Cuvinte-cheie "conflict de munca"

  • Solicitare privind obligarea pârâtului la plata daunelor ocazionate unităţii reclamante prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu

  • Cerere de chemare în judecată privind obligarea pârâţilor la plata în favoarea reclamanţilor a diferenţelor de drepturi salariale, reprezentând majorările succesive şi cumulative ale salariilor de bază. Recurs respins ca inadmisibil

  • Solicitare privind anularea deciziei de concediere, reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior și plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate

  • Solicitarea privind obligarea pârâtei la plata despăgubirilor băneşti, egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, cu dobânda şi cu celelalte drepturi băneşti de care ar fi beneficiat ca salariat, la plata contribuţiilor către casa de pensii, şomaj, sănătate și repunerea părţilor în situaţia anterioară

  • Conflict de muncă. Solicitare privind reîncadrarea şi recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente şi obligarea la plata pentru fiecare lună până la recunoaşterea efectivă a dreptului pretins

  • Conflict de muncă în cadrul căruia reclamantul solicită acordarea de daune-interese invocând reaua-credinţă a pârâtei cu privire la refuzul de a îl încadra în grupa a II-a de muncă şi de a-i elibera o adeverinţă în acest sens

  • Cerere introdusă împotriva unui judecător, procuror, asistent judiciar sau grefier care îşi desfăşoară activitatea la instanţa competentă să judece cauza

  • Solicitarea pronunţării unei hotărâri judecătoreşti prin care să se constate venitul brut corect şi obligarea pârâtului la emiterea altei adeverinţe în care să se înscrie suma reală şi legală

  • Solicitarea anulării deciziei de încetare a contractului individual de muncă, reintegrarea contestatoarei pe postul avut anterior și plata salariilor pe care le-ar fi primit

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de muncă cu element de extraneitate. Competența teritorială. Conflict negativ de competență