Cuvinte-cheie "motive straine de natura cauzei"

 • Acțiune în vederea anulării Deciziei Consiliului Concurenţei privind constatarea încălcării dispoziţiilor din Legea concurenţei prin care reclamanta a fost sancţionată cu o amendă reprezentând 8,46% din cifra de afaceri și, pe cale de consecinţă, exonerarea de la plata acestei amenzi. Respingerea recursurilor ca fiind nefondate

 • Solicitare în vederea dispunerii anulării, în parte, a hotărârii emise de Colegiul Psihologilor din România privind aprobarea normelor referitoare la competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică. Respingerea acțiunii reclamantelor ca fiind neîntemeiată

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata sumei de 100.000 euro pentru atingerea drepturilor şi intereselor legitime ale reclamantului, pentru lezarea demnităţii şi onoarei sale, precum şi pentru demersurile făcute de către pârâtă pentru a fi dat afară de la serviciu

 • Exercitarea de către proprietarul terenului a dreptului de opţiune în legătură cu dobândirea proprietăţii asupra lucrărilor edificate pe terenul său

 • Plângere împotriva încheierii de carte funciară vizând înscrierea unui drept de servitute, ca urmare a unei interpretări eronate. Respingerea recursului ca nefondat

 • Obligaţia subiecţilor plătitori ai taxei clawback de a deduce TVA-ul din valoarea aferentă consumului trimestrial de medicamente transmis de CNAS, în vederea stabilirii, calculării şi declarării contribuţiei trimestriale

 • Nemotivarea unei hotărâri judecătoreşti ca și motiv de recurs. Neindicarea motivelor pe care se sprijină hotărârea judecătorului, ori când cuprinde motive contradictorii sau numai motive străine de natura pricinii

 • Obligativitatea instanţelor de a proceda la un examen efectiv al tuturor observaţiilor şi argumentelor prezentate de părţi şi de a motiva hotărârea pronunţată prin prisma acestor elemente. Respectarea garanţiilor impuse privind dreptul părţilor la un proces echitabil

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice