Cuvinte-cheie "drept la aparare"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Întâmpinare. Lipsa comunicării în termen. Consecinţe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Acţiune în pretenţii. Plată parţială a datoriei. Efecte din perspectiva dispoziţiilor art. 2538 NCC. 2) Exercitarea activităţii specifice unui practician în insolvenţă de către o persoană fizică autorizată. Inadmisibilitate din perspectiva dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 86/2006

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de intervenţie principală. Inadmisibilitate. Invocarea încălcării principiului egalităţii părţilor şi a dreptului de apărare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cameră preliminară. Dreptul la apărare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea cererii de chemare în judecată ca nelegal timbrată. Termen nerezonabil acordat părţii cu domiciliul într-un alt stat pentru a complini diferenţa taxei judiciare de timbru datorate. Încălcarea dreptului de acces la o instanţă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principii ale procesului civil. Dreptul la apărare. Principiu constituțional. Acţiune oblică îndreptată împotriva administratorului unei pârâte aflate în procedura insolvenţei. Inadmisibilitate din perspectiva procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Hotărâre judecătorească ce conține motive contradictorii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Principiul contradictorialității. Procedura de citare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Contestaţie la tabel. Calitatea procesuală activă în formularea contestaţiei, în situaţia subrogaţiei legale în drepturile creditorului. Obligaţia administratorului sau lichidatorului judiciar de a solicita explicaţii şi documente suplimentare de la creditorul care nu a depus, anexat cererii de înscriere creanţă, toate documentele justificative ale creanţei, în situaţia în care administratorul sau lichidatorul judiciar invocă şi constată prescripţia extinctivă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Declararea utilităţii publice pentru un imobil expropriat în fapt și efectuarea unei oferte de despăgubiri