Cuvinte-cheie "Probe"

 • Accesiunea imobiliară artificială. Dovada contrară a existenţei unei convenţii în virtutea căreia proprietarul terenului a permis edificarea construcţiei de către o altă persoană pe terenul său

 • Solicitare privind anularea în parte a actelor administrative fiscale contestate. Admiterea recursului declarat de pârâte, casarea sentinţei recurate şi rejudecarea cauzei cu respingerea cererii reclamantei ca fiind neîntemeiată

 • Cerinţa motivării recursului. Formularea criticilor de nelegalitate prin raportare directă la soluţia şi motivele cuprinse în hotărârea recurată. Constatarea nulității recursului declarat

 • Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală

 • Critici referitoare la impozitul pe profit aferent diferenţelor dintre veniturile şi cheltuielile înscrise în evidenţa fiscală şi cele înscrise în evidenţa contabilă. Respingerea recursului

 • Recursul. Cale de atac exclusiv de legalitate care se grefează pe situaţia de fapt stabilită de instanţele devolutive ale fondului

 • Cerere de chemare în judecată privind despăgubiri civile pentru prejudiciul moral constând în vătămarea dreptului la onoare şi reputaţie

 • Critici privind respingerea acţiunii ca inadmisibilă pentru lipsa plângerii prealabile. Respingerea recursului ca nefondat

 • Motiv de recurs în casaţie privind aplicarea pedepsei complementare în alte limite decât cele prevăzute de lege. Recurs respins ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Acțiune în constatarea nulității absolute a contractului de subantrepriză. Înscrierea în fals. Condiții și efecte. 2) Probele. Incidenţa dispoziţiilor art. 295 NCPC. Condiţii şi efecte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice