Exceptarea de la calea de atac a recursului a cererilor privind conflictele de muncă. Inadmisibilitatea recursului

28 nov. 2023
Vizualizari: 477
  • C. muncii: art. 17
  • C. muncii: art. 19
  • C. muncii: art. 8
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPC: art. 457
  • NCPC: art. 483 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Dâmbovița, secția I civilă la 2 august 2019, în dosarul nr. x/2019, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE, a solicitat anularea notificării nr. x din 24 iulie 2019 emisă de pârâtă și a tuturor consecințelor acesteia, precum și obligarea pârâtei la plata unor despăgubiri în cuantum de 1 leu, în temeiul art. 19 din Codul Muncii.

Prin sentința civilă nr. 1849 din 20 noiembrie 2019, Tribunalul Dâmbovița, secția I civilă, a respins acțiunea.

Împotriva acestei sentințe, reclamanta A. a declarat apel, prin care a formulat critici de netemeinicie și nelegalitate.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 12 din 19 ianuarie 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit art. 457 C. proc. civ., hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei.

Legalitatea căilor de atac presupune faptul că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac prevăzute de lege. Prin urmare, în afară de căile de atac astfel cum sunt prevăzute de lege nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești, regulă cu valoare de principiu constituțional, potrivit art. 129 din Constituție.

Litigiul are ca obiect o cerere întemeiată pe dispozițiile art. 8, art. 17 și art. 19 din Codul muncii, prin care reclamanta a solicitat anularea notificării nr. x/24.07.2019 privind încetarea ocupării funcției de Șef Sector din cadrul Sectorului Stații Epurare Rețele Canalizare – secție Pucioasa, precum și obligarea pârâtei la plata unor daune morale, fiind dedus judecății un conflict de muncă.

Potrivit art. 483 alin. (2) din C. proc. civ., forma în vigoare la data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv la 02.08.2019, „nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile privind (…) conflictele de muncă și de asigurări sociale”.

Textul de lege anterior evocat cuprinde litigiile în care este suprimat dreptul la recurs, după criteriul materiei în care a fost pronunțată hotărârea instanței de apel.

Art. 214 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social prevede că „hotărârile instanței de fond sunt supuse numai apelului”, iar dispozițiile art. 274 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii statuează că „hotărârile pronunțate în fond sunt definitive”.

Obiectul recursului declarat de recurenta-reclamantă îl constituie decizia nr. 732 din 15 iunie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, secția I civilă, prin care a fost respins, ca nefondat, apelul reclamantei împotriva sentinței civile nr. 1849 din 20 noiembrie 2019, pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, secția I civilă.

Cum textele de lege anterior evocate exclud dreptul la recurs în litigiile de muncă, rezultă că decizia instanței de apel este o hotărâre definitivă de la data pronunțării, conform art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., raportat la art. 274 Codul Muncii.

Fiind o hotărâre definitivă de la data pronunțării, rezultă că decizia nr. 732 din 15 iunie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, secția I civilă, nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge ca inadmisibil recursul declarat de recurenta-reclamantă A. împotriva deciziei nr. 732 din 15 iunie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Exceptarea de la calea de atac a recursului a cererilor privind conflictele de muncă. Inadmisibilitatea recursului was last modified: noiembrie 27th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.