Cuvinte-cheie "conflict negativ de competenta"

 • Solicitare în vederea plății ajutorului la trecerea în rezervă cuvenit fiecărui reclamant și a unui ajutor pentru vechimea efectivă avută până la data trecerii în rezervă în sistemul de apărare

 • Contestaţie în anulare împotriva unei sentințe penale rămasă definitivă prin neapelare. Stabilirea instanţei competente pentru soluționarea cauzei

 • Solicitare privind obligarea pârâţilor la recunoaşterea şi plata drepturilor salariale cu includerea unui spor la salariul de bază de 25% corespunzător nivelului maxim de secretizare pe care îl deţin reclamanţii în exercitarea funcţiei cu acces la informaţii clasificate

 • Solicitare privind dispunerea recunoaşterii şi plata drepturilor salariale rezultate prin includerea unui spor de 25% în salariul de bază deoarece reclamanții ocupă funcţii cu acces la informaţii clasificate din clasa secret de stat. Stabiliera competenței de soluționare a cererii

 • Contestaţie la executare prin care se invocă împrejurări anterioare pronunţării sentinței penale, nu incidente apărute ulterior, şi care constau într-o nelămurire cu privire la perioada ce urmează a fi executată concret de persoana condamnată

 • Solicitare în vederea recunoaşterii stării de discriminare în care se află reclamanţii din punct de vedere salarial, emiterea unor noi decizii de încadrare şi salarizare a reclamanţilor, uniformizarea modului de calcul al salariilor, repararea prejudiciului produs și obligarea pârâţilor la plata sumelor reprezentând diferențele salariale

 • Solicitare în vederea obligării pârâților la recunoaşterea stării de discriminare în care se află reclamanţii din punct de vedere salarial în raport cu alţi angajaţi din cadrul Ministerului Justiţiei şi repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale

 • Solicitare în vederea recunoașterii reclamanților, ca procurori numiţi cu funcţii de conducere sau execuţie, dreptul la plata diurnei procurorilor detaşaţi în cuantum de 2% din indemnizaţia de încadrare brută lunară și emiterea unor noi ordine salariale în acest sens

 • Acțiune civilă în vederea dispunerii desfacerii căsătoriei dintre părţi, din culpă comună, iar în subsidiar, desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor și revenirea la numele purtat anterior de către reclamantă. Stabilirea competenţei de soluţionare a litigiului

 • Solicitare în vederea obligării pârâtul la plata sumelor reprezentând contravaloarea dreptului la diurnă şi a dreptului pentru facilitarea legăturii cu familia şi recreere pentru perioada/perioadele în care reclamanții şi-au desfăşurat atribuţiile de serviciu prin detaşare în cadrul unor misiuni de menţinere a păcii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice