Cuvinte-cheie "declinare reciproca de competenta"

 • Solicitare privind dispunerea recalculării indemnizaţiei de încadrare, repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale, reprezentat de diferenţa salarială rezultată dintre noua indemnizaţie de încadrare și emiterea ordinelor şi alocarea fondurilor necesare plăţii diferenţelor băneşti corespunzătoare

 • Solicitare privind anularea deciziei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor – concursul de ofiţeri de poliție – specialitatea permise și examinări, validarea rezultatelor concursului și numirea reclamantului în funcţia de ofiţer de poliţie – funcţionar public cu statut special

 • Cerere privind anularea deciziei de imputare, exonerarea reclamantului de la plata sumei imputate, restituirea sumelor reţinute cu acest titlu şi suspendarea efectelor deciziei de imputare

 • Cerere privind dispunerea obligării pârâtului la recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente ale reclamantei, plata sumei reprezentând diferenţa dintre venitul la care reclamanta este îndreptăţită și venitul efectiv încasat și plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare aferente

 • Cerere privind dispunerea recunoaşterii stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial, uniformizarea modului de calcul al salariilor și repararea prejudiciului produs prin acţiunea pârâţilor până la data încetării stării de discriminare

 • Cerere privind încadrarea contestatorului în funcţia de medic primar cardiolog-coordonator şi plata drepturilor salariate aferente funcţiei de medic coordonator. Determinarea instanţei competente material şi teritorial să soluţioneze cererea

 • Cerere privind anularea procesului-verbal de contravenţie prin care petenta a fost sancţionată pentru săvârşirea faptelor contravenţionale reprezentând punerea în circulație a unui autovehicul fără a avea asigurare obligatorie RCA

 • Conflictele privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

 • Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene. Competenţa teritorială facultativă. Posibilitatea reclamantului de a alege competenţa de soluţionare a cauzei între mai multe instanţe deopotrivă competente

 • Competența instanţei de executare. Soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice