Declarația 112

21 sept. 2022
Vizualizari: 930

Ordinul președintelui ANAF, al președintelui CNAS, al președintelui ANOFM și al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 1.667/772/4.079/2.194/2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (M. Of. nr. 918/19 septembrie 2022)

Intrare în vigoare: 19 septembrie 2022

Ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin O.G. nr. 16/2022, prin acest ordin se aprobă:

− modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” și nr. 1.2 „Anexa asigurat”.

− nomenclatoarele: „Creanțe fiscale”, „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”, „Tip asigurat”, „Indicativ condiții speciale/deosebite”.

Principalele modificări se referă la:

1. Actualizarea Anexei 1.1. (Anexa angajator) conform modificărilor aduse pct. 5 și pct. 7 ale art. 60 C. fisc. prin O.G. nr. 16/2022.

2. Stabilirea contribuțiilor sociale datorate de salariații cu contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial. Aceste contribuții se calculează prin aplicarea cotei legale asupra salariului de bază minim brut pe țară corespunzător numărului de zile lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. În acest context, se actualizează Anexa 1.1. cu privire la:

2.1. suma limită utilizată ca bază de calcul pentru contribuțiile sociale, stabilită conform art. 146 alin. (56) și art. 168 alin. (61) C. fisc.

2.2. calculul CAS și CASS potrivit art. 146 alin. (56) și art. 168 alin. (61) C. fisc. În cazul în care câștigul brut lunar realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă/cu timp parțial este sub salariul minim brut pe țară garantat în plată, se înscrie cuantumul acestui câștig, nu cel al salariului minim brut. Pentru salariații care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, beneficiari al măsurii „200 de lei în plus pentru salariul minim” prevăzută de O.U.G. nr. 67/2022, se va completa câștigul brut realizat de salariat, în care nu sunt incluși cei 200 de lei acordați prin ordonanța de urgență.

2.3. contribuțiile suportate de angajator potrivit art. 146 alin. (59) C. fisc. (în cazul în care cuantumul contribuțiilor datorate de salariați este mai mic decât cele datorate la nivelul salariului minim, diferența se suportă de către angajator).
Nomenclatorul „Creanțe fiscale” se actualizează în acest sens.

2.4. introducerea în Nomenclatorul „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului” a unor noi categorii:
personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară̆ activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor, personal medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară̆ activitatea în baza contractelor de prestări servicii prevăzute de O.U.G. nr. 3/2021, pentru care se aplică regimul fiscal specific veniturilor asimilate salariilor asigurat în sistemele proprii de asigurări sociale și care nu are obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii.

Prevederile acestui ordin se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022.

 

Declarația 112 was last modified: septembrie 21st, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: