Critici privind agravarea situaţiei prin aplicarea pedepsei de 5 ani închisoare, în loc de 4 ani închisoare, stabilită de prima instanţă. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

28 mai 2024
Vizualizari: 99
  • NCP: art. 295
  • NCP: art. 297 alin. (1)
  • NCP: art. 35 alin. (1)
  • NCPC: art. 275 alin. (2)
  • NCPC: art. 433
  • NCPC: art. 438 alin. (1) pct. 12
  • NCPC: art. 448 alin. (1) pct. 1

Prin sentința penală nr. 64/18 martie 2022 a Curții de Apel Craiova, în temeiul art. 297 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 4 ani închisoare.

În baza art. 67 alin. (2) din C. pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C. pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate, dreptul de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, conform art. 68 alin. (1) lit. c) din C. pen.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 406/RC din 22 iunie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând cauza prin prisma criticilor circumscrise cazului de casare prevăzut de art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., Înalta Curte apreciază recursul în casație formulat de inculpatul A. ca fiind nefondat, pentru următoarele considerente:

Potrivit dispozițiilor art. 433 C. proc. pen., în calea extraordinară a recursului în casație, Înalta Curte de Casație și Justiție este obligată să verifice, în condițiile legii, conformitatea hotărârii atacate cu regulile de drept aplicabile.

Totodată, dispozițiile art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen. prevăd că hotărârile sunt supuse casării în cazul în care „s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege”, cazul de casare fiind incident în situația în care pedeapsa stabilită și aplicată este nelegală, excluzându-se criticile privind greșita individualizare.

Astfel, prin „pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege”, legiuitorul a avut în vedere limitele de pedeapsă ce sunt prevăzute de textul de lege în raport de încadrarea juridică și de cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei a căror incidență a fost stabilită de instanța de apel.

Evaluând, în speță, legalitatea pedepselor aplicate recurentului inculpat A. prin hotărârea atacată, prin raportare la încadrarea juridică dată faptelor de către instanța de apel, Înalta Curte constată că nu se identifică situații de aplicare a pedepsei în alte limite decât cele prevăzute de lege, nefiind incident cazul de casare prevăzut de dispozițiile art. 438 pct. 12 C. proc. pen.

Așadar, nu poate fi primită critica inculpatului formulată sub acest aspect, în sensul că, în apel, i-a fost agravată situația prin aplicarea pedepsei de 5 ani închisoare, în loc de 4 ani închisoare stabilită de prima instanță, în condițiile în care, pe de o parte, în cauză a fost exercitat apel și de către partea civilă BBB. S.A., iar, pe de altă parte, critica în sine vizează în fapt individualizarea pedepsei dispusă de către instanța de apel, urmare a schimbării încadrării juridice din infracțiunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 din C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen. în infracțiunea de abuz în serviciu în formă continuată, prevăzută de art. 297 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C. pen., pentru care inculpatul A. a fost trimis în judecată, compusă din actele materiale reținute ca fiind săvârșite în perioada mai 2017 – septembrie 2018, în calitate de executor judecătoresc, în dosarele de executare silită nr. x/2013, y/2014, z/2014, w/2016 (x/E/2013), iar, ca urmare a schimbării încadrării juridice și în dosarele de executare silită nr. x/2013 și y/2018.

Astfel, solicitarea recurentului – inculpat privind reducerea pedepsei de la 5 ani închisoare la 4 ani închisoare nu poate face obiectul analizei instanței supreme prin prisma cazului de casare invocat, prevăzut de dispozițiile art. 438 alin. (1) pct. 12 C. proc. pen., întrucât vizează cuantumul pedepsei stabilite de către instanța de apel în procesul de individualizare a pedepsei, ca urmare a schimbării încadrării juridice a faptei.

Or, în calea extraordinară de atac a recursului în casație, nu se poate reindividualiza cuantumul pedepsei, această operațiune judiciară fiind de esența căii ordinare de atac, ce are caracter devolutiv, în timp ce, pe calea recursului în casație, se verifică numai erorile de drept.

Prin urmare, Înalta Curte, constatând că pedepsele aplicate inculpatului A. prin decizia penală atacată sunt cuprinse în limitele legale, urmează ca, în temeiul art. 448 alin. (1) pct. 1 C. proc. pen., să respingă, ca nefondat, recursul în casație declarat de inculpatul inculpatul A. împotriva deciziei penale nr. 14/A din 17 ianuarie 2023, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția Penală, în dosarul nr. x/2020.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga recurentul inculpat la plata cheltuielilor judiciare întrucât se află în culpă procesuală, iar onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Critici privind agravarea situației prin aplicarea pedepsei de 5 ani închisoare, în loc de 4 ani închisoare, stabilită de prima instanță. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat was last modified: mai 28th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.