Cuvinte-cheie "sanctiune disciplinara"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cariera Magistraților. Efectele desfiinţării parţiale a Hotărârii CSM se produc ex tunc încă de la data emiterii actului. Motiv de nelegalitate a actului administrativ, intervenit în cursul procesului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectele plângerii penale formulate împotriva salariatului asupra executării contractului de muncă. Suspendarea prin actul unilateral al angajatorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sancţiunea disciplinară a avertismentului. Dreptul la libertatea de exprimare garantat prin art. 10 din convenţie şi încălcarea principiilor şi regulilor aplicabile la nivelul societăţii angajatoare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Raport de serviciu al funcţionarului public. Despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat prin emiterea de către autoritatea publică a unui act nelegal de sancţionare disciplinară art. 19 din Legea nr. 554/2004. Momentul de la care se calculează termenul de prescripţie pentru formularea cererii în acordarea de despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Funcţie publică. Decizie de sancţionare disciplinară. Condiţii de legalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Neinformarea pacientei despre manoperele medicale efectuate în realitate. Sancţiunea disciplinară a medicului ce corespunde gradului de pericol al abaterii de la normele de etică profesională, deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Refuzul nejustificat și repetat al salariatului de a preda cheile mașinii conduse în timpul serviciului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea sancțiunii pentru săvârșirea abaterii disciplinare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Admisibilitatea cererii privind obligarea pârâtului la emiterea unei decizii în formă scrisă prin care să constate radierea sancţiunii disciplinare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competenţă. Invocarea excepţiei nelegalei constituiri a completului. Condiţii şi efecte. Contestaţie împotriva actelor emise în procedura de sancţionare disciplinară. Instanţa competentă să soluţioneze cauza

 • Jurisprudență

  Vezi tot

  PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice