Cuvinte-cheie "conflict de munca"

 • Cerere privind anularea deciziei prin care s-a decis că salariaţii pârâtei beneficiază de concediu. Respingerea recursului ca fiind inadmisibil

 • Solicitare privind dispunerea obligării pârâtei la plata indemnizaţiei lunare de neconcurenţă şi a dobânzii legale aferente debitului

 • Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

 • Cerere privind obligarea pârâtei la repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii actului de desfacere a contractului individual de muncă, reintegrarea reclamantului pe funcţia deţinută și plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat dacă nu ar fi fost desfăcut contractul de muncă

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la înlăturarea plafonării instituite asupra indemnizaţiilor lunare de încadrare şi asupra celorlalte drepturi aferente, plata diferenţei dintre venitul solicitat şi venitul efectiv plătit și recunoaşterea stării de discriminare şi repararea prejudiciului cauzat prin maniera eronată de aplicare a legii

 • Cerere privind obligarea pârâților la plata despăgubirilor constând în ajutor social, a daunelor morale și eliberarea adeverinţei pentru perioada lucrată în funcţia de consilier juridic

 • Solicitare privind dispunerea reîncadrării şi recalculării indemnizaţiei de încadrare brute lunare şi a celorlalte drepturi aferente și obligarea pârâtului la includerea şi asigurarea în bugetul parchetelor militare a sumelor necesare pentru plata diferenţelor băneşti corespunzătoare

 • Invocarea excepţiei necompetenţei teritoriale și solicitarea declinării competenţei de soluţionare a cauzei. Suspendarea judecăţii şi înaintarea dosarului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării regulatorului de competenţă

 • Solicitare privind obligarea pârâtului la plata sumei reprezentând daune ocazionate unităţii reclamante prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu. Recurs respins ca inadmisibil

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la plata în favoarea reclamanţilor a diferenţelor de drepturi salariale reprezentând majorările succesive şi cumulative ale salariilor de bază. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice