Avocatul este partenerul justiției, nu dușmanul ei!

28 ian. 2019
Vizualizari: 1934

Mircea Fica: Bună ziua, domnule Decan Avocat dr. Sergiu I. STĂNILĂ!

Sergiu I. Stănilă: Bună ziua dvs. și cititorilor dvs.!

 Mircea Fica: Baroul Timiș este unul dintre cele mai active din România. Care sunt principalele provocări ale acestei instituții în anul 2019?

Sergiu I. Stănilă: În general, Barourile trebuie să fie active, prin vocea Decanului și a membrilor Consiliului Baroului, în limitele prevederilor legale și statutare care reglementează profesia de avocat. Barourile trebuie să sprijine și să apere drepturile și interesele legitime ale avocaților săi, în principal, trebuie să sprijine și să apere profesia de avocat, în subsidiar. „Implicare” trebuie să fie deviza sub care atât Decanul, cât și membrii Consiliului Baroului trebuie să acționeze. Altfel nu au ce căuta în aceste demnități. Cred că au apus vremurile în care organele profesiei aveau doar un rol decorativ, bifau sau nu participarea la ședințe și enumerau în CV-uri aceste calități. Avocatul trebuie protejat și trebuie lăsat să își exercite profesia. Acest deziderat presupune deci un Barou activ, un Decan activ, un Consiliu al Baroului activ.

În această ordine de idei, începem, iată, anul 2019. Nu mi-am propus ceva în mod special pentru 2019, exercitându-ne activitatea, atribuțiile, pentru avocații din Baroul Timiș, în mod special, pentru profesia de avocat, în general.

Mircea Fica: Baroul Timiș a organizat și organizează o serie de conferințe și evenimente de interes profesional pentru avocați, cu participarea unor nume consacrate ale vieții juridice românești. Totodată, organizează o serie de evenimente sociale în interiorul profesiei. Care sunt cele mai importante conferințe planificate în acest an?

Sergiu I. Stănilă: Așa este! Din anul 2017, Baroul Timiș a reînceput să organizeze asemenea manifestări, deosebit de utile pentru corpul profesional. Am lipsit destul de mult de pe această hartă a manifestărilor profesionale, inadmisibil pentru un Barou, mai ales în condițiile în care suntem al treilea în țară, după București și Cluj, cu aproximativ 875 de avocați activi. Alături de unii colegi din Consiliul Baroului, care și-au înțeles misiunea pentru care au fost aleși, am organizat și organizăm anual două conferințe profesionale mari, în parteneriat cu INPPA, Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara și, respectiv, cu Universul Juridic.

Într-adevăr, la toate conferințele organizate până acum ne-am bucurat și am avut onoarea de a avea ca oaspeți de seamă pe unii dintre cei mai reprezentativi teoreticieni și practicieni ai dreptului. Nu voi face o enumerare a acestora, pentru a nu omite pe cineva. Și în anul 2019 ne-am propus să organizăm cel puțin o asemenea conferință, care să se bucure de aceeași rezonanță în mediul profesional.

În plus, începând cu primăvara anului 2018, am demarat organizarea unor evenimente profesionale intitulate de noi „Cafeneaua Juridică”, al căror scop constă în dezbaterea unor probleme teoretice, analizarea unor probleme practice de mare și imediată actualitate, aceste evenimente adresându-se unui număr restrâns de avocați și desfășurându-se efectiv în cafenele, pentru a elimina unele bariere de comunicare, întâlnite poate în cadrul riguros al unor conferințe științifice sau profesionale. Cafenelele Juridice vor continua și în 2019, ajungând în prezent la Ediția a V-a.

Firește, membrii Baroului Timiș au acces la conferințele profesionale organizate de celelalte Barouri, noi popularizând aceste evenimente, cu sprijinul Doamnelor și Domnilor Decani și al colegilor implicați în organizarea lor.

Anul 2019 va debuta însă, în acest domeniu al evenimentelor organizate de Baroul Timiș, cu Ședința Solemnă a Consiliului Baroului Timiș, care va avea loc în data de 25 ianuarie 2019. Evenimentul se află la a doua ediție, după cel organizat în anul 2018, fiind dedicat depunerii jurământului profesional de către mai tinerii noștri colegi, avocații stagiari, în cadru solemn. De asemenea, vor fi premiați colegii avocați din cadrul Baroului Timiș, care au obținut rezultate deosebite la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2018. Vom avea onoarea de a avea oaspeți la acest eveniment reprezentanți ai UNBR, reprezentanți ai unor Barouri de avocați din România, pe reprezentanții instanțelor de judecată din raza Curții de Apel Timișoara și ai parchetelor arondate, pe reprezentanții corpurilor profesionale cu care avocatul interacționează în exercitarea profesiei și pe reprezentanții unor parteneri economici din mediul de business din județul Timiș.

Ședința solemnă va fi urmată, în aceeași zi, de Conferința națională de Drept penal al afacerilor, Ediția a IV-a, organizată de Universul Juridic cu sprijinul câtorva parteneri, ediția de la Timișoara constituind o premieră națională, fiind prima organizată în afara Bucureștiului.

Apoi, în data de 26 ianuarie 2019, are loc Balul Avocaților, o manifestare tradițională deja, de înaltă ținută. Această serie de manifestări este legată de aniversarea, la data de 25 ianuarie a fiecărui an, a Zilei Baroului Timiș, atestat la 25 ianuarie 1875.

Va urma un turneu național de fotbal, dedicat avocaților din cadrul Barourilor din România, organizat la Timișoara la începutul lunii aprilie 2019. Apoi evenimentele organizate cu ocazia serbării, la data de 24 iunie 2019, a Zilei Avocatului român sau cele organizate cu ocazia serbării, la data de 25 octombrie 2019, a Zilei Avocatului european. Nu în ultimul rând, evenimentele organizate de Baroul Timiș pentru a serba copiii avocaților, cu ocazia Crăciunului, sau avocații pensionari din Baroul Timiș. De asemenea, vom duce mai departe un frumos proiect, intitulat Corul Avocaților, care s-a bucurat de succes atât în interiorul Corpului Profesional al Avocaților din Baroul Timiș, cât și în societate. Anul acesta, în luna decembrie, va avea loc al patrulea concert de colinde, primele trei derulându-se în fața unei audiențe care a umplut până la refuz bisericile unde s-au desfășurat. Proiectul a fost inițiat de colegul nostru, Domnul Avocat Paul CIUCUR, având scop caritabil.

Mircea Fica: Ați reușit să modernizați site-ul www.baroul-timis.ro și să creșteți nivelul de transparență între Barou și avocați. Ce alte măsuri administrative s-au luat pentru a îmbunătăți activitatea colegilor avocați?

Sergiu I. Stănilă: Am reconstruit website-ul www.baroul-timis.ro, pentru ca acesta să răspundă dezideratelor urmărite. Website-ul este în prezent un element important de identificare al oricărei entități, de relaționare și de informare, atât pentru membrii Baroului Timiș, cât și pentru justițiabili, instanțe de judecată, parchete sau alți terți. Discutând cu colegi avocați din Baroul Timiș, mai în glumă, mai în serios, aceștia observau transparența totală a activității Baroului Timiș, față de anii anteriori. Spuneau chiar că suntem prea transparenți. Revenind, este firesc să fie așa, din motivele pe care vi le-am expus mai sus. Este firesc ca membrii Baroului să cunoască activitatea Consiliului Baroului Timiș, a Decanului Baroului Timiș, precum și orice informație care interesează profesia de avocat. Noi publicăm ordinea de zi a fiecărei ședințe, hotărârile adoptate de Consiliul Baroului Timiș, orice comunicat sosește de la UNBR sau INPPA, manifestările și evenimentele organizate de noi etc.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Pe lângă website, membrii Baroului Timiș se bucură de un acces exclusiv (username și parolă individuale) la o platformă internă, care conține știri, informații și facilități care interesează numai profesia de avocat. În cadrul acestei platforme, fiecare avocat își poate calcula cotele de contribuție datorate bugetului casei de asigurări a avocaților, bugetului baroului și UNBR, poate genera și transmite automat declarația de venit lunar către CAA Filiala Timiș și, nu în ultimul rând, poate achita aceste cote de contribuție, în oricare dintre bugete, prin intermediul unei aplicații, cu ajutorul cardului bancar. Facilitatea există de câteva luni, fiind utilizată de tot mai mulți avocați din Baroul nostru. Tot în această platformă, am dezvoltat o aplicație care permite inițierea și votarea electronică a unor sondaje pe diverse teme, precum și transmiterea instantanee de documente în orice format, de la un avocat la altul.

Peste toate acestea, evident, încurajăm comunicarea între Barou, organele profesiei, pe de-o parte, și avocați, pe de altă parte, prin mijloace moderne de comunicare (e-mail), pentru a scurta cât mai mult timpul avocaților petrecut în rezolvarea problemelor administrative.

În cursul anului 2018 am instalat în incinta Palatului Dicasterial din Timișoara, la parter, poate cel mai modern Tablou al Avocaților dintr-un Barou din România, care funcționează pe un ecran TV foarte mare, preluând datele de identificare ale avocaților (nume, prenume, titlu științific, număr de telefon, adresă de email) de pe website-ul Baroului Timiș și oferind un cod QR, care, odată scanat cu un telefon mobil performant, salvează automat datele de identificare ale avocatului în telefonul respectiv. Sistemul este dotat cu o tastatură cu tehnologie bluetooth, cu ajutorul căreia se poate căuta un anumit avocat din întregul Tablou.

De asemenea, am renovat spațiul deținut de Baroul Timiș în baza unui contract de comodat, în incinta Palatului Dicasterial din Timișoara (spațiile comune, spațiile sanitare), organizând și dotând o garderobă modernă, cu spații de depozitare, cu acces individual pe bază de cartelă magnetică. Tot pe aceeași linie, am achiziționat și dotat holurile Palatului Dicasterial cu bănci și mese, care pot fi utilizate de avocați, justițiabili și orice persoană aflată în incinta acestei clădiri. Aceste corpuri de mobilier au fost achiziționate din fondurile Baroului Timiș și lăsate în custodia instanțelor de judecată care gestionează Palatul Dicasterial.

Mircea Fica: Serviciul de Asistență Juridică (SAJ) funcționează acum printr-un program electronic de repartizare a oficiilor. Ce alte avantaje conferă digitalizarea avocaților din Barou?

Sergiu I. Stănilă: Da, organizarea și funcționarea Serviciului de Asistență Juridică din cadrul Baroului Timiș, reglementate prin lege, statut, Regulamentul-Cadru pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile serviciilor de asistență judiciară ale barourilor, adoptat prin Hotărârea nr. 180 din 17 decembrie 2016 a Consiliului UNBR și, respectiv, Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de Asistență Juridică (SAJ) în Baroul Timiș, sunt gestionate printr-un program informatic, oferit de colegii din Baroul Dolj, cărora le mulțumim.

Programările se realizează aleatoriu, dintre avocații înscriși în Registrul de Asistență Judiciară, pe baza opțiunilor acestora. În momentul desemnării unui avocat, în baza adresei comunicată de instanță, parchet sau de către organul de poliție, programul informatic emite automat o împuternicire avocațială și o transmite prin e-mail avocatului desemnat și organului judiciar solicitant, care se îngrijește să ajungă la dosarul cauzei. Totodată, programul evidențiază sumele încasate de fiecare avocat înscris în Registrul de Asistență Judiciară, noi reglementând o limită maximă care, odată atinsă, conduce la blocarea automată a avocatului respectiv de la programări viitoare, până la momentul la care limita respectivă este atinsă de ceilalți colegi înscriși în Registrul de Asistență Judiciară. Vom lucra, în perioada care urmează, la optimizarea acestui program informatic, la conectarea lui cu platforma internă, cu website-ul Baroului Timiș. De asemenea, pe baza experiențelor întâlnite, lucrăm la modernizarea și adaptarea permanentă a Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Asistență Juridică (SAJ) în Baroul Timiș.

În prezent, în cadrul Baroului Timiș se arhivează electronic dosarele profesionale ale tuturor membrilor Baroului, aceștia urmând a avea acces individual la ele, pe baza unui username și a unei parole.

Aș include în cadrul noțiunii de digitalizare baza de date juridice www.universuljuridic.ro, care conține studii de specialitate, articole, practică judiciară, achiziționată de Baroul Timiș în cadrul unui parteneriat cu Editura Universul Juridic, la care, de asemenea, fiecare avocat din Baroul Timiș are acces gratuit, în baza unui username și a unei parole. Am fost primul Barou din țară care am încheiat un asemenea parteneriat, acum fiind la începutul celui de-al treilea an și propunându-ne dezvoltarea și extinderea lui, în beneficiul avocaților din Baroul nostru.

Nu în ultimul rând, Baroul Timiș pune gratuit la dispoziția avocaților stagiari câte un program legislativ informatic (basic, care conține toate actele normative), achiziționat în baza unui parteneriat încheiat cu Wolters Kluwer. Tot în baza acestui parteneriat, avocații definitivi din Baroul nostru își pot achiziționa programul legislativ complet, la un preț foarte bun, incomparabil mai mic față de variantele existente pe piața de profil din România.

Mircea Fica: Cum apreciați colaborarea Baroului Timiș cu celelalte profesii juridice organizate în România?

Sergiu I. Stănilă: Bună, însă există loc de mai bine. Trebuie să apreciez deschiderea de care a dat dovadă conducerea Tribunalului Timiș, care a inițiat o serie de întâlniri profesionale între reprezentanții corpului magistraților, ai avocaților, precum și ai altor profesii, experți contabili, alți experți judiciari etc. Manifestările au loc trimestrial, scopul acestora fiind acela al identificării problemelor întâlnite în desfășurarea activității profesionale și găsirii și aplicării unor soluții pentru remedierea acestora. Există disponibilitate de dialog și la nivelul Judecătoriei Timișoara, al Judecătoriei Sânnicolau Mare, al Judecătoriei Deta, precum și al altor organe judiciare, nominalizând doar instanțele cu reprezentanții cărora ne-am întâlnit și am dezbătut asemenea aspecte. Am avut discuții și la nivelul conducerii Curții de Apel Timișoara, încercând să punem bazele unei colaborări profesionale, în sprijinul avocatului și al eficientizării actului de justiție.

În această linie, de aproximativ 5 ani, Baroul Timiș achită salariul unui angajat care își desfășoară activitatea în incinta arhivei Judecătoriei Timișoara, scanând documentele dosarului electronic. Probabil din luna februarie 2019 vom mai angaja încă o persoană cu aceleași atribuții. Dosarul electronic este un mare câștig, atât pentru avocat, cât și pentru justițiabil, consultarea acestuia din birou, din fața unui computer, eliminând timpul pierdut cu deplasarea avocatului sau a justițiabilului la arhiva instanței de judecată. Colaborăm, cum spuneam, de 5 ani cu instanțele de judecată locale pe acest subiect.

Mircea Fica: Companiile și instituțiile românești trebuie să-și educe angajații, prin programe de integritate în afaceri, coduri interne de conduită și etica muncii etc. Cât de importante sunt acțiunile de prevenție, care să determine reducerea numărului de litigii și degrevarea instanțelor? Ce rol au avocații în acest program?

Sergiu I. Stănilă: Vă dau dreptate întrutotul. Din păcate, o asemenea conduită nu se regăsește decât la nivelul marilor companii, la nivelul multinaționalelor. Companiile mici fie nu își permit costul acestor activități, fie nu conștientizează riscurile la care se expun. Evident, dacă semnarea unui contract, derularea unor negocieri, redactarea unor coduri de conduită etc. ar purta girul unui jurist, al unui avocat, probabil că am putea discuta de o prevenție în adevăratul sens al cuvântului, care ar veni la pachet cu scăderea numărului de litigii de pe rolul organelor judiciare.

Există și o altă posibilitate de informare, de percepere a riscurilor unei anumite activități economico-profesionale, respectiv organizarea de manifestări, conferințe profesionale, dedicate unor domenii de nișă (cum este și cea care se organizează la Timișoara în data de 25 ianuarie 2019, despre care am vorbit mai sus) la care pot participa reprezentanți ai unor companii, ai unor agenți economici. În acest sens, intenționăm să dezvoltăm și asemenea parteneriate, în scopul prezentării, informării celor interesați despre riscurile unei conduite, ale executării unei obligații sau exercitării unui drept, despre ideea de răspundere.

Mircea Fica: Cum evaluați nivelul de concurență/competiție existent în prezent între cabinetele și societățile de avocatură care activează în județul Timiș?

Sergiu I. Stănilă: Sunt mai multe ingrediente, dacă vreți, în funcție de care putem discuta această temă a concurenței, a competiției între avocații din Baroul nostru. Cum spuneam mai sus, în Timiș activează aproximativ 875 de avocați. Marea majoritate sunt organizați în cabinete individuale, dar există și un număr important de societăți profesionale de avocați ori cabinete grupate. Sunt mulți avocați, în special cei mai tineri, care au pornit asocieri profesionale, înțelegând probabil că noțiuni precum specializarea, acoperirea unei raze teritoriale mai mari, număr mai mare de clienți, servicii profesionale de calitate sunt specifice muncii în echipă. Din discuțiile purtate cu colegii avocați, din numărul relativ mare al avocaților care participă la manifestările profesionale organizate de Baroul Timiș, îmi dau seama că nimeni nu neglijează pregătirea și perfecționarea profesională, studiul teoriei, doctrinei, dar și al practicii judiciare de specialitate.

Un rol important îl are și clientul, beneficiarul serviciului prestat de avocat. Dacă avem în vedere un client cu un anumit nivel de pregătire, un client care conștientizează ceea ce am amintit mai sus, care desfășoară activitate de prevenție la nivelul activității pe care o conduce, el sau compania sa, acest client va aprecia calitatea serviciilor avocațiale, nu neapărat rezultatul procesului, discutând de proces ca ultima ratio.

Clientul care vrea să câștige procesul și nu neapărat să se facă dreptate („într-un proces toți vor să câștige, nimeni nu vrea să se facă dreptate” spunea foarte frumos și elocvent un profesor în facultate, plecat, din păcate, la cele veșnice la începutul acestui an) nu va aprecia munca avocatului, ci doar rezultatul. Și atunci, evident că nu putem discuta despre concurență, despre competiție, pentru că nu ne putem raporta strict la numărul de procese câștigate.

În fine, un element foarte important în actuala perioadă îl reprezintă onorariul și costul unui proces. În condițiile creșterii substanțiale a cuantumului taxelor de timbru, în condițiile inexistenței unei grile de onorarii minimale pentru activitatea avocatului, în condițiile creșterii celorlalte costuri dintr-un proces (onorarii experți), onorariul avocațial poate determina, din păcate, concurența, competiția dintre avocați. Dacă mă întrebați, eu nu sunt de acord cu această concluzie, deși este o realitate. Până la urmă, avocatul este singurul care își poate aprecia munca, pregătirea, timpul alocat unei activități, eforturile depuse, compromisurile făcute în plan personal, familial, pentru a gestiona un proces, și numai el poate stabili onorariul pe care îl consideră potrivit pentru activitatea sa. Cuantumul onorariului nu trebuie să influențeze alegerea avocatului, clientul care face acest lucru o face din considerente economice probabil, nu din considerente care țin de calitatea muncii avocatului.

Mircea Fica: Sunteți și cadru didactic al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Cum percepeți interesul tinerilor pentru profesia de avocat?

Sergiu I. Stănilă: Da, așa este, începând cu anul 1999, an în care am absolvit studiile universitare și am dobândit și calitatea de avocat, sunt și cadru didactic al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în prezent având gradul didactic de lector universitar.

În opinia mea, învățământul juridic universitar a avut mult de suferit și încă suferă, odată cu liberalizarea accesului în universități, odată cu introducerea numărului nelimitat de locuri la admitere. Acest lucru, coroborat cu numărul foarte mare de facultăți de drept din țară, care generează în fiecare an câteva mii de absolvenți de drept, constituie un impediment în dezvoltarea unui interes crescut al tinerilor studenți pentru profesia de jurist, în general, și pentru aceea de avocat, în special.

Din fericire, Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara se numără printre cele mai apreciate instituții de învățământ juridic superior din România, accentul punându-se totuși pe calitatea actului de învățământ, și nu pe cantitatea de diplome eliberate. Totuși, bazinul de selecție al viitorilor studenți, al viitorilor judecători, avocați, notari, juriști este același pentru toate facultățile, ceea ce poate reprezenta un alt impediment.

Examenul de admitere în profesia de avocat este extrem de dificil, și este foarte bine că este așa, ceea ce constituie un alt impediment.

Anual, în Baroul Timiș, intră aproximativ 25-30 de avocați stagiari, cvasi-totalitatea lor provenind din rândurile absolvenților Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Acest număr, raportat la un număr total anual de aproximativ 200 de absolvenți, indică un procent de circa 15% absolvenți care acced anual în profesia de avocat. Procentul este mic, mulți absolvenți comparând profesia de avocat cu aceea de magistrat, alegând ultima variantă pentru că le conferă, probabil, mai multă siguranță, mai multă stabilitate.

Mircea Fica: Cum s-au integrat în profesie cele mai recente promoții de stagiari? Cum credeți că va evolua numărul debutanților în profesie în anii următori, ținând cont de cerere și ofertă?

Sergiu I. Stănilă: Aproape toți colegii care au promovat examenul de admitere în profesia de avocat, în fiecare an, au încheiat contracte de colaborare și formare profesională, exercitând profesia de avocat. Cred că sunt bine integrați în profesie, atât avocații coordonatori, cât și noi, cei care ocupăm vremelnic demnități în Baroul Timiș, depunând eforturi și venind în sprijinul lor. Există și un număr important de avocați stagiari care au formulat cerere de înscriere pe Tabloul Avocaților Incompatibili, întrucât au promovat și examenul de admitere la INM. În ultimii ani, cel puțin în Baroul Timiș, cifrele pe care vi le-am prezentat anterior sunt relativ constante. Avocatura nu mai este de mult doar o profesie, este un business, fiind influențată de nivelul financiar, economic al zonei la care ne raportăm. Personal, cred că viitorul este al formelor asociative de exercitare a profesiei de avocat, adaptate nivelului de progres al societății și cerințelor clientului. Aceste elemente vor influența, în viitor, integrarea tinerilor avocați în profesie.

Mircea Fica: Cum vedeți activitatea Uniunii Naționale a Barourilor din România din ultimii ani și ce măsuri considerați că ar trebui să ia conducerea acestei instituții pentru a reprezenta mai bine avocații în relația cu autoritățile statului?

Sergiu I. Stănilă: Fac parte din Consiliul UNBR, în calitate de Decan al Baroului Timiș, începând cu luna decembrie 2016. Până la acest moment, am participat la două congrese, fără a cunoaște foarte mult din activitatea UNBR.

Citesc toate informațiile care sunt transmise de UNBR, le aduc la cunoștința avocaților din Baroul Timiș. Particip la toate ședințele Consiliului UNBR, precum și la manifestări la care prezența mea este necesară.

Am remarcat o ușoară plafonare, să spunem, între membrii Consiliului UNBR, unii dintre ei ne(mai)fiind interesați în a aduce o contribuție la dezvoltarea profesiei de avocat, mulțumindu-se să participe pasiv la ședințe, și atât. În acest sens, alături de alți colegi, am propus și susținut câteva modificări legislative și statutare, în ceea ce privește alegerea membrilor Consiliului UNBR de către Adunările Generale ale Barourilor, nu de către Congres. Delegații la Congres nu cunosc reprezentanții altor Barouri, cu excepția Baroului din care fiecare delegat face parte, neputând astfel exprima un vot în deplină cunoștință de cauză, un vot care să genereze reprezentativitate, asumare. S-au făcut câțiva pași, mici, urmează și alții. Cred cu tărie că profesia de avocat are nevoie de o reformă, are nevoie de o lege rescrisă, cu păstrarea drepturilor câștigate și deținute în prezent și cu extinderea altora, toate acestea pentru a contribui la împlinirea dezideratului AVOCATUL ESTE PARTENER INDISPENSABIL AL JUSTIȚIEI. Cred cu tărie că avocații români trebuie să se implice în organizarea profesiei de avocat, măcar prin alegerea unor reprezentanți în cadrul organelor profesiei, care să lucreze pentru binele profesiei, dacă nu prin implicarea directă și nemijlocită în organele profesiei. Profesia de avocat are nevoie de norme clare, neinterpretabile, care să protejeze avocatul.

Apreciez eforturile depuse de membrii organelor de conducere a profesiei, care lucrează și conlucrează pentru adaptarea și modernizarea profesiei de avocat. Apreciez, în acest sens, programele europene accesate de UNBR, înființarea Registrului electronic al actelor întocmite de avocați prevăzute de art. 3 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 51/1995, a Registrului electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților, programele legislative puse la dispoziția avocaților, celelalte funcționalități ale contului avocatului de pe website-ul www.unbr.ro.

La acest nivel însă ar trebui să fim mai bătăioși, să ne apărăm drepturile și interesele legitime, să milităm pentru ca nemulțumirile avocaților din țară, multe dintre ele legitime, fără a le enumera aici, pentru că nu este nici locul, nici momentul, să nu se mai regăsească în viitor.

Mircea Fica: Cum apreciați calitatea actului de Justiție (Tribunale, Judecătorii, Curți de Apel, Înalta Curte de Casație și Justiție) în 2018? Ce așteptări aveți pentru 2019?

Sergiu I. Stănilă: Anul 2018 a fost zguduit de mai multe scandaluri. A fost „anul protocoalelor”, dacă îmi este permis a spune. Firește că aceste discuții au întinat calitatea actului de justiție. Eu însă o să apreciez calitatea actului de justiție prin prisma avocatului, PARTENER INDISPENSABIL AL JUSTIȚIEI.

Atunci când toți magistrații, judecători sau procurori, și toate organele judiciare de poliție vor înțelege că avocatul este partenerul justiției, și nu dușmanul ei, atunci actul de justiție, din această perspectivă, va fi perfect sau aproape perfect.

La nivelul instanțelor locale și al celorlalte organe judiciare din județul Timiș, acest deziderat a fost și nu a fost respectat. Încă există un număr semnificativ de cazuri în care judecătorii reduc onorariile avocaților, de multe ori nejustificat, sumele rezultante fiind derizorii. Se reduc inclusiv onorariile din cauzele penale din oficiu, unde și așa cuantumul acestora, stabilit prin Protocolul nr. 48025/2015 și nr. 21-DCAJ-2015 încheiat între Ministerul Justiției și UNBR, este foarte mic. Încă există un număr semnificativ de cazuri în care judecătorii desconsideră avocatul, cererile pe care acesta le formulează (de amânare justificată, de exemplu), ignoră voința clientului (interdicția de substituire în procesul penal, de exemplu). Cum am spus, există dialog, există deschidere din partea conducerii instanțelor pentru remedierea acestor situații și apreciem acest lucru.

Spre sfârșitul anului 2018, în urma unui conflict intervenit între un polițist din cadrul IPJ Timiș și un avocat din cadrul Baroului Timiș, pe marginea accesului avocatului în sediile IPJ Timiș, având asupra sa telefonul mobil, noi am luat poziție publică, condamnând aceste practici. Ca urmare, poziției Baroului Timiș s-au raliat mai multe barouri, respectiv Baroul București, Baroul Dolj, Baroul Cluj, Baroul Ilfov, avocați din țară în mod individual, a fost sesizată Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Combaterea Corupției și Petiții din Senatul României, care a stabilit că practica reținerii telefoanelor, precum și ale altor echipamente necesare desfășurării activității (tablete, laptop-uri), dar și practica verificării conținutului servietelor avocaților prin răsturnarea conținutului acestora în public este una abuzivă, care contravine legislației europene (art. 6 CEDO) și drepturilor și îndatoririlor avocaților, așa cum sunt acestea reglementate în Legea nr. 51/1995 și în Statutul profesiei de avocat, având ca efect prejudicierea drepturilor legitime, atât ale justițiabililor, cât și ale avocaților.

În fine, atât timp cât avocatul și justițiabilul sunt citați pentru ora 9:00 și pleacă din sala de judecată la ora 13:00 sau la ora 20:00, nu cred că putem discuta elogiativ despre calitatea actului de justiție. În special avocatul nu poate fi determinat, chiar și indirect, să își desfășoare activitatea doar în acea sală de judecată, unde așteptarea apelării cauzei pare uneori o veșnicie. Avocatul trebuie să se ocupe și de alți clienți. Am solicitat în dese rânduri colegilor magistrați de la instanțele locale stabilirea unui program de apelare a cauzelor, pe intervale orare. Deocamdată nu am reușit punerea în practică a acestei idei, care va simplifica mult actul de justiție și îi va spori calitatea. Sunt însă încrezător că se vor găsi soluții la toate problemele sesizate și la cele nesesizate, dar existente, atâta timp cât și în corpul profesional al magistraților există oameni dedicați, oameni implicați.

Mircea Fica: Cum a început și ce înseamnă astăzi SCA STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII?

Sergiu I. Stănilă: În anul 2003 am înființat, alături de partenera mea (și în plan profesional și în plan personal), SCA STĂNILĂ ȘI ASOCIAȚII, la început mai mult din considerente practice. Ulterior, am dezvoltat acest proiect, care în prezent numără 5 avocați care conlucreză și colaborează permanent în exercitarea profesiei de avocat. Încercăm și reușim să răspundem cu profesionalism și seriozitate problemelor ridicate de clienți, oferindu-le soluțiile juridice cele mai eficiente.

Mircea Fica: Cum găsiți echilibrul între viața personală și cea profesională? Ce lucruri aduc bucurie în viața dumneavoastră, în afara profesiei de avocat?

 Sergiu I. Stănilă: Să știți că reușesc acest lucru, acceptând însă și unele compromisuri pe care trebuie să le fac, în detrimentul vieții personale. De multe ori, mă prinde ora 23:00 sau chiar 01:00 lucrând vreun dosar sau finalizând diverse acte ce țin de activitatea Baroului Timiș. Sunt și un tip destul de exigent, nu îmi prea place să verific sau să controlez munca altuia, preferând să lucrez eu de la început. De aceea, de exemplu (poate că o să zâmbiți, dar este adevărat) eu tehnoredactez procesele-verbale de ședință ale Consiliului Baroului Timiș, hotărârile Consiliului, deciziile Decanului, eu gestionez întreaga activitate de publicare și informare realizată prin intermediul website-ului www.baroul-timis.ro. Și o să continui să o fac, atât timp cât eventualele consecințe negative în plan personal se rezumă doar la puțin (mai mult) timp pierdut.

Nu aș fi putut realiza aceste lucruri fără înțelegerea soției mele, Laura Maria Stănilă, cadru didactic universitar și avocat, care mi-a fost și este mereu alături și m-a încurajat în ceea ce fac.

Avem doi copii minunați, care, evident, constituie centrul universului nostru, și un cățel, Mozart, un Mastiff Tibetan de 3 ani și vreo 80 de kilograme.

În timpul liber, atât cât este el, ne place să călătorim, în special cu mașina, nu contează unde, important este să fim împreună.

Ca hobby-uri personale, aș enumera cititul, plimbatul cu ATV-ul, șofatul, cum am precizat anterior, și vizionatul meciurilor de fotbal de bună calitate.

 Mircea Fica: Domnule Decan Avocat dr. Sergiu Stănilă, vă mulțumim pentru că ați avut amabilitatea de a răspunde întrebărilor noastre.

Sergiu I. Stănilă: Eu vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o! Vă salut și îi salut pe cititorii Universul Juridic!

Atunci când toți magistrații, judecători sau procurori, și toate organele judiciare de poliție vor înțelege că avocatul este partenerul justiției, și nu dușmanul ei, atunci actul de justiție, din această perspectivă, va fi perfect sau aproape perfect”.


* Interviul a fost publicat în Legal Magazin nr. XX. Ediție specială de Banat, ianuarie, 2019.
Avocatul este partenerul justiției, nu dușmanul ei! was last modified: ianuarie 28th, 2019 by Sergiu I. Stănilă

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Sergiu I. Stănilă

Sergiu I. Stănilă

Este doctor în drept, lector universitar titular în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității de Vest Timișoara, decanul Baroului Timiș și practician în insolvență.
A mai scris: