Mesajul președintelui UNBR, av. dr. Traian Briciu, cu prilejul Zilei Europene a Avocaților 2019

25 oct. 2019
Vizualizari: 745
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 Stimați confrați,

Astăzi, 25 octombrie 2019, sărbătorim Ziua Europeană a Avocaților, concepută de Consiliul Barourilor Europene (CCBE) ca un prilej pentru a dezbate cele mai importante probleme privind profesia de avocat, atât în plan European, cât și național.

În general, Ziua Europeană a Avocaților sărbătorește rolul esențial al avocaților în sistemul judiciar și contribuția lor la protecția statului de drept. Or, când vorbim de stat de drept, vorbim de acces la justiție al oricărui cetățean, indiferent de situația materială sau de statutul social. În acest sens, în data de 18 octombrie 2019, la inițiativa CCBE, UNBR a publicat și a transmis barourilor un ,,Manual de drept european privind accesul la justiție”, care constituie o imagine de ansamblu asupra aspectelor-cheie în domeniul accesului la justiție în Europa.

Anul acesta, CCBE a propus organizațiilor profesionale ale avocaților o temă specială: Dreptul la asistență judiciară în materie penală. Importanța accesului la avocat pentru persoanele aflate în detenție.

Spun că este o temă specială și  foarte sensibilă, mai ales pentru avocatura română, deoarece pachetul de reglementări europene vizând dreptul la apărare și consolidarea drepturilor persoanelor suspectate și acuzate prin stabilirea unor standarde minime comune privind drepturile la un proces echitabil nu a fost transpus încă în legislația națională, deși toate termenele sunt depășite.

Este vorba de un pachet de trei directive menite a consolida drepturile procedurale ale cetățenilor în cadrul procedurilor penale. În acest context, dreptul la apărare este reevaluat și actualizat, pentru a răspunde cerințelor contemporane. Acestea sunt:

– DIRECTIVA (UE) 2016/343 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (Termen de transpunere: 1 aprilie 2018);

– DIRECTIVA (UE) 2016/800 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale  (termen de transpunere: 11 iunie 2019);

– DIRECTIVA (UE) 2016/1919 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare (Termen de transpunere: 25 mai 2019);

Observăm că suntem foarte în urmă, avem termene depășite în toate materiile. Directiva privind prezumția de nevinovăție a rămas blocată în proceduri legislative.

Directiva privind garanțiile procedurale pentru copii prevede, ca element cheie, dreptul copiilor de a avea acces la un avocat și dreptul acestora la asistență din partea unui avocat. Ministerul Justiției a propus la începutul acestui an un proiect de lege. Experții în drept penal ar trebui să verifice în ce măsură proiectul de transpunere în contextul codului de procedură penală oferă garanțiile cerute de directive și dacă nu, să vină cu propuneri.

În ceea ce privește directiva privind asistența juridică gratuită, care îi vizează direct pe avocați, nu am văzut până acum niciun proiect de lege, deși termenul de transpunere a expirat deja, la 25 mai 2019. Scopul acestei directive este de a asigura eficacitatea dreptului de a avea acces la un avocat, prevăzut de Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), prin punerea la dispoziție de asistență din partea unui avocat, finanțată de către statele membre pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în procedurile penale și pentru persoanele căutate care intră sub incidența unor proceduri privind mandatul european de arestare în temeiul Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului (4) („persoane căutate”). Se prevede expres că directiva se aplică și  persoanelor care nu erau inițial persoane suspectate sau acuzate, dar care devin persoane suspectate sau acuzate în cursul interogării de către poliție sau de o altă autoritate de aplicare a legii.

La începutul acestui an, printr-o manifestare de confraternitate, am reușit să obținem mărirea onorariilor pentru asistența judiciară din oficiu, la un nivel relativ acceptabil. Ulterior, în urma conlucrării cu conducerea Ministerul Justiției și a Ministrului Public, am reușit să asigurăm resursele necesare pentru asistența judiciară și să armonizăm o parte importantă din problemele de aplicare a noului Protocol privind asistența judiciară. Însă mai sunt multe restanțe ce privesc dreptul cetățeanului la apărare și trebuie să ne mobilizăm în acest sens, pentru ca transpunerea directivelor enunțate mai sus să fi eficientă.

Am speranța că dezbaterile prilejuite de Ziua Europeană a Avocaților vor aduce idei și inițiative.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Vă doresc inspirație și putere pentru a contribui împreună la rezolvarea acestor probleme!

 

Sursa informației


* Articolul este preluat de pe site-ul unbr.ro.

Mesajul președintelui UNBR, av. dr. Traian Briciu, cu prilejul Zilei Europene a Avocaților 2019 was last modified: octombrie 25th, 2019 by Traian Cornel Briciu

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Traian Cornel Briciu

Traian Cornel Briciu

Este președintele UNBR, doctor în drept, specializarea drept procesual civil, profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, Partener Fondator PBC Attorneys-at-Law, autor şi coautor al multor lucrări, precum și articole ori studii publicate în reviste de specialitate.
A mai scris: