aprobate de Guvern.
Vor beneficia de această măsură 389.000 de persoane, din care 340.200 adulți și 48.800 copii.
Este a doua creștere din acest an a indemnizației lunare pentru copilul și adultul cu handicap grav, după cea din ianuarie.
Majorarea cuantumului acestor drepturi are în vedere nevoia de îngrijire adecvată pentru copiii și persoanele încadrate în grad grav de handicap.
Mai exact, aceste drepturi se vor calcula astfel, începând cu luna iunie:
–    Pentru adultul cu handicap grav, indemnizația lunară va crește de la 70% la 80% din indicatorul social de referință (ISR), respectiv de la 463 de lei la 529 de lei; În luna ianuarie aceasta era 419 lei, prin urmare, va fi o majorare cu 110 lei în primele șase luni ale anului.
–    Pentru copilul cu handicap grav, indemnizația lunară va crește de la 60% la 70% din indicatorul social de referință (ISR), respectiv de la 397 de lei cât este acum, la 463 de lei. În ianuarie aceasta era 359 de lei, așadar, în această situație creșterea pe primele șase luni ale anului va fi de 104 lei.

– Ordonanță de urgență pentru modificarea art. VII¹ din Ordonanța de urgență nr.119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
Prin Ordonanța de Urgență adoptată, Guvernul a stabilit continuarea ajutorului pentru alimentarea cu energie a Republicii Moldova.
Astfel, actul normativ prevede, ca în cazurile în care Republica Moldova nu poate să își asigure consumul național de energie electrică prin producție proprie, producătorii de energie electrică din România să vândă energie către traderi/furnizori desemnați de către Guvernul Republicii Moldova, la un preț de referință, la care se adaugă costul certificatelor de CO2, după caz.
Energia electrică vândută în aceste condiții va acoperi exclusiv necesarul de consum al consumatorilor finali din Republica Moldova.
Necesitatea prelungirii acestui sprijin se justifică prin menținerea situației excepționale în domeniul energiei, existând în continuare o  vulnerabilitate crescută a Republicii Moldova și riscuri în aprovizionarea cu energie electrică în condițiile dependenței de centrala termoelectrică de la Cuciurgan/regiunea transnistreană (denumită MGRES) și de importurile de energie.

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Ordonanța de urgență amendează cadrul normativ în vigoare referitor la restituirea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în Romania. Mai exact, clarifică și detaliază modalitatea și procedura de soluționare a cererilor pentru acordarea de măsuri compensatorii prin puncte la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților pentru cazurile la care, prin hotărâri judecătorești irevocabile/definitive, instanțele de judecată s-au pronunțat asupra existenței și întinderii dreptului, precum și asupra calității de persoană îndreptățită, și la care nu s-au formulat cereri în baza Legii nr. 10/2001.
De asemenea, clarifică calea de atac împotriva deciziilor emise în soluționarea acestor categorii de cereri.
Actul normativ ține cont de recomandările formulate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu privire la această problematică, iar urgența adoptării este conferită de faptul că următoarea examinare a modului în care România pune în executare hotărârile CEDO va avea loc în cadrul reuniunii Comitetului Miniștrilor în iunie 2024.
– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice și achizițiilor sectoriale
Ordonanța de urgență vizează modificarea și se completarea prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice și sectoriale, în scopul conformării la Scrisoarea de punere în întârziere transmisă de Comisia Europeană ce vizează neconformitatea legislației românești privind achizițiile publice/sectoriale cu legislația europeană în domeniul achizițiilor publice și sectoriale.
– Ordonanță de urgență privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară precum și reglementarea unor aspecte organizatorice
Prin această ordonanță, o majorare salarială cu 10% se va aplica, în două tranșe, pentru mai multe categorii de angajați din administrație.
Este vorba despre angajații din administrația centrală din domeniile cultură, diplomație, din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și cele aflate sub controlul Parlamentului.
De asemenea, de această creștere salarială vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului din localitățile de până la 20.000 de locuitori.
Astfel, pentru categoriile de personal prevăzute de ordonanță, salariile se majorează cu 10% raportat la salariul din decembrie 2023, în două tranșe, în iunie și septembrie, procent care se adaugă la salariul aflat în plata.
De asemenea, personalul agențiilor județene, respectiv a municipiului București pentru protecția mediului va beneficia de salarizarea de care beneficiază Agenția Națională pentru Protecția Mediului. Diferențele salariale se vor aplica tot în două tranșe, în lunile iunie și septembrie.
Prin același act normativ se reglementează ca angajatorii să deconteze angajaților care folosesc în mod obișnuit un echipament cu ecran pe o durată semnificativă a timpului de lucru, achiziția de dispozitive de corecție. Limita sumei este de 500 de lei/persoană. Un exemplu ar fi achiziționarea de ochelari de vedere. Pentru stabilirea detaliilor tehnice se va înființa Comisia Centrală pentru Drepturi Salariale.

 

III.    DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
– Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Tineret 2024-2027
Strategia Națională pentru Tineret 2024-2027 elaborată de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse împreună cu Secretariatul General al Guvernului și cu sprijinul Băncii Mondiale a fost aprobată astăzi de Guvernul României. Documentul prevede și un Plan de Acțiune.
– Hotărâre de Guvern pentru modificarea unor anexe la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a zone cu resurse turistice
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul României a aprobat atestarea ca zone cu resurse turistice a 9 localități:
–    comuna Ciceu (jud. Harghita);
–    comuna Tămășeu (jud. Bihor);
–    comuna Bozioru (jud. Buzău);
–    comuna Măgirești (jud. Bacău);
–    comuna Valcău de Jos (jud. Sălaj);
–    orașul Abrud și comuna Sohodol (jud. Alba);
–    comuna Ormeniș (jud. Brașov);
–    comuna Bistreț (jud. Dolj).
Prin promovarea ca zone cu resurse turistice, aceste localități vor beneficia de șanse mai mari de dezvoltare, prin atragerea fondurilor europene, ȋn condițiile ȋn care proiectele de infrastructură turistică, tehnică și de protecția mediului vor fi promovate cu prioritate, prin programele naționale, regionale și județene de dezvoltare.
– Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexei nr.3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2004
Guvernul a decis să continue și anul acesta Programul ”EURO 200”, prin care elevii și studenții pot fi sprijiniți financiar să-și achiziționeze un calculator, pentru a-și dezvolta competențele digitale, iar în acest scop a aprobat astăzi noul model al bonului valoric valabil în 2024, care anul acesta va avea culoarea de fundal mov.
Beneficiarii acestei forme de sprijin financiar sunt elevii și studenții din învățământul de stat și particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani și care provin din familii cu venituri brute lunare de cel mult 500 lei/membru de familie, plafon care a fost indexat anul trecut de la 250 de lei.
Din motive de siguranță, seria și culoarea acestui model de bon valoric pentru stimularea achiziționării de calculatoare sunt modificate în fiecare an, astfel încât bonurile valorice emise în anul 2023 și anulate să nu fie folosite și în anul curent. În anul 2023, culoarea acestui tip de bonuri valorice destinat stimulării achiziționării de calculatoare a fost roz.
Programul ”EURO 200” are un buget alocat în 2024 de 2.500.000 lei.

– Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Universității din Oradea, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației

– Hotărâre de Guvern pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat

Prin acest act normativ, se modifică unele prevederi referitoare la implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală cofinanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Astfel, pentru finalizarea investiției, beneficiarii vor putea solicita prelungirea duratei de execuție a contractului, în condițiile dovedirii cofinanțării private și aplicării penalităților prevăzute în contractul de finanțare, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene prevăzute în legislația europeană specifică, pentru care prelungirea nu poate depăși termenul de grație legal impus pentru adaptarea la standarde.
Mai precis, este eliminată condiția de încasare a plății de minimum 45%, fără luarea în considerare a avansului.
Prin această modificare, se asigură premisele continuării implementării proiectelor până la finalizarea investiției și efectuarea plăților în termenul limită de 31 decembrie 2025.

– Hotărâre de Guvern privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea unor unități de cercetare – dezvoltare în domeniul agricol din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, a unor suprafețe de teren restituite proprietarilor de drept în baza unor hotărâri judecătorești definitive

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea celui de-al treilea amendament convenit intre Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimb de scrisori semnate la București la 23 noiembrie 2023 și la Paris la 9 aprilie 2024, la Acordul de împrumut intre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la București la 12 ianuarie 2016 și la Paris la 22 ianuarie 2016
Termenul de finalizare a proiectului privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii se extinde cu doi ani, respectiv de la 31 martie 2024 până la 31 martie 2026, potrivit Hotărârii aprobate de Guvern. Această amânare este necesară în vederea finalizării lucrărilor pentru 1.547 unități locative, din care 1.508 pentru persoanele/familiile tinere, destinate închirierii și 39 pentru locuințe de serviciu, destinate închirierii, lucrări aflate, în prezent, în diverse stadii de execuție, precum și actualizare indicatori și procedură de achiziție. Valoarea Acordul – cadru de împrumut este 87,5 milioane Euro, din care suma trasă din împrumut se ridică la 63,333 milioane Euro (respectiv aproximativ 72% din împrumut), iar data–limită de tragere a sumelor împrumutului a fost 31 martie 2024.

– Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Actul normativ aprobat de Guvern prevede o serie de modificări ale actului normativ de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea corelării cu noile reglementări legislative.
Principalele modificări introduse de actul normativ se referă la:
– modificarea numărului maxim de posturi cu care va funcționa Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), incluzând aparatul propriu și structurile subordonate, respectiv de 22.507 posturi, ca urmare a majorării numărului cu 220 de posturi pentru activitatea de antifraudă fiscală.
Măsura are în vedere dezvoltarea și operaționalizarea Sistemului național RO e-Sigiliu prin desfășurarea mai multor activități de către inspectorii antifraudă.
Sistemul RO e-Sigiliu va asigura respectarea trasabilității transporturilor rutiere de bunuri cu risc vamal și fiscal pe teritoriul României și va îmbunătăți activitatea autorităților competente din administrația centrală prin modernizarea și adaptarea procedurilor și metodelor de supraveghere vamală și fiscală la realitățile actuale. Reformele preconizate prin implementarea Sistemului național RO e-Sigiliu sunt elaborate în acord cu PNRR.
– eliminarea competențele în domeniul vamal ce reveneau Direcției generale antifraudă fiscală;
– preluarea la nivel central a Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și pierderea, de către aceasta a personalității juridice.
– reorganizarea activității Direcției generale de executare silită cazuri speciale dintr-o activitate concentrată la nivelul aparatului propriu al ANAF, care și-a îndeplinit scopul pentru care a fost creată, ca structură de nivel central, care să continue să desfășoare o activitate de coordonare și îndrumare a celor două tipuri de activități principale (executări silite cazuri speciale și valorificarea bunurilor) ce vor reveni, la nivel operativ, la unitățile subordonate Agenției (direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice);
– reorganizarea activității Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) prin utilizarea funcției publice specifice – inspector antifraudă și așezarea activității operative a DGAF pe structuri județene de antifraudă fiscală, care vor fi  operaționalizate cu data de 1 ianuarie 2025, cu scopul eficientizării activității și creșterii colectării veniturilor la bugetul general consolidat.

– Hotărâre de Guvern pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1209/2023 privind aprobarea plății unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2023

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Hotărâre de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova și trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor prin Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova în domeniul public al Orașului Drăgănești – Olt, județul Olt

– Hotărâre de Guvern privind înființarea Institutului de Cercetare pentru Artele Spectacolului în subordinea Academiei Române
Potrivit actului normativ adoptat, Institutul de Cercetări pentru Artele Spectacolului (ICAS) va funcționa în subordinea Academiei Române, ca instituție publică, cu personalitate juridică, și va finanțat integral din fonduri proprii.
Institutul de Cercetări pentru Artele Spectacolului va fi primul institut de cercetare pentru artele spectacolului din România și va contribui la dezvoltarea patrimoniului cultural și artistic al marilor festivaluri din țară, cu relevanță la nivel internațional, cum ar fi Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS).
În dialog cu marile instituții și artiști din lume, ICAS va contribui la configurarea unei cercetări academice, atât teoretice cât și practice, de lungă durată, care să comporte o dimensiune pluridisciplinară și interdisciplinară.
Actul normativ adoptat creează condițiile și infrastructura necesare dezvoltării cercetării științifice în domeniile teatru și artele spectacolului, educație și pedagogie teatrală, management cultural, diplomație culturală, leadership cultural,  arte vizuale. Cercetarea științifică din domeniul artelor spectacolului și educației artistice are la bază dimensiunea practică.
Proiectele de cercetare ale Institutului de Cercetări pentru Artele Spectacolului vor fi orientate înspre zona pluridisciplinară și interdisciplinară.
Printre activitățile pe care le poate desfășura ICAS enumerăm: cercetări privind antropologia artelor spectacolului și a artei actorului; privind relația artelor spectacolului cu societatea; privind dramaturgia românească, în context internațional, prin organizarea de rezidențe de creație, în colaborare cu universități, teatre și institute  de cercetare internațională; privind dramaturgia  universală. De asemenea, studiul teatrului de limbă română, germană, maghiară, idiș din România; cercetări privind indexarea, digitalizarea și arhivarea documentelor proprii și în colaborare cu alte structuri  similare de renume internațional; organizarea de sesiuni de comunicări științifice ; organizarea de ateliere practice și cursuri de perfecționare în domeniile de cercetare, cu practicieni de renume internațional. Se va face cercetare aplicată privind studiile doctorale, prin intermediul Platformei  Internaționale de Cercetare Doctorală în Artele Spectacolului și Management Cultural. De asemenea, cercetare aplicată privind spectacolele  și evenimentele culturale ale Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, spectacole de teatru, muzică, dans, circ, spectacole de stradă, sesiuni de conferințe științifice, ateliere de cercetare a artelor spectacolului și publicații de specialitate ș.a.
Conducerea ICAS este asigurată de un director, care este numit, pe o perioadă de 4 ani, prin decizie a președintelui Academiei Române, ca urmare a unui concurs organizat conform Regulamentului pentru organizarea funcțiilor de conducere în unitățile de cercetare ale Academiei Române. În cadrul ICAS va funcționa și un Consiliu Științific. ICAS va funcționa cu un număr de 22 de posturi de personal contractual.

– Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Operei Naționale Române din Cluj-Napoca

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și a listei imobilelor proprietate publică a unității administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov-Sighișoara”, subsecțiunea: 2. Apața-Cața, aflate pe raza unității administrativteritoriale Ormeniș, județul Brașov

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar și a descrierilor tehnice, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale ,,Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, urmare a reevaluării și finalizării unor lucrări de investiții și de cadastru

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui drum forestier, precum și trecerea cu titlu gratuit a unui tronson de drum și a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Ibănești, județul Mureș

– Hotărâre de Guvern privind modificarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile și trecerea unor active corporale, aflate în administrarea Administrației Naționale ,,Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Buzău-lalomița, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Hotărâre de Guvern privind recunoașterea Asociației Club Sportiv
,,Climb Again” ca fiind de utilitate publică

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Gruparea de Jandarmi Mobilă ,,Alexandru cel Bun” Bacău (UM 0903 Bacău)

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Bistrița-Năsăud, Buzău, Vrancea, Vâlcea, Dolj, Alba, Sibiu și Prahova, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027 și a Planului de Acțiune al Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027 și pentru înființarea și funcționarea Comitetului interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027
Strategia pentru perioada 2024-2027 a fost elaborată de un Comitet interministerial special constituit în acest sens, format din ministere, agenții și societate civilă. Planul de acțiune aferent strategiei urmărește dinamizarea măsurilor de combatere a acestor fenomene, având în vedere inclusiv riscul de translatare în societatea românească a tendințelor negative înregistrate la nivel internațional și european, atât în spațiul fizic, cât și în cel virtual.
Această strategie reprezintă continuarea exercițiului început cu prilejul implementării celei anterioare (2021-2023) și ține seama atât de rezultatele obținute, cât și de lecțiile învățate.
Îndeplinirea strategiei se realizează prin intermediul a 4 obiective generale, 14 obiective specifice și 63 de acțiuni. Obiectivele generale ale Strategiei vizează: (1) prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură; (2) promovarea educației pentru incluziune; (3) sprijinirea cunoașterii culturii evreiești; (4) susținerea eforturilor de combatere a antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură la nivel internațional.
Măsurile cuprinse în Planul de Acțiune vizează atât personalul administrației publice, cât și societatea în ansamblu, inclusiv potențiale victime, și acoperă domenii precum: combaterea extremismului în sport, formarea cadrelor didactice și a personalului administrației publice; facilitarea raportării incidentelor și a accesului victimelor la sprijin de specialitate; încurajarea cunoașterii contribuției evreilor lor la dezvoltarea societății românești.
Adoptarea Strategiei creează premisele ca, până în 2027, România să devină un stat în care astfel de manifestări să aibă un ecou redus în societate, și, totodată, să fie un actor semnificativ în lupta internațională împotriva antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură.

– Hotărâre de Guvern privind acordarea finanțării, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru proiectul „Reconstrucția capitală a căminului studențesc nr.3 al Universității de Stat B.P. Hașdeu din Cahul”, propus de Republica Moldova în baza „Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova”
Proiectul la care face referire Hotărârea aprobată se încadrează la capitolul educație din Acordul între cele două guverne, pentru care operator de program a fost desemnat Ministerul Educației.
Pentru finanțarea acestuia, bugetul Ministerului Educației a fost suplimentat cu 11,5 milioane de lei, bani care vor fi transferați către Cancelaria de Stat din Republica Moldova în 3 tranșe, în funcție de stadiul execuției lucrărilor la căminul studențesc, până la finalul anului curent.
De spațiile de cazare ale căminului studențesc reconstruit vor beneficia și cadrele didactice și studenții înmatriculați la extensiunea universitară a Universității Dunărea de Jos din Galați.

– Hotărâre de Guvern privind acordarea finanțării, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru proiectul „Consolidarea capacităților de gestionare a situațiilor de ordine publică – faza I” propus de Republica Moldova în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău, în 11 februarie 2022
România va aloca o contribuție nerambursabilă în valoare de 2,49 milioane euro pentru consolidarea capacității MAI Moldova de a asigura ordinea publică, în cadrul proiectului din domeniul afaceri interne ,,Consolidarea capacităților de gestionare a situațiilor de ordine publică – faza I”.
Obiectivul proiectului îl reprezintă acoperirea necesității de dotare a structurilor de ordine și securitate publică cu mijloace de mobilitate și mijloace speciale.
Proiectul este finanțat în baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chișinău, în 11 februarie 2022.
În acest sens, se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2024 cu suma de 12,71 milioane lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024.

– Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății „Telecomunicații C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea unui ajutor de stat individual de restructurare pentru Societatea ”Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM – S.A. și pentru alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a TAROM, Guvernul a aprobat astăzi, prin Hotărâre, acordarea unui ajutor de stat pentru compania națională.
Această decizie este luată în contextul în care în data de 29 aprilie 2024, Comisia Europeană a aprobat planurile României de a acorda companiei TAROM un ajutor de restructurare, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.
Prin actul normativ de astăzi a fost aprobat un ajutor de stat individual de restructurare în favoarea  Companiei TAROM, până la valoarea de 471 milioane lei, aproximativ 94,67 milioane euro, structurat astfel:
– până la 214,3 milioane lei reprezintă ajutor de restructurare acordat sub formă de capitalizare în anul 2024;
– suma de 12,5 milioane lei reprezintă majorarea de capital social efectuată în anul 2023;
– suma de 244,2 milioane lei reprezintă împrumutul acordat ca ajutor de stat individual pentru salvare în anul 2020 și dobânzile aferente actualizate.
Suma de 214, 3 milioane va fi utilizată de compania TAROM drept capital de lucru pentru acoperirea deficitului de lichiditate și echilibrarea financiară a companiei în anul 2024.
Astfel, se creează premisele pentru rentabilizarea și trecerea pe profit a companiei TAROM, începând cu acest an.
Consiliul Concurentei a confirmat faptul că prevederile actului normativ sunt în concordanță cu dispozițiile deciziei de autorizare a Comisiei Europene și  cu reglementările naționale și europene în materia ajutorului de stat.
Având în vedere necesitatea efectuării în luna iunie 2024 a unor plăți urgente legate de achiziționarea noilor aeronave B737 MAX,  primă tranșă a ajutorului de restructurare, în cuantum de 60 de milioane de lei va fi acordată din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va monitoriza procesul de implementare de către Compania TAROM a măsurilor prevăzute în planul de restructurare 2021 – 2026, care a stat la baza Deciziei Comisiei Europene de autorizare a ajutorului de restructurare.

– Hotărâre de Guvern privind rectificarea unor date tehnice din anexele la Hotărârea Guvernului nr. 840/2017 pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,, Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaș -Smârdan „, declararea obiectivului de investiții „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kVdublu circuit (d.c.) Gutinaș – Smârdan” ca fiind de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, precum și trecerea unor terenuri aflate pe coridorul de expropriere al acestui obiectiv, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului, și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Domeniilor Statului, în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și În concesiunea CNTEE „Transelectrica” S.A.

V.    MEMORANDUMURI
– Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Programului de cooperare în domeniile educației, culturii și în alte domenii conexe între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt
Este vorba de un Program de Cooperare în domeniile educației, culturii și în alte domenii conexe între Guvernul României și Guvernul republicii Arabe Egipt, program semnat inițial în 24 iulie 1978, urmat de o prelungire la 25 martie 2016 cu o valabilitate de 5 ani.
Având în vedere că Programul anterior a expirat la 25 martie 2021, se propune inițierea negocierii și semnarea pentru un nou Program de cooperare între cele două Guverne.

– Memorandum cu tema: Program de măsuri în domeniul sanitar-veterinar privind organizarea în regim de siguranță și securitate alimentară a exporturilor de animale vii și produse de origine animală către Republica Turcia
Memorandumul prevede realizarea mai multor acțiuni care vizează implementarea programului anual de supraveghere, control și eradicare a scrapiei, inclusiv programul de creștere a rezistenței ovinelor la scrapie, precum și pentru gestionarea în mod corespunzător a volumului mare de activitate ce urmează să se înregistreze în urma exporturilor de bovine, ovine și caprine vii din România în Republica Turcia.
Actul normativ propune intensificarea controalelor efectuate de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene la unitățile exportatoare din cele 12 județe libere de scrapie, intensificarea activității de control din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în vederea demonstrării/menținerii indemnității județelor libere de scrapie, ca și intensificarea prelevărilor de probe și a controalelor la celelalte județe afectate de scrapie, cu scopul dezvoltării și extinderii exporturilor de ovine și caprine vii de pe întreg teritoriul României în Republica Turcia. De asemenea, se menționează direcționarea și alocarea resurselor necesare în vederea acestor acțiuni și organizarea unor centre pilot de colectare în județele Tulcea, Brașov și Olt.

– Memorandum cu tema: Aprobarea încheierii contractelor de finanțare aferente Componentei 4, Transport Sustenabil din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cazul cărora cuantumul finanțării naționale depășește procentul de 25% din contravaloarea fondurilor europene.

VI.    NOTE
– Notă de informare privind Stadiul procedurilor de selecție a administratorilor Consiliilor de administrație/Consiliilor de supraveghere ale intreprinderilor publice de la nivel central
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, inițiatorul informării, menționează faptul că în cazul unui număr de 142 de  întreprinderi publice de la nivel central se aplică prevederile legale privind guvernanța corporativă. Dintre acestea, 25 de întreprinderi au finalizat procedura de selecție a administratorilor pentru un mandat de patru ani, în cazul a 72 de întreprinderi procedura este în derulare, pentru alte 38 dintre acestea nu s-a declanșat procedura, iar 7 întreprinderi publice sunt exceptate.
Consolidarea guvernanței corporative reprezintă obiectiv asumat de Guvern atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și prin Foaia de Parcurs pentru România în procesul de aderare la OCDE.

VII.    INFORMARI
– Informare privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 – 20 mai 2024
Informarea prezentată de Ministerul Afacerilor Interne arată că Biroul Electoral Central a adoptat 4 hotărâri referitoare la interpretarea și aplicarea unor acte normative referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor, 10 hotărâri privind admiterea înlocuirii  reprezentanților partidelor politice în birourile electorale de circumscripție județeană și 21 de hotărâri privind respingerea contestațiilor formulate împotriva hotărârilor adoptate la nivelul birourilor de circumscripție județeană.
De asemenea, MAI a desfășurat mai multe activități necesare pentru diseminarea materialelor necesare desfășurării procesului electoral în teritoriu, împreună cu instituțiile prefectului (timbre autocolante, ștampile cu mențiunea «VOTAT» și buletine de vot) și, totodată, a elaborat planurile de măsuri privind activitățile specifice din competența MAI  în vederea organizării și desfășurării votului.
De asemenea, reprezentanții instituțiilor prefectului au sprijinit activitățile desfășurate de structurile teritoriale ale Autorității Electorale Permanente referitoare la machetarea buletinelor de vot care vor fi utilizate în scrutinul pentru alegerile locale.
MAI informează și că, de la debutul campaniei electorale, au fost sesizate 370 de evenimente/incidente, iar în urma verificărilor efectuate au fost aplicate 105 sancțiuni contravenționale și au fost întocmite procese-verbale de sesizare a organelor de urmărire penală pentru 53 de infracțiuni.
Ministerul Afacerilor Externe a desfășurat mai multe activități legate de organizarea secțiilor de votare și de desfășurarea scrutinului în străinătate, cum ar fi elaborarea Ghidului alegătorului român la secțiile de votare din străinătate și transmiterea către misiunile diplomatice și oficiile consulare a unor circulare cu instrucțiuni și proceduri de urmat la secțiile de votare din străinătate.

VIII.    PUNCTE DE VEDERE
– Punct de vedere cu privire la 11 inițiative legislative.

Sursa informației

🔔Vezi și Guvernul României. H.G. pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2024-2028 și alte acte adoptate în ședința din 16 mai 2024

Guvernul României. Proiect de Lege pentru modificarea O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru și a O.U.G. nr. 51 /2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și alte acte adoptate în ședința din 23 mai 2024 was last modified: mai 23rd, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.