Revista Universul Juridic

  • [CUM A FOST] Efectele Legii nr. 212/2018 în activitatea instanțelor și a justițiabililor. Principalele modificări aduse Legii contenciosului administrativ

  • Unificarea organizării profesiei de avocat după Marea Unire. Aspecte privind crearea și evoluția baroului României Mari

  • Pentru îndeplinirea condițiilor de legalitate a administrării probelor, este necesar ca autopsia medico-legală să fie efectuată de un expert medico-legal oficial?

  • Punerea în executare a unei creanțe garantată printr-un contract de ipotecă

  • Problematica executării silite a obligaţiilor cu caracter fiscal în Republica Moldova (II)

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată împotriva procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare. Invocarea unor motive de nelegalitate ce nu vizează temeiul măsurii de recuperare a sprijinului financiar acordat în baza contractului de finanțare. Consecințe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Individualizarea obligației de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanței în cadrul modalității de executare a pedepsei prin aplicarea suspendării sub supraveghere. Ucidere din culpă. Daune morale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Depăşirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Acţiune în răspundere civilă contractuală. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Condiţii şi efecte

  • Centenarul Marii Uniri, sărbătorit în toată Europa

  • Înscrierea dvs la conferința „Efectele Legii nr. 212/2018 în activitatea instanțelor și a justițiabililor; Principalele modificări aduse Legii contenciosului administrativ”