Cuvinte-cheie "Probe"

 • Recursul. Cale de atac exclusiv de legalitate care se grefează pe situaţia de fapt stabilită de instanţele devolutive ale fondului

 • Cerere de chemare în judecată privind despăgubiri civile pentru prejudiciul moral constând în vătămarea dreptului la onoare şi reputaţie

 • Critici privind respingerea acţiunii ca inadmisibilă pentru lipsa plângerii prealabile. Respingerea recursului ca nefondat

 • Motiv de recurs în casaţie privind aplicarea pedepsei complementare în alte limite decât cele prevăzute de lege. Recurs respins ca nefondat

 • Infracţiuni de trafic de influenţa şi cumpărare de influenţă. Aplicarea unei alte pedepse principale decât cea prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită

 • Contestație privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 • Obligaţia instanţei de a stabili starea de fapt avută în vedere, în baza probelor administrate. Rejudecarea și analizarea acţiunii promovată în cauză prin prisma tuturor susţinerilor şi apărărilor părţilor

 • Trafic internaţional de droguri de mare risc. Degradare militară. Solicitarea suspendării executării pedepsei

 • Obligaţia instanței de a proceda la un examen efectiv, real şi consistent al mijloacelor, argumentelor şi elementelor de probă ale părţilor

 • Analiza efectivă pe care judecătorul trebuie să o facă susţinerilor reclamantului privind puterea de lucru judecat relativă a celor stabilite prin sentinţă, într-o cauză privind aceeaşi chestiune de drept, dar vizând o perioadă diferită

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice