Cuvinte-cheie "vatamare procesuala"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Reclamant în procedura insolvenţei. Înlocuirea administratorului judiciar pe parcursul judecăţii în apel. Omisiunea de a înştiinţa instanţa. Citarea părţii prin fostul administrator judiciar. Suspendarea judecăţii pentru lipsa părţilor. Hotărâre de perimare. Nelegalitatea procedurii de citare. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Vătămare procesuală

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra probelor solicitate. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Vătămare procesuală

  • Susținerea nelegalității deciziei recurate. Lipsa probării vătămării procesuale produse. Trimiterea cauzei spre rejudecare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Omisiunea instanţei de a se pronunţa asupra probelor solicitate. Încălcarea dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Vătămare procesuală. B) Opere muzicale. Comunicare publică în incinta unei unităţi de cazare turistică. Remunerații datorate de utilizator. Criterii de calcul

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Persoană aflată în stare de detenție. Anularea cererii de apel pentru lipsa semnăturii. Transmiterea dovezii achitării taxei de timbru aferentă căii de atac. Manifestare neechivocă a părții de a-şi însuşi cererea de apel. Sancţiune disproporţionată. Vătămare procesuală. Atingere adusă dreptului de acces la o instanță

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de finanțare. Anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Înscris declarat ca fiind fals printr-o hotărâre judecătorească civilă. Revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 322 pct. 4 C. proc. civ. din 1865. Momentul de la care începe să curgă termenul pentru exercitarea căii extraordinare de atac

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecății cauzei în temeiul art. 1551 C. proc. civ. Respingerea cererii de repunere pe rol formulată înainte de împlinirea termenului de perimare. Admiterea excepției perimării invocată din oficiu. Nelegalitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nulitatea raportului de expertiză. Nelegala citare a părții la efectuarea expertizei pe care s-a întemeiat soluția instanței. Vătămarea procesuală a părții

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice