Solicitare privind anularea deciziei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor – concursul de ofiţeri de poliție – specialitatea permise și examinări, validarea rezultatelor concursului și numirea reclamantului în funcţia de ofiţer de poliţie – funcţionar public cu statut special

14 nov. 2023
Vizualizari: 282
  • C. muncii: art. 266
  • C. muncii: art. 269 alin. (2)
  • Legea nr. 62/2011: art. 210
  • NCPC: art. 127 alin. (1)
  • NCPC: art. 133 pct. 2 teza I
  • NCPC: art. 135 alin. (1) şi (4)

Prin cererea înregistrată sub nr. x/2021, dosar format în urma disjungerii, reclamanții A., B. și C. au chemat în judecată pârâții Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați, Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați, precum și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, solicitând stabilirea în alți parametrii a drepturilor salariale ale acestora.

Prin sentința civilă nr. 2910 din 23 noiembrie 2021, Tribunalul Prahova, secția I civilă a admis excepția necompetenței teritoriale a Tribunalului Prahova, invocată din oficiu de instanță și a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Galați.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1409 din 8 iunie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând actele dosarului în vederea emiterii regulatorului de competență, Înalta Curte reține următoarele:

Potrivit art. 133 pct. 2 teza I din C. proc. civ., există conflict negativ de competență când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces.

Verificând dacă sunt întrunite cerințele acestui text de lege, Înalta Curte constată că cele două instanțe – Tribunalul Galați și Tribunalul Prahova – s-au declarat deopotrivă necompetente să judece aceeași cauză, declinările de competență între instanțele sesizate sunt reciproce și cel puțin una dintre ele este competentă să soluționeze cauza.

Fiind îndeplinite condițiile anterior evocate, Înalta Curte va proceda la emiterea regulatorului de competență.

Se constată că litigiul vizează un conflict de muncă declanșat de către reclamanți ce au calitatea de specialiști IT.

Potrivit art. 127 alin. (1) din C. proc. civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018:

„dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cerere de competența instanței la care își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, va sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea”, iar conform alin. (2), „în cazul în care cererea se introduce împotriva unui judecător care ar fi de competența instanței la care își acesta își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii”.

Totodată, potrivit art. 127 alin. (3) din C. proc. civ., dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în cazul procurorilor, asistenților judiciari și grefierilor.

Norma legală este de strictă interpretare, astfel că nu poate fi extinsă, prin analogie în raport cu raza de desfășurare a activității, la alte categorii de salariați, nevizate în mod expres prin lege.

Reclamanții din prezenta cauză nu intră în sfera de aplicare a art. 127 din C. proc. civ., întrucât, pentru a fi incident alin. (3) raportat la alin. (1) al articolului, este necesar ca judecătorul/procurorul/grefierul (nu și specialiștii IT), care are calitatea de reclamant, să funcționeze în cadrul instanței (unității de parchet corespunzătoare) care este competentă să soluționeze cauza sau în cadrul instanței (unității de parchet corespunzătoare) superioare celei competente.

În cauză, nu pot fi reținute nici prevederile art. 127 alin. (2) și alin. (2)^1 din C. proc. civ., întrucât acestea se referă la cereri introduse împotriva unei instanțe de judecată, iar nu împotriva unei unități de parchet de pe lângă o instanță.

Astfel, competența revine în primă instanță tribunalului, în temeiul art. 266 și art. 269 alin. (2) din Codul Muncii, precum și al art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.

Potrivit art. 266 din Codul muncii:

„Jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum și a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod”, iar conform art. 269 din Codul muncii:

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

„Judecarea conflictelor de muncă este de competența instanțelor judecătorești, stabilite potrivit legii. (2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanței competente în a cărei circumscripție reclamantul își are domiciliul sau reședința ori, după caz, sediul”.

Conform prevederilor art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, care completează art. 269 alin. (2) Codul muncii, cererile referitoare la soluționarea conflictelor individuale de muncă se adresează tribunalului în a cărui circumscripție își are domiciliul sau locul de muncă reclamantul.

Așadar, la determinarea instanței competente este necesar a se avea în vedere domiciliul reclamanților sau locul de muncă al acestora.

În speță, așa cum rezultă din înscrisurile dosarului, locul de muncă al reclamanților se află în municipiul Galați .

Față de aceste considerente, în aplicarea art. 135 alin. (1) și (4) din C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Galați.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare privind anularea deciziei Comisiei de soluționare a contestațiilor – concursul de ofițeri de poliție – specialitatea permise și examinări, validarea rezultatelor concursului și numirea reclamantului în funcția de ofițer de poliție – funcționar public cu statut special was last modified: noiembrie 14th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.