Cuvinte-cheie "cai extraordinare de atac"

 • Infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Admiterea recursului și trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Infracțiunea de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat

 • Invocarea cazului de recurs în casaţie potrivit căruia hotărârile sunt supuse casării atunci când „în mod greşit s-a dispus încetarea procesului penal”. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat

 • Solicitare privind pronunţarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea dispozițiilor privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor şi obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând diferenţa de ajutor de stat

 • Infracţiunea de contrabandă calificată. Introducerea în sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, materiale explozibile, precursori de explozivi restricţionaţi, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanţe radioactive, substanţe toxice, deşeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase

 • Critici privind încălcarea autorităţii de lucru judecat cu privire la cadrul procesual. Respingerea contestaţiei în anulare ca fiind nefondată

 • Infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe și fals în declaraţii în formă continuată. Ascunderea calităţii de militar activ

 • Solicitare în vederea obligării pârâtei la plata sumei reprezentând remuneraţie datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual

 • Fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și complicitate la înşelăciune. Respingerea recursurilor în casație ca fiind nefondate

 • Infracţiunea de tăiere ilegală de material lemnos din fondul forestier naţional. Stabilirea cuantumului pedepselor

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice