Cuvinte-cheie "drept la aparare"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reclamant în procedura insolvenţei. Înlocuirea administratorului judiciar pe parcursul judecăţii în apel. Omisiunea de a înştiinţa instanţa. Citarea părţii prin fostul administrator judiciar. Suspendarea judecăţii pentru lipsa părţilor. Hotărâre de perimare. Nelegalitatea procedurii de citare. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Vătămare procesuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra probelor solicitate. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Vătămare procesuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecăţii apelului în temeiul art. 30 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 1215/2012. Stabilirea unor obligații în sarcina reclamantului pentru repunerea cauzei pe rol. Nelegala constatare a perimării căii de atac

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întâmpinare. Lipsa comunicării în termen. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Rolul judecătorului în aflarea adevărului. Analiză prin raportare la principiile fundamentale ale procesului civil: principiul imparțialității instanței, principiul contradictorialității, al disponibilității, principiul dreptului la apărare și principiul egalității părților. 2) Dovedirea situației de fapt fiscale. Caracterul de mijloc de probă al corespondenței electronice. Limitele în care instanța de recurs poate analiza, în contextul procedural oferit art. 488 alin. (1) pct. 8 C. porc civ, criticile de recurs vizând aspecte ce țin de probatoriul cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Vicierea consițământului prin dol. Apel. Încălcarea de către instanţă a dispoziţiilor art. 472 alin. (1) NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de împrumut. Restituirea sumei împrumutate. Sechestru asigurător. Autoritatea de lucru judecat. Considerente decizorii. Principiul contradictorialităţii. Dreptul la apărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţia lipsei calităţii de reprezentant a semnatarului cererii de chemare în judecată. Caracterul dilatoriu al excepţiei. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra probelor solicitate. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Vătămare procesuală. B) Opere muzicale. Comunicare publică în incinta unei unităţi de cazare turistică. Remunerații datorate de utilizator. Criterii de calcul

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Transferul persoanelor condamnate. Apel. Trimitere cauzei spre rejudecare. Respectarea dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil din perspectiva egalității de arme și a dublului grad de jurisdicție

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice