Revista Universul Juridic

 • [CUM A FOST] Efectele Legii nr. 212/2018 în activitatea instanțelor și a justițiabililor. Principalele modificări aduse Legii contenciosului administrativ

 • Unificarea organizării profesiei de avocat după Marea Unire. Aspecte privind crearea și evoluția baroului României Mari

 • Pentru îndeplinirea condițiilor de legalitate a administrării probelor, este necesar ca autopsia medico-legală să fie efectuată de un expert medico-legal oficial?

 • Punerea în executare a unei creanțe garantată printr-un contract de ipotecă

 • Problematica executării silite a obligaţiilor cu caracter fiscal în Republica Moldova (II)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată împotriva procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanțelor bugetare. Invocarea unor motive de nelegalitate ce nu vizează temeiul măsurii de recuperare a sprijinului financiar acordat în baza contractului de finanțare. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Individualizarea obligației de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanței în cadrul modalității de executare a pedepsei prin aplicarea suspendării sub supraveghere. Ucidere din culpă. Daune morale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Depăşirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Acţiune în răspundere civilă contractuală. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recalcularea pensiei în situaţia în care beneficiarul, pensionat în baza Legii nr. 3/1977, a lucrat în grupa I de muncă peste 25 de ani; aplicarea unui stagiu complet de cotizare, la determinarea punctajului mediu anual de 20 de ani

 • Centenarul Marii Uniri, sărbătorit în toată Europa

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice