Cuvinte-cheie "declinare reciproca de competenta"

 • Solicitare privind luarea în calcul a grupelor I şi a II-a de muncă în perioadele menţionate în raportul de expertiză şi obligarea pârâtei la emiterea unei adeverinţe în acest sens

 • Competența de soluționare a acțiunilor în justiţie îndreptate împotriva deciziilor de soluţionare a contestaţiilor administrative îndreptate împotriva actelor emise de către autorităţile cu competenţe în administrarea fondurilor europene

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la calcularea, plata şi alocarea sumelor necesare pentru fiecare lună, până la recunoaşterea efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţiţi şi venitul efectiv plătit

 • Cerere privind obligarea pârâtului de a determina cu exactitate suma de restituit pentru perioada în care reclamanta a fost scutită de la plata impozitului pe venit și rectificarea statelor de plată aferente

 • Cerere privind stabilirea şi recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi celelalte drepturi aferente, repararea prejudiciului creat prin neacordarea drepturilor de care ar fi trebuit să beneficieze reclamanții și obligarea pârâtului la alocarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale solicitate

 • Conflict negativ de competență. Declinare reciprocă de competenţă în soluţionarea cererii de încuviinţare a executării silite

 • Solicitare privind constatarea muncii efectuate în grupele I şi a II-a de muncă în perioadele menţionate în raportul de expertiză şi obligarea pârâtei la emiterea unei adeverinţe în acest sens

 • Repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale, reprezentat de diferenţa salarială rezultată dintre noua indemnizaţie de încadrare şi indemnizaţia actuală

 • Stabilirea instanței de executare. Pronunţarea încheierii de încuviinţare a executării silite

 • Contestaţie la executare formulată împotriva actelor emise în dosarul de executare. Declinări reciproce de competenţă

 • Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice