Cuvinte-cheie "Rejudecare"

 • Impunerea administrării probelor necesare pentru stabilirea situaţiei concrete a încasării creanţei şi stabilirea impozitului pe profit şi a accesoriilor aferente. Admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă

 • Susțineri privind aplicarea unei pedeapse în alte limite prevăzute de lege și neaplicarea beneficiului recunoaşterii săvârşirii faptei. Recurs respins ca nefondat

 • Infracțiuni de viol și furt calificat. Transferarea persoanei condamnate pentru continuarea executării pedepsei închisorii într-un penitenciar din România

 • Infracţiuni de dare de mită, instigare la abuz în serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui folos necuvenit şi spălare de bani. Admiterea excepţiei necompetenţei după calitatea persoanei

 • Lipsa uneia dintre condiţiile specifice acţiunii în contencios administrativ. Admiterea recursului declarat de reclamantă, casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Posibilitatea atacării cu revizuire a hotărârilor care nu evocă fondul. Încălcarea autorității de lucru judecat a primei hotărâri

 • Atragerea răspunderii statului pentru erorile judiciare săvârşite în procesele penale. Procedura reparării pagubei în caz de eroare judiciară

 • Condamnarea revizuentului de către instanţa de recurs, fără audierea martorilor care figurau în dosar, în condiţiile în care celelalte instanţe, de fond şi de apel, au dispus achitarea sa. Încălcarea dreptului revizuentului la un proces echitabil

 • Cerere prin care se solicita repunerea părţilor în situaţia anterioară şi obligarea intimaţilor la restituirea sumelor încasate

 • Soluţionarea unei cereri de desfiinţare a unui înscris. Obligaţia instanței de a motiva în fapt şi în drept hotărârea pronunţată

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice