IMPLICAREA este deviza sub care cer încrederea corpului profesional pentru demnitatea de Decan

10 nov. 2016
Vizualizari: 3408
Nicolae Cîrstea

Nicolae Cîrstea: Domnule Avocat Sergiu Stănilă, mă bucur să vă regăsesc ca și candidat la demnitatea de Decan al Baroului Timiș. Ce v-a determinat să intrați în această competiție?

 

Sergiu I. Stănilă: Domnule Președinte Nicolae CÎRSTEA, ca de fiecare dată, apariția numelui meu la Universul Juridic este un privilegiu. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit această posibilitate.

Sunt animat de dorința de a continua lucrurile care funcționează și, respectiv, de a le face să funcționeze pe cele care încă, din diferite motive, nu au această calitate. Sunt membru al Consiliului Baroului Timiș din anul 2012 și Prodecan al aceluiași Barou, din iunie 2015. Am avut ocazia să analizez problemele cu care se confruntă corpul profesional al avocaților din Timiș, am propus și aplicat soluții, împreună cu colegii mei și cred că pot continua cu și mai multă eficiență din demnitatea de Decan al acestui Barou.

Sergiu I. Stănilă

Nicolae Cîrstea: Baroul Timiș este unul dintre barourile mari în interiorul UNBR. Care este imaginea acestuia din perspectiva dvs.?

Sergiu I. Stănilă: Evident, după numărul de membri, Baroul Timiș este unul dintre barourile mari din interiorul UNBR. Vreau să cred să imaginea Baroului Timiș este una foarte bună. Imaginea unui Barou o dau cei care îl compun, precum și cei care îl reprezintă la nivelul UNBR. Aici am sesizat de mai mult timp o ușoară pasivitate, detașare față de ceea ce ar trebui să însemne ideea de reprezentativitate. Nu de puține ori, mesajele transmise din Baroul Timiș către UNBR nu au fost cele mai exacte, cele mai complete. Nu am văzut până acum o implicare efectivă a reprezentanților Baroului Timiș la nivelul organelor de conducere ale UNBR, o aplecare asupra problemelor cu care se confruntă corpul profesional al avocaților din Timiș. De aceea este posibil ca imaginea Baroului Timiș să nu fie perfectă.

Nicolae Cîrstea: Profesiile juridice au, în general, o conducere colectivă. Aceasta poate contribui sau nu la coeziunea avocaților. Interesele pot fi nu neapărat convergente. Este posibilă din această perspectivă realizarea unei coeziuni a Corpului profesional al avocaților din cadrul Baroului Timiș?

Sergiu I. Stănilă: Baroul Timiș are aproximativ 850 de membri activi. Se spune că unde sunt doi juriști, sunt cel puțin trei păreri. Vă dați seama, unde sunt 850 de avocați! Este greu de realizat o coeziune, dar trebuie să ne dăm silința în acest sens. Trebuie să reușim. Conducerea unui Barou aparține Consiliului acestuia. Decanul are în principal atribuții de reprezentare în profesia de avocat, de reprezentare a profesiei de avocat.

Aceasta ar fi un prim aspect, în legătură cu care îmi propun să mă prezint altfel decât până acum. Avocații din Baroul Timiș trebuie să înțeleagă, prima dată după mulți ani, că Decanul nu conduce Baroul. Decanul este ales de avocați, dintre avocați, în scopul gestionării intereselor legitime ale corpului profesional. Decanul trebuie să lucreze pentru avocați, împreună și alături de Consiliul Baroului.

Colegii avocați trebuie informați, trebuie implicați, trebuie cointeresați. Nu putem discuta despre coeziune, dacă menținem o ruptură între organele colegiale și unipersonale din Barou, pe de-o parte și, respectiv, colegii avocați, pe de altă parte. Noi, membrii Consiliului și Decanul, suntem acolo datorită lor și exclusiv pentru ei.

La întrebarea Dvs. pot răspunde mai multe soluții. Organizarea de conferințe și evenimente de interes profesional pentru avocați, cu participarea unor nume consacrate ale vieții juridice românești. Organizarea de evenimente sociale în interiorul profesiei, cum sunt Balul Avocaților, în preajma datei atestării Baroului Timiș, 25 Ianuarie a fiecărui an, Raliul Juriștilor, competiție organizată deja peste 30 de ediții, organizarea echipei de fotbal a avocaților care participă anual la competiții internaționale, sărbătorirea Maeștrilor în etate ai Baroului Timiș, Serbarea de Crăciun, Corul Avocaților, Petrecerea de Crăciun a Tinerilor Avocați, Ziua Avocatului. Există distinși colegi avocați care, fără a deține poziții în organele profesionale ale baroului, sunt implicați în organizarea unor alte evenimente sociale consacrate, cum este Balul Vienez de la Timișoara. Sunt numai câteva exemple de implicare în păstrarea coeziunii corpului profesional.

Nicolae Cîrstea: Transparenta este o necesitate resimțită pe deplin în viața profesională. Este aceasta posibilă la nivelul Decanului/al Baroului?

Sergiu I. Stănilă: Transparența este obligatorie, nu numai posibilă. Nu trebuie să rămână un simplu deziderat, trebuie să devină un element de normalitate. Cum vă spuneam, sunt membru al Consiliului Baroului Timiș din anul 2012. Până în 2012 transparența era inexistentă în Baroul Timiș. Decanul Baroului, Consiliul Baroului, nu comunicau cu avocatul, nu informau avocații în legătură cu activitatea desfășurată. În cadrul Adunărilor Generale, o dată pe an, ni se prezentau niște rapoarte, niște dări de seamă formale, care în mare măsură evidențiau cifre sau statistici ale numărului de avocați din barou și ale formelor de exercitare a profesiei. Nici vorbă despre informări în legătură cu activitatea Decanului, a Consiliului Baroului.

Transparența la nivelul Decanului/Baroului Timiș este un punct important al programului meu de candidatură. A fost ulterior asumat și de alți candidați. Ce ne diferențiază totuși este gradul de implicare. Am constatat relativ repede că activitatea organelor profesionale din Baroul Timiș nu este una transparentă. După 2 ani de mandat, am propus și aplicat măsuri și m-am implicat în această direcție. Din anul 2014 mă ocup cu redactarea procesele-verbale ale ședințelor Consiliului Baroului Timiș, care se transmit tuturor colegilor consilieri prin e-mail, pentru a fi verificate, iar apoi sunt supuse ratificării în următoarea ședință de consiliu. Redactez ordinea de zi a fiecărei ședințe de consiliu, pe baza materialelor înregistrate la secretariatul baroului și pe baza propunerilor colegilor avocați. Redactez hotărârile adoptate de Consiliul Baroului Timiș. Mă ocup efectiv de aducerea la cunoștința tuturor avocaților din Baroul Timiș a hotărârilor luate, prin publicarea acestora pe site-ul Baroului Timiș. Toate aceste activități trec evident prin filtrul tuturor membrilor Consiliului Baroului Timiș. S-ar putea să vă întrebați, pe bună dreptate, de ce nu intră aceste preocupări în sarcina personalului administrativ al baroului. Așa s-a întâmplat până în anul 2014, activitatea fiind una ineficientă și netransparentă. Am propus modernizarea site-ului Baroului Timiș, introducerea funcționalității care permite transmiterea automată, prin e-mail, a tuturor informațiilor postate, către toți avocații din barou. Evident, această activitate se poate îmbunătăți, sincopele care se constată trebuie eliminate. La polul opus, înaintea alegerilor din anul 2012, colegii consilieri care îndrăzneau să ceară copii după procesele-verbale de ședință ale Consiliului Baroului Timiș, erau chiar certați, invocându-se diverse argumente.

Am candidat în anul 2012 la calitatea de membru al Consiliului Baroului Timiș, prezentându-mă în fața colegilor avocați cu un program. Am participat în anul 2014 pentru prima dată la Congresul Avocaților. La întoarcerea la Timișoara, am publicat pe site-ul Baroului Timiș un raport despre participarea mea, înțelegând astfel să mă justific celor care m-au delegat la acest eveniment. Anul acesta, am întocmit și transmis tuturor colegilor avocați din Baroul Timiș un raport de activitate al mandatului meu de membru al Consiliului Baroului Timiș, mandat acordat de Adunarea Generală în anul 2012. Niciunul dintre contracandidații mei la demnitatea de Decan nu a făcut acest lucru. Mi-am asumat în fața colegilor, prin programul meu, obligația de a da socoteală periodic și de a informa colegii avocați, în legătură cu activitatea Decanului. Așa înțeleg eu transparența care, repet, nu trebuie să fie un deziderat, ci o trăsătură normală a activității Decanului/Consiliului Baroului.

Nicolae Cîrstea: Modernizarea/modernitatea în interiorul corpului profesional este un deziderat care poate fi transpus în realitate?

Sergiu I. Stănilă: În anul 2016, modernizarea corpului profesional este obligatorie. Și da, poate și trebuie transpusă în realitate. M-am implicat în această activitate încă din anul 2012, când am fost ales în calitate de membru al Consiliului Baroului Timiș. Progresul societății, tehnologia, nu pot ocoli corpul profesional al avocaților.

Nicolae Cîrstea: Colegii și-ar dori, probabil, să vadă niște schimbări în bine în activitatea lor profesională dacă veți fi ales. Implicarea ar fi primul pas pentru a reuși în acest sens. Puteți detalia în ce sens s-ar putea ajunge la schimbări în bine prin implicare?

Sergiu I. Stănilă: Aveți dreptate, IMPLICAREA este deviza sub care cer încrederea corpului profesional pentru demnitatea de Decan. Activitatea mea de până acum, programul meu, ideile pe care doresc să le transpun în practică, constituie dovada afirmației anterioare.

Din 2012 m-am implicat în modernizarea Serviciului de Asistență Juridică (SAJ). Astăzi Baroul Timiș deține un program electronic de repartizare aleatorie a oficiilor, în funcție de anumite criterii, respectiv în funcție de sumele încasate de colegii care prestează asistența din oficiu în cauzele penale. În trecut delegațierul pentru oficii se afla în buzunarul responsabilului SAJ… Astăzi, împuternicirile avocațiale sunt expediate automat de program, prin e-mail, colegilor avocați desemnați în cauzele respective, precum și instanței/organului de urmărire penală. Avocații înscriși în SAJ nu se mai prezintă la sediul baroului, decât la final, pentru depunerea borderourilor de decontare a sumelor cuvenite.

Am încurajat și încurajez colegii avocați să comunice cu Baroul prin mijloace tehnice moderne, numai în cazuri excepționale să se deplaseze la sediul baroului. Timpul este esențial pentru un avocat. În acest sens, am implementat o adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a declarațiilor de venit, am implementat modalitatea de plată prin transfer bancar sau cu cardul bancar, de transmitere electronică a dovezilor de plată a taxelor și contribuțiilor profesionale. Avocații nu mai sunt nevoiți să se deplaseze la sediul baroului pentru aceste activități.

Am fost inițiatorul proiectului aprobat de Consiliul Baroului Timiș în anul 2014, prin care Baroul Timiș susține financiar activitatea de scanare a documentelor din dosarele instanțelor de judecată din Timișoara. În acest sens, au fost angajate două persoane, ale căror salarii au fost susținute de Baroul Timiș, care își desfășurau activitatea în arhiva Judecătoriei Timișoara, scanând documentele înregistrate de părți la dosarele instanței. În prezent, proiectul funcționează cu un singur angajat, al cărui salariu este achitat în continuare de Baroul Timiș. Modelul a fost preluat de la Baroul Cluj, fiind foarte puține instanțe în țară care scanează dosarele. Impactul benefic pentru avocați este major. Imaginați-vă că avocații din Timiș primesc la sediul profesional o parolă de acces pentru fiecare dosar în parte, în baza căreia pot viziona, pot salva pe calculatorul personal, pot printa, toate documentele componente ale unui dosar de pe rolul instanței de judecată, cereri, întâmpinări, citații, încheieri, hotărâri judecătorești etc.

Cum spuneam mai sus, m-am implicat în transformarea site-ului Baroului Timiș. Mi-aduc aminte că la un moment dat, în cadrul unei ședințe de consiliu, un coleg consilier a propus postarea pe prima pagină a site-ului a pozelor Decanului, pozelor membrilor Consiliului… Site-ul Baroului Timiș este într-un proces continuu de îmbunătățire, pentru a ajunge la ceea ce ar trebui să reprezinte: un instrument util pentru avocați. În acest sens, el trebuie să asigure o legătură directă și facilă cu site-ul UNBR, cu site-ul INPPA, trebuie să ofere informații zilnice, actuale și utile pentru profesia de avocat, trebuie să reprezinte un liant între Barou și avocați. În prezent, colegii mei au propus și lucrează la arhivarea electronică a dosarelor personale ale avocaților din Baroul Timiș, urmând a se studia posibilitatea accesării acestora prin site-ul Baroului, utilizând un user și o parolă de către fiecare avocat în parte.

Fiecare ședință de Consiliu este arhivată separat, conținând documentele înregistrate pentru ședință, ordinea de zi, procesul-verbal. Se lucrează la posibilitatea publicării ordinii de zi a ședinței de consiliu, la invitarea colegilor avocați să participe efectiv la ședințe, să propună soluții, proiecte. Am propus chiar și posibilitatea implicării și participării la ședințele de consiliu a colegilor avocați din orașele limitrofe Timișoarei, Sânnicolau Mare, Deta, Lugoj și Făget, unde funcționează birouri de avocați, pentru judecătoriile de acolo. De ce nu, chiar prin organizarea ședințelor de consiliu în aceste locații, pentru a vedea și soluționa problemele cu care se confruntă acești colegi. Am aflat personal anul acesta că majoritatea colegilor avocați din Sânnicolau Mare, de exemplu, erau dezinformați în legătură cu activitatea Decanului, a Consiliului Baroului Timiș.

Evident, implicarea în soluționarea problemelor de care se lovesc avocații zi de zi. Sunt dificultăți în raporturile cu organele fiscale, privind nedeductibilitatea unor cheltuieli efectuate de avocat în scopul exercitării profesiei; există situații în care dispozițiile statutare sau cele din legea de organizare a profesiei sunt incompatibile cu dispozițiile procedurale penale sau civile; problema diminuării onorariilor avocațiale, de multe ori justificată subiectiv; obligarea avocatului de către instanță, sub sancțiunea amenzii, să își desemneze avocat în substituire într-un proces penal, deși nu are acordul clientului în acest sens și enumerarea poate continua. Soluțiile pot fi identificate legislativ, la nivel central, însă rolul nostru, al celor care ne asumăm reprezentarea corpului profesional, constă în depunerea de diligențe în acest sens.

Nicolae Cîrstea: Avocatura este o profesie nobilă. Respectată. Mergând de la general la individual cum puteți transmite respectul cuvenit fiecărui coleg avocat prin activitatea dvs?

Sergiu I. Stănilă: De acord cu Dvs., avocatura este o profesie nobilă și respectată. De multe ori însă, cerem respect de la cei cu care interacționăm, de la instanțele de judecată, de la parchete, de la clienți chiar. Respectul nu trebuie cerut, el trebuie câștigat. De la modul în care se prezintă un avocat în fața interlocutorului, la pregătirea profesională, la discurs, totul trebuie să impună respect. Noi înșine, între colegi, trebuie să ne respectăm. Dacă mă refer la activitatea mea și fac o paralelă cu calitatea de membru al Consiliului sau chiar cu cea de Decan, pe care mi-am propus să o exercit în următorii 4 ani, dacă voi beneficia de încrederea colegilor mei, respect înseamnă și să saluți pe toată lumea, tot timpul, nu doar în campaniile electorale, respect înseamnă să participi la ședințele de consiliu, respect înseamnă să te implici în această activitate, să aplici programul cu care te-ai prezentat în fața colegilor când le-ai solicitat votul. Să îți respecți și să îți apreciezi colegii din Consiliul Baroului, care se implică necondiționat în această activitate. Respect înseamnă să recunoști proiectele și ideile implementate în beneficiul corpului profesional.

Nicolae Cîrstea: Există o dezbatere generală în interiorul profesiei privind „apărarea apărării”. Care este poziția dvs? Cum îi puteți proteja/apăra pe colegi ca și Decan?

Sergiu I. Stănilă: Orice discuție pe acest subiect trebuie să plece de la dispozițiile art. 881 din Statutul Profesiei de Avocat, potrivit cărora la cererea avocatului, Comisia permanentă a U.N.B.R. are obligația să apere reputația profesională a acestuia, dacă cercetările întreprinse și propunerile înaintate de consiliul baroului din care face parte avocatul fundamentează acest demers. Orice apărare/protejare trebuie să se realizeze în limitele legii și statutului. Au fost situații în Baroul Timiș în care colegi avocați au întâmpinat dificultăți în exercitarea profesiei de avocat. Situații care impuneau, în opinia mea, intervenția organelor profesiei, în apărarea avocaților în cauză. Nu îmi amintesc ca vreodată Baroul Timiș să ia atitudine în acest sens. Mă întreb de ce magistrații, care beneficiază de dispoziții legale similare în actele normative care le reglementează profesia, uzează de acestea în dese situații? De ce avocații nu sunt apărați?

Nicolae Cîrstea: La nivel instituțional ce ar fi de făcut? Poate fi Baroul un catalizator și un simbol la nivel regional?

Sergiu I. Stănilă: Ierarhizarea profesiei de avocat este stabilită de lege și de statut. Baroul Timiș poate îndeplini acest rol, de catalizator la nivel regional. Am propus în programul meu de candidatură organizarea unor întâlniri profesionale între reprezentanții și membrii barourilor, mai întâi la nivel regional și, de ce nu, mai târziu chiar la nivel național, sub coordonarea UNBR. Cu siguranță, problemele pe care le întâlnim în exercitarea profesiei, sunt similare în barouri, iar soluțiile identificate de colegii noștri ne sunt cu siguranță utile. Ne propunem deziderate cum sunt întâlnirile profesionale cu reprezentanții instanțelor, dar nu ne gândim la întâlniri similare între barouri. Vorbim de coeziune, de colegialitate, de avocați. Îmi puteți replica, spunându-mi că există Congresul Avocaților. Acesta are rolul și importanța lui, bine definite legislativ, însă nu răspunde în întregime ideii pe care am propus-o. Cred că putem să realizăm mai mult, în scopul identificării unor soluții comune, eficiente, pentru problemele întâlnite în profesia noastră.

Nicolae Cîrstea: Ce mesaj aveți pentru colegii care candidează împreună cu dvs? Dar pentru colegii din barou?

Sergiu I. Stănilă: Celor care candidează împreună cu mine, pentru demnitatea de Decan al Baroului Timiș, precum și celor care candidează pentru calitatea de membru al Consiliului Baroului Timiș, pentru calitatea de membru al Consiliului de Administrație și de membru al Comisiei de Cenzori a Filialei Timiș a Casei de Asigurări a Avocaților, le urez succes. Unora dintre ei, le transmit și faptul că sunt dezamăgit.
Pe colegii din Baroul Timiș îi asigur că vor identifica în mine aceeași persoană, dedicată profesiei de avocat, indiferent de timp și loc. Îi asigur că, în ipoteza în care îmi vor acorda încrederea Dumnealor, îmi voi exercita cu demnitate mandatul, nepunând alte interese în prim plan.

👍Vezi și: Interviu cu noul Decan al Baroului Timiș, Sergiu I. Stănilă

IMPLICAREA este deviza sub care cer încrederea corpului profesional pentru demnitatea de Decan was last modified: noiembrie 23rd, 2016 by Sergiu I. Stănilă

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Sergiu I. Stănilă

Sergiu I. Stănilă

Este doctor în drept, lector universitar titular în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității de Vest Timișoara, decanul Baroului Timiș și practician în insolvență.
A mai scris: