JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competenţă. Invocarea excepţiei nelegalei constituiri a completului. Condiţii şi efecte. Contestaţie împotriva actelor emise în procedura de sancţionare disciplinară. Instanţa competentă să soluţioneze cauza

7 nov. 2018
Vizualizari: 180
  • C. muncii: art. 278 alin. (2)
  • Legea nr. 1/2011: art. 280 alin. (1) (10)
  • Legea nr. 304/2004: art. 35 alin. (2)
  • Legea nr. 304/2004: art. 36 alin. (3)
  • Legea nr. 304/2004: art. 37 alin. (1)
  • NCPC: art. 130 alin. (2)
  • NCPC: art. 131
  • NCPC: art. 133 pct. 2 teza I
  • NCPC: art. 247 alin. (1)

Neinvocarea în condițiile legii a excepției de necompetență materială nu anihilează posibilitatea invocării excepției de ordine publică a nelegalei alcătuiri a instanței din perspectiva specializării judecătorilor. Prin urmare, este legală soluția instanței de apel de admitere a excepției nelegalei constituiri a completului, chiar și în condițiile în care momentul procesual la care trebuia invocată excepția necompetenței materiale fusese depășit.
Legea educației naționale nr. 1/2011 prevede o procedură unitară de sancționare și contestare a actelor prin care se aplică sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 280 alin. (2), articolul 280 alin. (1) nefăcând distincție între personalul didactic încadrat cu contract individual de muncă și cel de conducere, de îndrumare și de control, care își desfășoară activitatea și în baza unui contract de management.
Deși art. 280 alin. (10) din Legea nr. 1/2011 nu precizează specializarea instanței competente să soluționeze contestația împotriva actelor emise în procedura de sancționare disciplinară, devin aplicabile dispozițiile art. 278 alin. (2) din Codul muncii (Legea nr. 53/2003), potrivit cărora prevederile prezentului cod se aplică cu titlu de drept comun și acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă, în măsura în care reglementările speciale nu sunt complete și aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de muncă respective. Ca atare, persoanele încadrate în unitățile de învățământ, inclusiv personalul de conducere, de îndrumare și de control din inspectoratele școlare, sancționate disciplinar, se pot adresa instanțelor specializate în soluționarea conflictelor de muncă, în condițiile art. 280 din Legea nr. 1/2011.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 4737 din 7 noiembrie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competență. Invocarea excepției nelegalei constituiri a completului. Condiții și efecte. Contestație împotriva actelor emise în procedura de sancționare disciplinară. Instanța competentă să soluționeze cauza was last modified: iulie 13th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.