Facilități fiscale. Procedură fiscală

20 mai 2022
Vizualizari: 596

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 494/18 mai 2022)

Intrare în vigoare: 18 mai 2022 (se aplică de la data de 1 iunie 2022)

Prin O.U.G. nr. 67/2022 se stabilesc măsuri pentru protecțiaangajaților al căror salariu este la nivelul salariului minim brut pe țară și pentru stimularea angajatorilor ce pot acordamajorarea voluntară a salariului stabilit în contractul individualde muncă la nivelul salariului minim brut pe țară prinneimpozitarea și neincluderea în baza de calcul alcontribuțiilor sociale obligatorii a unei sume de 200 de lei/lună.

1. Beneficiari facilități
Prevederile acestei ordonanțe de urgență se aplică pentru salariații angajați cu normă întreagă, care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, în executare la data de 1 iunie 2022 și al căror salariu de bază lunar brut este la nivelul salariului minim brut pe țară 2.550 lei (fără sporuri și alte adaosuri).

2. Facilități și condiții de acordare
Pentru suma de 200 de lei reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor:
– nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale
obligatorii;
– nu se ia în calcul pentru aplicarea deducerilor personale
Condiții:
a) angajatorii majorează voluntar, în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei (fără a include sporuri și alte adaosuri).
b) nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este de 2.750 de lei, în cazul persoanelor nou-angajate în perioada 1 iunie-31 decembrie 2022 inclusiv.
Aceste măsuri se aplică în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022. Prevederile OUG nr. 67/2022 nu se aplică pentru personalul din sectorul bugetar.

3. Cod de Procedură Fiscală
Prin această ordonanță de urgență se modifică art. 59 din Codul de procedură fiscală cu privire la furnizarea periodică de informații. Astfel, se instituie obligația furnizorului de servicii poștale de a furniza, lunar, organului fiscal central informații privind trimiterile poștale care sunt achitate prin intermediul rețelei poștale.

Facilități fiscale. Procedură fiscală was last modified: mai 20th, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: