Cuvinte-cheie "conflict negativ de competenta"

 • Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

 • Noţiunea de „domiciliu”. Stabilirea domiciliului persoanei fizice în vederea exercitării drepturilor şi libertăţilor sale civile

 • Solicitare privind obligarea pârâților la recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale aferente și plata pentru fiecare lună, până la plata efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţiţi reclamanții şi venitul efectiv plătit

 • Competența instanţei de executare. Soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite

 • Cerere privind dispunerea obligării pârâţilor la recalcularea și plata diferenţelor salariale rezultate din noua indemnizaţie de încadrare. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Plângere contravenţională privind anularea procesului-verbal prin care s-a reţinut că petentul a condus depăşind viteza maximă admisă de lege. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitare privind obligarea pârâtului la plata sumelor reprezentând contravaloarea dreptului la diurnă şi a dreptului pentru facilitarea legăturii cu familia şi recreere

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la emiterea adeverinţei-tip pentru pensia de serviciu cu indicarea venitului brut din ultima lună de activitate. Stabilirea competenţei de soluţionare a litigiului

 • Cerere privind obligarea pârâtei la repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii actului de desfacere a contractului individual de muncă, reintegrarea reclamantului pe funcţia deţinută și plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat dacă nu ar fi fost desfăcut contractul de muncă

 • Solicitare în vederea dispunerii recalculării indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente pentru perioada în care reclamantele au avut calitatea de judecători stagiari și plata pentru fiecare lună, până la recunoaşterea efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţite şi venitul efectiv plătit

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice