JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra probelor solicitate. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Vătămare procesuală. B) Opere muzicale. Comunicare publică în incinta unei unităţi de cazare turistică. Remunerații datorate de utilizator. Criterii de calcul

25 ian. 2022
Vizualizari: 49
  • Legea nr. 8/1996: art. 139
  • NCPC: art. 13 alin. (2)
  • NCPC: art. 258
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 5

A) Modalitatea în care instanța a procedat la soluționarea apelului, statuând atât în fapt, cât și în drept, fără a asculta concluziile părților asupra motivelor de apel ce vizau fondul cauzei și fără a se pronunța în mod explicit asupra probelor solicitate de către partea pârâtă în legătură cu fondul cauzei, este de natură să afecteze dreptul părții la apărare, în condițiile în care, potrivit art. 13 alin. (2) C.proc.civ., părțile au dreptul să propună probe, să își facă apărări, să își prezinte susținerile în scris și oral.
Încuviințarea sau respingerea probelor trebuie să fie expresă și fundamentată pe îndeplinirea sau neîndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 255 NCPC., neputând fi dedusă din modul de soluționare de către instanța de judecată a altor cereri sau excepții invocate de către părți în cursul procesului.
B) Întrucât art. 139 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 conține o ordine de preferință în aplicarea criteriilor de cuantificare a prejudiciului, acordarea de despăgubiri în condițiile de la lit. b) trebuie justificată prin imposibilitatea aplicării ipotezei de la lit. a) din aceeași normă, calcularea triplului remunerațiilor fiind o chestiune subsecventă, de analizat doar în măsura în care nu este posibilă aplicarea criteriilor de la lit. a).

(ICCJ, Secția I civilă, decizia nr. 106 din 25 ianuarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Omisiunea instanței de a se pronunța asupra probelor solicitate. Încălcarea dreptului la apărare și a principiului contradictorialității. Vătămare procesuală. B) Opere muzicale. Comunicare publică în incinta unei unități de cazare turistică. Remunerații datorate de utilizator. Criterii de calcul was last modified: noiembrie 18th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.