Cuvinte-cheie "conflict negativ de competenta"

 • Solicitare în vederea obținerii de despăgubiri egale cu diferenţa dintre salariul încasat şi salariul pe care ar fi trebuit să îl încaseze reclamanții prin luarea în considerare a coeficienţilor de multiplicare, precum şi plata dobânzii legale aferente, începând cu data săvârşirii faptei prin care au fost discriminaţi din punct de vedere salarial

 • Cerere privind dispunerea recalculării indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente, precum şi repararea prejudiciului creat prin neacordarea drepturilor de care ar fi trebuit să beneficieze reclamanta

 • Solicitarea creditoarei, prin executorul judecătoresc, privind încuviinţarea executării silite a titlului executoriu rezultat din contractul de credit, împotriva debitoarei. Stabilirea competenței teritoriale de soluționare a cererii de încuviinţare a executării silite

 • Cerere privind obligarea pârâților la recalcularea indemnizaţiei de încadrare brute lunare şi a celorlalte drepturi aferente salariilor individuale ale fiecăruia dintre reclamanţi și dispunerea recunoaşterii stării de discriminare în care se află din punct de vedere salarial

 • Cerere privind obligarea pârâtei la încadrarea salariaţilor, având calitatea de personal silvic, ce ocupă funcții care potrivit atribuţiilor din fișa postului presupun condiţii speciale de muncă și obligarea la încheierea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă ale salariaţilor

 • Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâtului, în calitate de angajator, la plata sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare şi masă suportate de către reclamantă și plata unei sume reprezentând prejudiciu de imagine, cu cheltuieli de judecată. Stabilirea competenței de soluționare a cererii

 • Solicitare privind dispunerea recalculării, pentru perioada începând cu numirea reclamantului în calitate de auditor de justiţie, a indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale. Stabilirea competenței de soluționare a litigiului

 • Cerere privind emiterea unui ordin de protecţie împotriva pârâtului şi obligarea acestuia la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de reclamantă, precum şi faţă de reşedinţa şi locul său de muncă

 • Solicitare în vederea recunoaşterii stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial în raport cu personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul D.N.A. şi D.I.I.C.O.T. și obligarea pârâtului la recalcularea indemnizaţiei de încadrare brute lunare şi a celorlalte drepturi aferente salariilor individuale

 • Solicitare în vederea obligării pârâților la acordarea către reclamanţi a despăgubirilor reprezentând stimulentul de risc plus dobânda legală penalizatoare. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice