Prof. univ. dr., av. Traian Briciu: „Baroul Timiș are o viață profesională intensă, dinamizată de eforturile Decanului”*

23 ian. 2020
Vizualizari: 1641

 

Interviu cu prof. univ. dr., av. Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

 

Legal Magazin: Ne aflăm la începutul unui nou an. Este firesc să vă întrebăm: ce s-a realizat în cadrul UNBR de la alegeri până la finalul lui 2019?

Traian Briciu: Sunt aspecte vizibile și multe mai puțin vizibile. Voi explica. Pentru mandatul în curs, Comisia Permanentă a propus și Consiliul U.N.B.R. a aprobat o serie de proiecte. Am început realizarea acestora cu unele rezultate sper vizibile, dar care se vor contura și mai bine în perioada următoare. Cu titlu de exemplu, aș enumera: reconfigurarea instrumentelor de lucru ale Consiliului U.N.B.R. prin organizarea grupurilor de lucru pe teme de interes; o nouă conducere executivă a INPPA, care a inițiat deja un proiect de reformă a pregătirii profesionale inițiale și continue; o reașezare a strategiei de comunicare în interiorul profesiei, cu partenerii profesionali (Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, Ministerul Public, Parlamentul României, organele reprezentative ale celorlalte profesii juridice), dar și cu societatea; intensificarea relațiilor internaționale ale U.N.B.R.; nu în ultimul rând, asigurarea sumelor necesare plății asistenței judiciare pe anul 2020.

Se adaugă însă partea mai puțin vizibilă, dar foarte importantă, care este reprezentată de activitatea curentă a Uniunii, adică sute de lucrări pe săptămână, solicitate de barouri, avocați, alte instituții. Aceasta nu este percepută de avocați, dar este absolut necesară și este reflectată în rapoarte de lucru care sunt înaintate săptămânal Comisiei Permanente.

 

Legal Magazin: Care sunt acțiunile și proiectele prioritare ale UNBR pentru anul 2020?

Traian Briciu: Finalizarea grupurilor de lucru ale Consiliului U.N.B.R., care urmează să asigure suportul tehnic pentru propuneri de îmbunătățire a activității avocaților (aceste grupuri sunt deja afișate pe pagina UNBR, urmând ca până în martie să fie funcționale), aprobarea și demararea strategiei de promovare în zona media a profesiei de avocat, dezvoltarea mijloacelor de comunicare în interiorul profesiei, reformarea I.N.P.P.A., aprobarea unei strategii investiționale la nivelul Casei de Asigurări a Avocaților, înlăturarea tuturor formelor de practicare ilegală a avocaturii, concretizarea eforturilor pentru a avea un spațiu adecvat în proiectul „Cartierul Justiției”, dezvoltarea activităților economice ale U.N.B.R. (în prezent activitatea Registrului Național de Publicitate Mobiliară) și identificarea unor noi instrumente producătoare de venituri, informatizarea profesiei, inclusiv prin folosirea noilor mijloace pe care le oferă evoluția în materie de IT.

 

Legal Magazin: În iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 142/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Ce aduce nou această lege?

Traian Briciu: Legea rezolvă unele probleme legate de convocarea adunărilor generale în cazul barourilor cu un număr mare de avocați.

 

Legal Magazin: Hotărârea UNBR nr. 431/2019 a adus noi modificări la Statutul profesiei de avocat. Există schimbări relevante care merită comentate?

Traian Briciu: Modificările la Statutul profesiei de avocat au avut ca obiect, în principal, transpunerea la nivelul legislației secundare, a modificărilor aduse prin Legea nr.25/2017.

 

Legal Magazin: Noul director al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (INPPA), dl. Dan Oancea, declara imediat după recenta sa desemnare în funcție, că l-ați rugat, ca președinte al UNBR, să revadă, sub toate aspectele, activitatea INPPA, începând de la statut, regulament de organizare și funcționare, până la funcționarea propriu-zisă, analiza mecanismelor de funcționare, de organizare și de decizie, în ultimă instanță, în ceea ce privește parcursul și obiectul de activitate al INPPA. Ce așteptări aveți în această privință?

Traian Briciu: În mare măsură domnul profesor Dan Oancea a transmis Comisiei Permanente propunerile privind reformarea I.N.P.P.A.  Le vom discuta chiar în ședința de la Timișoara. Se impune atenție sporită la nevoile specifice tinerei generații de avocați și la asigurarea funcționalității centrelor teritoriale.

 

Legal Magazin: UNBR trebuie să reprezinte interesele barourilor, entități care își doresc o autonomie cât mai mare. Cum va fi posibilă depășirea unei asemenea dileme?

Traian Briciu: Nu este o dilemă. Barourile își doresc autonomie pentru că legea le recunoaște acest drept și este firesc pentru că viața profesională se desfășoară în barouri. Decanii sunt cei care cunosc cel mai bine nevoile imediate și efective ale avocaților. Uniunea trebuie să aibă capacitatea de a recepta toate aceste probleme, a le sintetiza și a le susține la nivel decizional. Deci discuția este despre comunicarea conducerii Uniunii cu decanii, iar aici am o preocupare reflectată în măsurile adoptate până acum, dar și în proiectele de anul acesta.

 

Legal Magazin: Cum considerați că a evoluat în ultimul timp conlucrarea dintre avocați, dintre barouri, dar mai ales dintre UNBR și barourile membre? Ce s-a câștigat în beneficiul comunității și al clienților? Ce ar mai fi de făcut cu prioritate? Cum comunicați cu decidenții politici?

Traian Briciu: Așa cum am arătat există o preocupare de îmbunătățire a dialogului Uniune – barouri. Am creat o structură de comunicare care să ne permită schimbul de informații și între ședințele Consiliului și sper ca în acest mod viteza decizională să crească. În perioada aceasta am încercat să intensific relațiile cu decidenții politici. Avem un vicepreședinte care se ocupă de acest domeniu și eu personal am participat la ședințe ale Comisiilor juridice ale Parlamentului atunci când am fost invitat pe chestiuni de interes pentru avocați și sistemul judiciar în ansamblu. Desigur, vom dezvolta acest spațiu de interes, fiind în procedură de selectare a unui specialist care să asigure comunicarea permanentă cu legislativul și cu alte autorități și instituții publice.

 

Legal Magazin: Aveți, folosind toate resursele UNBR, un dialog constant cu celelalte trei mari uniuni ce reprezintă profesiile juridice: Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență (UNPIR), Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNP). Colaborați, evident, cu magistrații, cu mediatorii și evaluatorii, dar și cu multe alte profesii liberale. Există suficientă armonie între opiniile uniunilor profesionale?

Traian Briciu: Până acum conlucrarea cu reprezentanții profesiilor juridice a fost foarte bună. Desigur, fiecare profesie are particularități și probleme specifice. Important este ca dialogul să se poarte asupra înțelegerii reciproce și asupra scopurilor comune.

 

Legal Magazin: Având în vedere noua structură de conducere a Uniunii (intrarea în componența Comisiei Permanente, dar mai ales în Consiliul UNBR, a unor colegi noi, cu opțiuni adesea disjuncte), cum se asigură președintele UNBR de obținerea unei majorități atunci când se iau decizii importante în beneficiul profesiei de avocat?

Traian Briciu: Faptul că sunt opinii disjuncte este normal. Suntem avocați. Important este ca opiniile, chiar divergente, să fie argumentate și să aibă o cauză de interes general, iar nu una personală. Până acum tactul, moderația, respectul reciproc și sper modul în care am pus în discuție problemele au contribuit la decizii adoptate, în general, cu majoritate confortabilă. Desigur, dacă au fost situații în care nu am reușit aceasta, îmi asum și eu partea de culpă, explicabilă (dar este drept, greu acceptabilă) prin neinspirația de moment ori lipsa de experiență în această calitate. Mă rog, important este să învățam din toate și pe viitor să fim mai eficienți.

 

Legal Magazin: Baroul Timiș a devenit în ultimii ani o voce puternică în interiorul breslei. Cum privește președintele UNBR pozițiile manifestate de acest barou, modul de comunicare și susținere publică a acestora?

Traian Briciu: Baroul Timiș are o viață profesională intensă, dinamizată de eforturile Decanului, eforturi care l-au și impus ca membru al Comisiei Permanente, cu un rol important în analizarea lucrărilor acesteia. Personal, am susținut toate manifestările Baroului și în perioada anterioară mandatului de Președinte al U.N.B.R., din poziția de director al I.N.P.P.A., și, evident, o voi face și din actuala poziție.

 

Legal Magazin: Baroul Timiș demonstrează, prin sărbătorirea celor 145 de ani de la atestarea primei sale forme de organizare, determinare și o foarte onorantă tradiție. Este acesta printre cele mai „longevive” barouri din România? Ce mesaj s-ar potrivi din partea UNBR cu această ocazie?

Traian Briciu: În Banat avocatura are o lungă și frumoasă istorie, reflectată și în lucrări elaborate de avocați din baroul Timiș, cum este domnul Lazăr Gruneanțu. Mesajul? Tradiția este importantă pentru că ea îți conferă statutul, forța și reperele pentru a crea un prezent mai bun și stabil. Istoria nu trebuie admirată pasiv, ci folosită pentru a înțelege care sunt pârghiile care îți asigură o evoluție durabilă.


* Acest interviu a fost publicat în nr. 28 din ianuarie 2020 al revistei LEGAL MAGAZIN, ediție de Banat, Crișana și Maramureș.

 

Prof. univ. dr., av. Traian Briciu: „Baroul Timiș are o viață profesională intensă, dinamizată de eforturile Decanului”* was last modified: februarie 3rd, 2020 by Traian Cornel Briciu

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Traian Cornel Briciu

Traian Cornel Briciu

Este președintele UNBR, doctor în drept, specializarea drept procesual civil, profesor universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, Partener Fondator PBC Attorneys-at-Law, autor şi coautor al multor lucrări, precum și articole ori studii publicate în reviste de specialitate.
A mai scris: