Traian Cornel Briciu

Traian Cornel Briciu

Este președintele UNBR, doctor în drept, specializarea drept procesual civil, profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, Partener Fondator PBC Attorneys-at-Law, autor şi coautor al multor lucrări, precum și articole ori studii publicate în reviste de specialitate.

Experienţă profesională:

Membru al Societății de Științe Juridice
Arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
Membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România.
Lector formator - prelegeri (cursuri) în cadrul Institutului Notarial
Lector universitar – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti
Avocat în cadrul SCA Florea Gheorghe şi Asociaţii

Lucrări publicate:

Drept procesual civil. Culegere de speţe pentru seminarii şi examene, împreună cu A. Gaspar, M. Tăbârcă şi I. Dragne; coordonatori V.M. Ciobanu şi G. Boroi, Bucureşti, Global Print, 1999.
Drept procesual civil. Culegere de speţe pentru seminarii şi examene, în colaborare cu C. Dolinski, V.M. Ciobanu, I. Dragne; coord.: V.M. Ciobanu, G. Boroi şi M. Tăbârcă, Bucureşti, Ed. Ştiinţe Naţionale, 2003.
Drept procesual civil. Acte normative esenţiale pentru judecători, avocaţi, notari publici, consilieri juridici şi executori judecătoreşti, în colaborare cu V.M. Ciobanu, I. Nita Stan, [coord.: Viorel Mihai Ciobanu], Bucureşti, Global Lex, 2003.
Măsurile asigurătorii în procesul civil, Bucureşti, C.H. Beck, 2008.
Drept procesual civil. Curs selectiv., Ed. C.H. Beck, ed. 5, 2011, împreună cu V.M. Ciobanu, G. Boroi.
Instituţii judiciare, Bucureşti, C.H. Beck, 2012.
Drept procesual civil. Îndreptar pentru seminare şi examene, în colaborare cu V.M. Ciobanu, C.C. Dinu, Bucureşti, C.H. Beck, 2008 – ediţia 1 şi 2009 - ediţia 2.

Sursă informații
Sursă foto

Postări - Traian Cornel Briciu