Cuvinte-cheie "memoriu de recurs"

 • Lipsa criticilor concrete de nelegalitate a hotărârii recurate care să vizeze aspectele ce au făcut obiectul analizei instanţei de apel care a determinat soluţia de respingere a apelurilor formulate în cauză. Constatarea nulității recursului

 • Invocarea încălcării, în mod grav, a drepturilor procesuale fundamentale. Respingerea recursului ca fiind inadmisibil

 • Critici ce vizează lipsa de tipicitate a infracţiunilor de cumpărare de influenţă, dare de mită și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Recurs nefondat

 • Neîndeplinirea depunerii dovezii achitării taxei judiciare de timbru în cuantumul stabilit de către instanţă. Sancţiunea anulării cererii de recurs

 • Motiv de recurs privind situaţiile în care instanţa aplică un act normativ care nu este incident în pricina dedusă judecăţii. Critici nefondate

 • Analiza recursului sub aspectul posibilităţii de încadrare a criticilor formulate în cazurile de nelegalitate limitativ prevăzute de lege. Sancțiunea nulității recursului

 • Contestația în anulare. Erori materiale ce au avut ca urmare pronunţarea unei soluţii greşite de către instanţa de judecată. Respingerea contestației

 • Critici în ceea ce priveşte respingerea cererii de chemare în judecată pe motiv că a fost formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Respingerea recursului declarat

 • Invocarea motivelor străine de natura cauzei reţinute în motivarea hotărârii și reguli de procedură civilă ce au fost încălcate de instanţa de recurs. Respingerea recursului ca nefondat

 • Reevaluarea naturii contractului juridic intervenit între părţile contractante. Admiterea recursului declarat, casarea cauzei şi trimiterea spre rejudecare la aceeaşi curte de apel

 • Jurisprudență

  Vezi tot

  PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice