Cuvinte-cheie "sanctiune disciplinara"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cariera Magistraților. Efectele desfiinţării parţiale a Hotărârii CSM se produc ex tunc încă de la data emiterii actului. Motiv de nelegalitate a actului administrativ, intervenit în cursul procesului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectele plângerii penale formulate împotriva salariatului asupra executării contractului de muncă. Suspendarea prin actul unilateral al angajatorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Neinformarea pacientei despre manoperele medicale efectuate în realitate. Sancţiunea disciplinară a medicului ce corespunde gradului de pericol al abaterii de la normele de etică profesională, deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Refuzul nejustificat și repetat al salariatului de a preda cheile mașinii conduse în timpul serviciului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea sancțiunii pentru săvârșirea abaterii disciplinare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Admisibilitatea cererii privind obligarea pârâtului la emiterea unei decizii în formă scrisă prin care să constate radierea sancţiunii disciplinare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competenţă. Invocarea excepţiei nelegalei constituiri a completului. Condiţii şi efecte. Contestaţie împotriva actelor emise în procedura de sancţionare disciplinară. Instanţa competentă să soluţioneze cauza

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sancţiune disciplinară. Neprezentarea la locul de muncă, chiar în contextul în care există dovezi cu privire la intenţia angajatorului de a înceta raportul de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sancţiune disciplinară. Neprezentarea la locul de muncă, chiar în contextul în care există dovezi cu privire la intenţia angajatorului de a înceta raportul de muncă. Abatere disciplinară gravă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Consecinţele necomunicării deciziei de sancţionare disciplinară salariatului

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice