Cuvinte-cheie "comunicare publica"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opere muzicale. Spot publicitar difuzat în recepţia unei clinici medicale. Înţelesul sintagmei „comunicare publică”. Lipsa caracterului lucrativ al comunicării

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra probelor solicitate. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Vătămare procesuală. B) Opere muzicale. Comunicare publică în incinta unei unităţi de cazare turistică. Remunerații datorate de utilizator. Criterii de calcul

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opozabilitatea efectelor contractului. Operă muzicală. Comunicare publică. Utilizator. Calitate procesuală pasivă. Răspundere contractuală. Autorizație licență neexclusivă. Contract de finanțare nerambursabilă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental în lipsa autorizației/licenței neexclusive. Faptă ilicită. Obligația utilizatorului de a achita remunerațiile cuvenite titularilor drepturilor de autor

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Comunicarea publică a unor opere muzicale. Remuneraţii cu titlu de drepturi patrimoniale de autor datorate de organizatorul spectacolului. Calitatea de persoană impozabilă a organismului de gestiune colectivă. Noţiunea de „manifestare cu caracter festiv”

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Emisiune de televiziune de tip ”pamflet”. Depășirea limitei comunicării publice. Lipsa de justificare legală pentru exonerarea de răspundere a radiodifuzorului

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Comunicare publică a operelor muzicale în cadrul unor spectacole de teatru. Baza de calcul a remunerațiilor datorate de utilizator

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de cesiune exclusivă a drepturilor patrimoniale de autor. Efectele cesiunii. Inexistența obligației de plată a remunerației corespunzătoare dreptului de utilizare prin comunicare publică către organismul de gestiune colectivă

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice