Cuvinte-cheie "reformare"

 • Inadmisibilitate. Formularea unei căi de atac împotriva unei hotărâri nesusceptibile de reformare, în cauză nefiind incidentă nicio cale ordinară sau extraordinară de atac

 • Obligaţia sesizării instanţelor de judecată în condiţiile legii prin exercitarea căilor de atac apte a provoca un control judiciar al hotărârii atacate. Respingerea contestației în anulare ca fiind inadmisibilă

 • Critici privind încălcarea autorităţii de lucru judecat cu privire la cadrul procesual. Respingerea contestaţiei în anulare ca fiind nefondată

 • Contestaţie împotriva încheierii prin care a fost respinsă ca inadmisibilă contestaţia privind durata procesului penal. Cale de atac respinsă ca fiind inadmisibilă

 • Exceptarea de la calea de atac a recursului a cererilor privind conflictele de muncă. Inadmisibilitatea recursului

 • Întreruperea termenului de perimare. Îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării litigiului de către partea care justifică un interes

 • Analiza cu prioritate a excepţiei inadmisibilităţii recursului declarat în cauză. Recurs respins ca inadmisibil

 • Solicitare privind anularea deciziei de concediere, reîncadrarea contestatoarei în funcţia deţinută anterior concedierii, obligarea intimaţilor, în solidar, la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate și la plata de daune morale egale cu suma totală a salariilor neîncasate. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Invocarea excepţiei rămânerii fără obiect a cererii de recurs, raportat la soluţia de admitere a recursului şi casare a încheierii. Respingerea recursului declarat ca fiind inadmisibil

 • Finalitatea procedurii de expropriere. Stabilirea unei drepte şi juste despăgubiri

 • Jurisprudență

  Vezi tot

  PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice