Cuvinte-cheie "conflict de munca"

 • Cerere în vederea constatării faptului că activitatea pe care au desfăşurat-o reclamanții se încadrează în proporţie de 90% în grupa I de muncă

 • Solicitare privind obligarea pârâților la recunoaşterea şi plata drepturilor salariale rezultate prin includerea unui spor în salariul de bază deoarece reclamanții ocupă funcţii cu acces la informaţii clasificate din clasa secret de stat

 • Solicitare privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare luând în considerare coeficientul de multiplicare şi repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale reprezentat de diferenţa salarială rezultată dintre noua indemnizaţie de încadrare şi indemnizaţia actuală

 • Cerere privind obligarea pârâtei la încadrarea salariaţilor, având calitatea de personal silvic, ce ocupă funcții care potrivit atribuţiilor din fișa postului presupun condiţii speciale de muncă și obligarea la încheierea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă ale salariaţilor

 • Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâtului, în calitate de angajator, la plata sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare şi masă suportate de către reclamantă și plata unei sume reprezentând prejudiciu de imagine, cu cheltuieli de judecată. Stabilirea competenței de soluționare a cererii

 • Solicitare privind recunoașterea stării de discriminare salarială în care se află reclamanţii, în raport cu personalul auxiliar de specialitate, personal ce beneficiază de sporuri în procent de 45%. Stabilirea competenţei de soluţionare a cererii

 • Solicitare privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente. Conflict de muncă declanşat de către reclamanţi ce au calitatea de grefieri

 • Exceptarea de la calea de atac a recursului a cererilor privind conflictele de muncă. Inadmisibilitatea recursului

 • Solicitare privind anularea deciziei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor – concursul de ofiţeri de poliție – specialitatea permise și examinări, validarea rezultatelor concursului și numirea reclamantului în funcţia de ofiţer de poliţie – funcţionar public cu statut special

 • Cerere privind anularea deciziei prin care s-a decis că salariaţii pârâtei beneficiază de concediu. Respingerea recursului ca fiind inadmisibil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice