Cuvinte-cheie "declinare reciproca de competenta"

 • Cerere în vederea constatării faptului că activitatea pe care au desfăşurat-o reclamanții se încadrează în proporţie de 90% în grupa I de muncă

 • Cerere în vederea constatării activității prestate de reclamant în perioada menționată ca fiind încadrată în grupa a II-a de muncă şi obligarea pârâtului la eliberarea unei adeverinţe care să ateste încadrarea în această grupă

 • Solicitare privind stabilirea locuinţei minorului la domiciliul tatălui, iar în subsidiar, stabilirea unui program de vizitare a minorilor. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere în vederea recunoașterii stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial în raport cu personalul auxiliar de specialitate și repararea prejudiciului produs prin acţiunea pârâţilor

 • Cerere în vederea recunoașterii stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial, uniformizarea modului de calcul al salariilor pentru desfăşurarea activităţii în aceleaşi condiţii de vechime în muncă şi în funcţie și repararea prejudiciului produs prin acţiunea pârâţilor

 • Solicitarea creditoarei, prin executorul judecătoresc, privind încuviinţarea executării silite a titlului executoriu constând într-un contract de credit, împotriva debitoarei. Stabilirea instanţei competente teritorial să soluţioneze cererea de încuviinţare a executării silite dedusă judecăţii

 • Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâtului, în calitate de angajator, la plata sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare şi masă suportate de către reclamantă și plata unei sume reprezentând prejudiciu de imagine, cu cheltuieli de judecată. Stabilirea competenței de soluționare a cererii

 • Solicitare în vederea obligării pârâților la acordarea către reclamanţi a despăgubirilor reprezentând stimulentul de risc plus dobânda legală penalizatoare. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cererea de încuviinţare a executării silite. Competenţă teritorială succesivă în favoarea instanţei în circumscripţia căreia se regăseşte sediul/domiciliul creditorului

 • Solicitare privind obligarea pârâților la plata drepturilor salariale, plata dobânzii legale, plata contribuţiilor fiscale, sociale şi medicale aferente întregii perioade contractuale și obligarea ambelor societăţi pârâte la eliberarea unui Raport al salariatului din care să rezulte vechimea aferentă

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice