Cuvinte-cheie "cai extraordinare de atac"

 • Scopul impunerii condiţiilor cu privire la termenul de declarare, la cuprinsul cererii de revizuire şi la titularii căii de atac. Asigurarea rigorii şi disciplinei procesuale şi evitarea promovării, în mod abuziv, a unor solicitări de revizuire care nu se încadrează în motivele prevăzute de lege

 • Limitarea normativă a obiectului recursului în casaţie la situaţii de drept strict prevăzute de lege. Excluderea rejudecării cauzei pentru a treia oară. Recurs nefondat

 • Susţineri potrivit cărora clauzele contractuale, care au stabilit în sarcina apelantului obligaţia de a achita costurile pentru serviciile medicale de care a beneficiat şi pentru zilele de internare în spital, sunt abuzive. Constatarea nulității recursului declarat

 • Stabilirea încadrării juridice a faptei. Operaţiune care intră în atributul exclusiv al instanţei învestite cu judecarea cauzei. Evaluarea legalității pedepsei aplicate

 • Constituirea unui grup infracțional organizat. Critici vizând neîntrunirea condiţiilor de tipicitate obiectivă. Recursuri respinse ca nefondate

 • Analiza recursului sub aspectul posibilităţii de încadrare a criticilor formulate în cazurile de nelegalitate

 • Urmărirea remedierii unei greşite aprecieri a stării de fapt de către instanţa de apel, respectiv a unei greşite interpretări a probelor administrate. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat

 • Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă, ca efect al intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Dispunerea anulării mandatului de executare a pedepsei închisorii

 • Critici privind neîndeplinirea elementelor constitutive ale infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat

 • Solicitare privind desfiinţarea actelor de executare efectuate în baza deciziei recurate, cu consecinţa întoarcerii executării silite. Admiterea cererii şi completarea dispozitivului deciziei pronunţate în recurs. Respingerea cererii de întoarcere a executării silite

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice