Cuvinte-cheie "conflict negativ de competenta"

  • Competenţa de soluţionare a apelurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă în materia conflictelor de muncă

  • Conflict negativ de competență. Declinare reciprocă de competenţă în soluţionarea cererii de încuviinţare a executării silite

  • Aprecierea diferită a două instanţe cu privire la calificarea cererii deduse judecăţii şi la dispoziţiile legale incidente în stabilirea competenţei de soluţionare a litigiului

  • Solicitare privind constatarea muncii efectuate în grupele I şi a II-a de muncă în perioadele menţionate în raportul de expertiză şi obligarea pârâtei la emiterea unei adeverinţe în acest sens

  • Solicitare de obligare a pârâţilor la recalcularea indemnizaţiilor de încadrare luând în considerare coeficientul de multiplicare

  • Cerere privind obligarea pârâtului la eliberarea unei noi adeverinţe în vederea calculării pensiei de serviciu a reclamantei, cu menţionarea veniturilor şi celorlalte elemente specifice

  • Termenul-limită pentru invocarea necompetenţei de ordine publică sau pentru verificarea din oficiu a competenţei de către instanţă. Primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe

  • Cerere privind constatarea inexistenţei deciziei de sancţionare și obligarea intimatei la reintegrarea contestatorului pe postul avut anterior

  • Dezînvestirea reciprocă a două instanţe aflate în conflict. Aplicarea unor norme de competenţă teritorială diferite

  • Contestaţie la executare. Invocarea cauzei de micşorare a pedepsei, ulterioară rămânerii definitive a hotărârii de condamnare